Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Aktuality

Zobrazeno 451-480 z 600
obec

OZNAM - Informácia obce Malinovo k prevzatiu VO

Dátum: 30. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti informáciu obce Malinovo k prevzatiu verejného osvetlenia v lokalite Tri vody.

Súbor - informácia obce, správa č.1 a č.2 o odbornej prehliadke elektrického zariadenia spolu s fotografiami sa nachádzajú v priložených súboroch.

Pošta

OZNAM - Pošta

Dátum: 27. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti oznámenie o obmedzení hodín pre verejnosť na pošte v Malinove a s účinnosťou od 22. apríla 2020 do odvolania, Slovenská pošta, a.s., umožňuje v dňoch pondelok až piatok v čase: od 9:00 hod. do 11:00 hod. vstup iba osobám nad 65 rokov. V inom čase je osobám nad 65 rokov zakázané prevádzky Slovenskej pošty, a.s. navštevovať a osoby nad 65 rokov obsluhovať.
Bližšie informácie nájdete v priložených súboroch.

Pošta

OZNAM - Pošta

Dátum: 27. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že dňa 28.04.2020 bude z prevádzkových dôvodov Pošta Malinovo zatvorená.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

obec

Vyhlásenie starostu obce Malinovo

Dátum: 24. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti vyhlásenie starostu obce Malinovo k aktuálnej situácii v obci Malinovo.

Vyhlásenie nájdete v priloženom súbore.

Lekárka

OZNAM - Všeobecná lekárka

Dátum: 23. 4. 2020

Vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že dňa 24.04.2020 (piatok) MUDr. Krivošíková neordinuje.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Obec

OZNAM - Zasadnutie obecného zastupiteľstva

Dátum: 22. 4. 2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že I. riadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva v roku 2020, ktoré sa konalo dňa 22.04.2020 (streda) o 15:00 hod. v kultúrnom dome v Malinove sa ukončilo po 30-tich minútach. Starosta obce otvoril zasadnutie a konštatoval, že obecné zastupiteľstvo nie je uznášania schopné, z dôvodu neúčasti nadpolovičnej väčšiny poslancov. Bližšie informácie budú zverejnené v najbližších dňoch podľa zákona.

Obec

OZNAM - zasadnutie obecného zastupiteľstva / Opatrenie ÚVZ SR

Dátum: 21. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR pri ohrození verejného zdravia č. OLP/3354/2020, ktorým sa ukladá povinnosť pri zasadnutiach a schôdzach vylúčiť verejnosť a zabezpečiť inú formu informovanosti občanov. Týmto žiadame občanov, aby sa nezúčastnili zajtrajšieho t.j. 22.04.2020 riadneho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa bude konať v kultúrnom dome v Malinove.
Ďakujeme.
Bližšie informácie ohľadom Opatrenia nájdete v prílohe.

Obec

Vyjadrenie starostu obce Malinovo

Dátum: 20. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti vyjadrenie starostu obce Malinovo Eugena Janika ohľadom diskusie na sociálnej sieti po zverejnení pozvánky na I. riadne verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva.
Vyjadrenie sa nachádza v prílohe.

Vírus

OZNAM - Dezinfekcia obce

Dátum: 19. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že dnešná plánovaná dezinfekcia obce sa nekonala pre nepriazeň počasia. Dezinfekcia je posunutá na iný termín, ktorý bude oznámený na web stránke obce.
Ďakujeme

prízemný mráz

Výstraha

Dátum: 19. 4. 2020

Vážení občania,
SHMÚ vydal meteorologickú výstrahu pred prízemným mrazom v dňoch 20.04.2020 a 21.04.2020.

Bližšie informácie:

Vírus

OZNAM - Uznesenie vlády SR

Dátum: 17. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti Uznesenie vlády Slovenskej republiky č. 233 z 16. apríla 2020 k návrhu na rozšírenie núdzového stavu.

Uznesenie vlády SR nájdete v priloženom súbore.

Slovak Lines

OZNAM - SLOVAK LINES

Dátum: 16. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že odo dňa 19.04.2020 (nedeľa) dochádza k čiastkovým zmenám cestovných poriadkov. V zmysle platných opatrení v súvislosti s koronavírusom COVID-19 spoje prímestskej autobusovej dopravy aj naďalej premávajú ako v sobotu. Okrem týchto spojov nad rámec sobotného režimu sú doplnené aj ďalšie spoje vybraných liniek. Prehľad doplnených spojov je uvedený v prílohe. Spolu s prehľadom Vám v prílohe zverejňujeme aj cestovné poriadky liniek, ktoré prechádzajú našou obcou.

Lekárka

OZNAM - Všeobecná lekárka

Dátum: 16. 4. 2020

Vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že dňa 17.04.2020 (piatok) MUDr. Krivošíková neordinuje.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Vírus

OZNAM ohľadom telefónneho čísla pre dôchodcov

Dátum: 15. 4. 2020

OZNAM
V nadväznosti na uznesenia vlády SR č. 174/2020 zo dňa 27.03.2020 k opatreniam vyplývajúcim zo zasadnutia Ústredného krízového štábu na riešenie ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-Co-V-2 na území SR Vám oznamujeme, že telefónne číslo 0911/517-095 je určené pre dôchodcov pre zabezpečenie objednania si potravín.

Vírus

OZNAM - Dezinfekcia obce

Dátum: 15. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že dňa 19.04.2020 (nedeľa) v čase od 9.00 hod. do cca 15:00 hod. bude obec vykonávať plošnú dezinfekciu verejných priestorov a priestranstiev. Žiadame občanov, aby pri výkone tejto služby boli nápomocní a dbali na dodržanie pokynov.

Veľkonočný pozdrav

Veľkonočný pozdrav

Dátum: 10. 4. 2020

Požehnané veľkonočné sviatky naplnené láskou, radosťou a veľa zdravia praje Eugen Janik - starosta obce Malinovo.

obec

OZNAM - Čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Dátum: 8. 4. 2020

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Pezinku vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresov Pezinok a Senec dňom 08. apríla 2020 od 14:00 hod. do odvolania.

Vírus

OZNAM - Vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva

Dátum: 7. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že vláda pristúpila k obmedzeniu pohybu obyvateľstva a kontrolám na hraniciach pred a počas veľkonočných sviatkov.

Vírus

OZNAM - Dezinfekcia obce

Dátum: 4. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti MAPU miest určených na dezinfekciu v obci Malinovo, ktorá sa bude vykonávať dňa 05.04.2020 od 09:00 hod. do cca 15:00 hod. Práce bude vykonávať odborne spôsobilá firma FLYSECT s.r.o. s certifikovanými postrekmi.

Mapu nájdete v priloženom súbore.

Vírus

Oznam - Opatrenie ÚVZ SR

Dátum: 4. 4. 2020

Vážení občania,
dovoľujeme si Vás informovať, že bolo vydané Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorým s účinnosťou od 6. apríla 2020 nariaďuje osobám, ktoré vstúpia na územie Slovenskej republiky izoláciu v zariadeniach určených štátom ako aj ďalšie opatrenia súvisiace so vstupom na územie Slovenskej republiky.

Vírus

OZNAM - Dezinfekcia obce

Dátum: 3. 4. 2020

Vážení občania,
oznamujeme Vám, že dňa 05.04.2020 (nedeľa) v čase od 9.00 hod. cca do 15 hod. bude obec vykonávať plošnú dezinfekciu verejných priestorov a priestranstiev.

Bližšie informácie nájdete v priloženom súbore.

Vírus

OZNAM - Web stránka MV SR

Dátum: 2. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti web stránku ministerstva vnútra Slovenskej republiky, kde sústreďuje informácie o vývoji situácie ohľadom „koronavírusu“.

Lekárka

OZNAM - Všeobecná lekárka

Dátum: 2. 4. 2020

Vážení pacienti,
oznamujeme Vám, že dňa 03.04.2020 neordinuje MUDr. Krivošíková.

Bližšie informácie nájdete v prílohe.

Vírus

LETÁK ohľadom COVID-19

Dátum: 1. 4. 2020

Vážení občania,
v prílohe prikladáme leták pre seniorov ohľadom COVID-19 v slovenskom aj maďarskom jazyku.

Vírus

OZNAM - Usmernenie hlavného hygienika SR

Dátum: 1. 4. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti Usmernenie hlavného hygienika Slovenskej republiky v súvislosti s ochorením COVID-19. (šiesta aktualizácia)

zberný dvor

OZNAM - Zberný dvor

Dátum: 31. 3. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti otvorenie zberného dvoru. Bližšie informácie viď nižšie.

Rúško

OZNAM - RÚŠKA

Dátum: 31. 3. 2020

Oznamujeme tým občanom, ktorí nemajú zabezpečené rúška, aby to nahlásili telefonicky v pracovné dni na t.č. 02/45955109 v čase od 09,00-12,00hod., mailom (sekretariat@malinovo.sk, matrika@malinovo.sk) alebo prípadne vhodili svoje kontaktné údaje do schránky obecného úradu.

Červený kríž

OZNAM - Individuálny odber krvi

Dátum: 30. 3. 2020

Vážení občania,
miestna organizácia Slovenského červeného kríža  prosí všetkých darcov k individuálnemu odberu krvi. Nakoľko je akútny nedostatok krvi, odbery sú denne v transfúznej stanici Ružinovskej nemocnice v Bratislave.

Vírus

OZNAM - Opatrenia ÚVZ SR pri ohrození verejného zdravia

Dátum: 30. 3. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti opatrenia Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č. 2777, 2778.
Bližšie informácie ohľadom opatrení nájdete v priložených súboroch.

Vírus

OZNAM - Uznesenie Vlády Slovenskej republiky

Dátum: 28. 3. 2020

Vážení občania,
dávame do pozornosti Uznesenie Vlády Slovenskej republiky č. 169.

Bližšie informácie v priloženom súbore.

Zobrazeno 451-480 z 600

Úradné hodiny

Stránkové hodiny:

Pondelok: 7.00 - 12:00 13.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 12:00 13.00 - 17.00
Piatok: 7.00 - 12.00

VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU 2021 - zmena

Kalendár vývozu 2021 - zmena

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28 29 30 31 1 2
3
1
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17
1
18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28
1
29 30
31
1
1 2 3 4 5 6

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store