Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Geografia a demografia

Obec Malinovo je obec v okrese Senec, v hornej časti Žitného ostrova na pravom brehu Malého Dunaja, juhovýchodne od Bratislavy. Vzdialenosť od centra hlavného mesta je približne 15 km. 
Z troch strán obec obteká veľkým oblúkom Malý Dunaj a jeho ramená, po oboch brehoch rieky sú pásy lužných lesov.  Malý Dunaj poskytuje ideálne podmienky na rybársky šport, vodnú turistiku, cyklotúry a pešiu turistiku.

Nadmorská výška: 128 m n.m.
Rozloha katastra: 883 hektárov

Počet obyvateľov: 3 890 (stav k 31.12.2020)

Vývoj počtu obyvateľov:

Rok  Počet obyvateľov k 31.12. Počet narodených Počet zomrelých Počet prisťahovaných Počet odsťahovaných
2020 3890 51 16 136 74
2019 3781 49 26 156 87
2018 3625 61 19 190 90
2017 3492 69 23 236 58
2016 3275 56 18 278 69
2015 3026 38 12 354 34
2014 2680 45 19 264 25
2013 2412 30 17 198 38
2012 2248 26 14 150 25
2011 2117 24 11 151 24
2010 1970 - - - -
2009 1811 - - - -
2008 1729 - - - -
2007 1631 - - - -