Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Participatívny rozpočet 2022

Obec Malinovo prichádza v roku 2022 s možnosťou pre občanov spolurozhodovať o prostriedkoch z rozpočtu obce a podporiť projekty pre zlepšenie našej obce prihlásené do participatívneho rozpočtu.

Predkladáme Vám 4 projekty, ktoré získali hlasovaním Komisie pre participatívny rozpočet dostatočný počet bodov (minimálne 40) na to, aby mohli byť predložené verejnosti na hlasovanie.

O tom, ktoré projekty získajú finančnú podporu na realizáciu, rozhodnete hlasovaním Vy, občania obce Malinovo prostredníctvom hlasovacieho lístka, ktorý je zverejnený nižšie a je tiež k dispozícií vo vytlačenej podobe na sekretariáte obecného úradu.

Projekty prihlásené do participatívneho rozpočtu:

1. Projekt - Vzdelávacie a relaxačné centrum v krytom altánku

Žiadateľ: Spojená škola Malinovo

Požadovaná dotácia: 3 000,- €

Projekt

 

2. Projekt - MELODY – hudba hrou

Žiadateľ: Melody hudba hrou, o.z.

Požadovaná dotácia: 3 000,- €

Projekt

 

3. Projekt - MAĽOVANIE PRE DUŠU (arteterapia)

Žiadateľ: Mgr. Linda Suchá

Požadovaná dotácia: 2 270,32 €

Projekt

 

4. Projekt - Eberhardrun

Žiadateľ: Miroslava Zobelová

Požadovaná dotácia: 1. 150,-€

Projekt

 

Participatívny rozpočet r. 2022 – hlasovanie občanov

 

Hlasovanie verejnosti sa začína dňom: 20.05.2022 (piatok) a končí dňa: 31.05. 2022 (utorok). Prezentácia samotných projektov bude na internetovej stránke obce: www.malinovo.sk do 31.05. 2022 (utorok).

 

PODMIENKY HLASOVANIA

 

Hlasovať bude možné dvoma spôsobmi:

  1. elektronicky - vyplnením hlasovacieho lístka vo Worde (s tým, že občan obce Malinovo môže za konkrétny projekt hlasovať iba 1 x z jednej emailovej adresy, pričom musí byť jasne identifikovateľný menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu) a to zaslaním na emailový kontakt: dotacie@malinovo.sk

 

  1. osobne - vhodením vypísaného hlasovacieho lístka do schránky, ktorá sa nachádza pri vstupe do budovy obecného úradu Malinovo, na adrese: Ludvíka Svobodu č. 17 Malinovo.

 

  • hlasujúci môže udeliť̌ jednému projektu len jeden hlas,
  • počas trvania výzvy môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát,
  • hlasovania verejnosti sa majú právo zúčastniť občania s trvalým pobytom v Malinove, starší ako 15 rokov.

 

HLASOVACÍ LÍSTOK

 

Hlasovací lístok - participatívny rozpočet 2022

 

 

 

 

 

 

 

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie z participatívneho rozpočtu obce Malinovo na rok 2022

Príloha č. 1 - ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA PROJEKT V RÁMCI PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE  MALINOVO r. 2022

Príloha č. 2 - ČESTNÉ VYHLÁSENIE k žiadosti o poskytnutie dotácie z  participatívneho rozpočtu obce Malinovo pre rok 2022 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

Spoločný stavebný úrad

Stránkové hodiny 

Str: 13:00 - 17:00

Kontakty:
Tel: 02/45 958 130
Mobil: 0910/490044

e-mail: stavba@tomasov.sk

Na mobile bude k dispozícii:

  • Po: 8:00 - 12:00
  • Str: 8:00 - 17:00

V prípade, že mobil neberie, tak má stránku a nemôže telefonovať. 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

Kalendár vývozu 2022

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store