Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Pamiatky

kastiel eberhrdKaštieľ stojí na základoch stredovekej pevnosti, ktorú postavili svätojurskí grófi pravdepodobne v období  po roku 1344 a pred rokom 1385. Pevnosť - spomína sa aj ako vodný hrad - s tromi vežami a vodnou priekopou slúžila ako ochrana prechodu cez Malý Dunaj na Žitný ostrov. Pevnosť dal prestavať na kaštieľ arcibiskup Szelepcsényi v 17. storočí. Dokladá to nápis s jeho erbom na vnútornej stene kaplnky, ktorú vstaval do areálu kaštieľa. Po klasicistickej prestavbe v 19. storočí získal kaštieľ súčasnú podobu.

Kaplnka v neskororenesančnom štýle z roku 1677 je súčasťou východného krídla kaštieľa. Slúžila veriacim ako kostol až do r. 1953. Odvtedy používajú na cirkevné služby upravenú a rozšírenú pohrebnú kaplnku Apponyiovcov pri cintoríne - dnes kostol sv. Juraja.

Reliéfna doska z červeného mramoru s obrazom Panny Márie Pomocnej je umiestnená nad vchodom do kaplnky v kaštieli. Vytvoril ju neznámy umelec podľa predlohy Lucasa Cranacha st. Dielo objednal arcibiskup Szelepcsényi v r. 1680 z vďaky za pomoc proti moru. 

Anglický krajinný park  obklopuje kaštieľ zo všetkých strán. Podľa mohutných platanov, dubov, agátov, gledíčií a ďalších vzácnych starých drevín s vysokou historickou hodnotou bol založený pravdepodobne začiatkom 18. storočia.
Napriek tpark Malinovoomu, že veľmi utrpel vo vojnových a povojnových časoch, mnohé stromy boli vyrúbané a rozloha sa zmenšovala, park si zachoval svoj majestát. Na súčasnej rozlohe necelých 5 hektárov je viac ako 200 druhov domácich a cudzokrajných drevín.

kotol sv. JurajaKostol sv. Juraja, postavený v r. 1869-72 ako neogotická kaplnka - krypta rodiny Apponyiovcov. Sú tu uložené ostatky grófov Alberta, jeho otca Juraja a Jurajovho brata Karola s manželkami. Od r. 1953 slúži upravený priestor kaplnky veriacim na cirkevné obrady ako kostol. Hlavný oltár je pôvodný, postavený spolu s kaplnkou, socha sv. Juraja drakobijcu z červeného mramoru, umiestnená na oltári, je z 18. storočia. 

Zvon na veži kostola má meno Juliana, podľa manželky grófa Juraja Apponyiho. 
Váži 400 kg, odlial ho majster József Pozdech vo Wienerneustadte. 

Súsošie sv. Jána Nepomuckého je z roku 1739. Podľa reprodukcie starej rytiny kaštieľa z 19. storočia stálo ešte v r. 1880 pred padacím mostom. Neskôr bolo premiestnené k ceste a časom sa značne poškodilo. Dnes je súsošie sv. Jána s tromi anjelmi zreštaurované a umiestnené v areáli cintorína v zasklenej kaplnke.

Pamätník obetiam I. a II. svetovej vojny bol postavený v kostolnom dvore v roku 1992 a obsahuje mená všetkých vojnových obetí z obce.

Pamätník Jurajovi Petőczovi, jednému z hrdinov revolúcie v rokoch 1848-49. Bratislavský podžupan sa narodil v Eberharde v r. 1805 a za pomoc revolucionárom bol v roku 1849 na bratislavskom hrade popravený. 

Kaplnka Mária, typická vidiecka sakrálna pamiatka, ako posledná zastávka na náučnom chodníku stojí za kostolom na hranici s poliami. Je zreštaurovaná a často navštevovaná veriacimi. V obci sú ešte dve podobné prícestné kaplnky - na príjazdovej ceste od Mostu a za obcou na ceste do Tomášova. 

Zvonica nzvonicaa námestí  pri malom parku je v neskoroklasicistickom slohu. Dal ju postaviť v roku 1862 János Putz. V nike je umiestnený podstavec s krížom a s letopočtom. Menší zvon je dodnes funkčný. Väčší zvon bol v roku 1915 roztavený a použitý - podobne ako mnohé iné - na výrobu diel.