Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020+2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 + 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov, ako sme ho poznali, je už minulosťou, prechádza sa cez integrované sčítanie k plne registrovanému sčítaniu, tzn. založenému výlučne na administratívnych zdrojoch. Integrované sčítanie 2021 znamená, že na sčítanie budú  využívané rôzne registre, spolupracovať budú obce, asistenti pre sčítanie obyvateľov aj elektronický zber. Najväčším rozdielom oproti sčítaniu ľudu v roku 2011 je, že bude prebiehať výlučne elektronicky, bez použitia papierových formulárov.

 

Rozhodujúce dátumy:

  • Doba sčítania domov a bytov trvá od 1. júna 2020 do 12. februára 2021.
  • Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. februára 2021 do 31. marca 2021.
  • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. 12. 2020 na piatok 1.1.2021.

Ďalším rozdielom je, že sčítanie domov a bytov ( SDB ) bude prebiehať bez účasti obyvateľov, realizuje sa na obci. Predmetom sčítania sú domy a byty na území SR.

 

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je:

  • Obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú.
  • Zákonný zástupca obyvateľa.
  • Zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia ( ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia ).

 

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať nasledovne:

  • Elektronicky ( sám za seba, resp. zákonný zástupca za deti ).
  • Pomocou sčítacieho asistenta.
  • Pomocou obce.

Ďalšie  informácie je možné získať na https://www.scitanie.sk/.  Konkrétne pokyny pre sčítanie v našej obci budú priebežne zverejňované na webovej stránke obce v tejto sekcii.

Sčítanie je povinné

Nakoľko všetci obyvatelia Slovenska majú povinnosť sčítať sa vyplnením elektronického formulára, Štatistický úrad SR spolu s Úradom verejného zdravotníctva SR vyzývajú, aby tak obyvatelia urobili elektronicky a pomohli sa elektronicky sčítať aj svojim starším príbuzným, ak ich o to požiadajú.

Asistované sčítanie

OZNAM - ASISTOVANÉ SČÍTANIE

Vážení spoluobčania.

Pred nami je posledný týždeň asistovaného Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021, ktoré končí 13. júna.

Sčítanie obyvateľov, domov a bytovAk ste zabudli sčítať svoje deti, alebo ste sa z nejakého dôvodu nemohli sčítať sami, máte tak možnosť ešte urobiť a to na ktoromkoľvek kontaktnom mieste.

Skontrolovať váš stav sčítania môžete cez stacionárneho asistenta na kontaktnom mieste Ludvíka Svobodu 17 (bývalý vchod do sobášnej miestnosti)  alebo pomocou mobilného asistenta, o ktorého môžete požiadať na telefónnom čísle obecného úradu: 0903855668.

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta sú každý pracovný deň od 10,00 do 12,00 a v stredu len od 15,00 do 18,00 hod.

OZNAM - Asistované sčítanie

Historicky prvé plne elektronické Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021 sa dostáva do poslednej zberovej fázy. Asistované sčítanie je určené primárne pre digitálne vylúčených obyvateľov, ktorí nevedia robiť s technológiami, nemajú prístup na internet alebo sa nemohli sčítať počas online samosčítania do konca marca 2021. Asistované sčítanie bude prebiehať v súlade s covid automatom a v súčinnosti s úradmi regionálneho zdravotníctva. V zmysle zákona o sčítaní musí byť asistované sčítanie realizované na celom území SR najneskôr do 31. 10. 2021, ale v každej obci či meste bude prebiehať 6 týždňov.

 

OZNAM

Predseda Štatistického úradu Slovenskej republiky vydal 21. apríla 2021 rozhodnutie  o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania pre SODB 2021.

Asistované sčítanie sa bude realizovať na celom území SR

od 3. mája 2021 do 13. júna 2021.

V uvedenom termíne zabezpečí služby asistovaného sčítania každá obec a mesto SR po dobu 6 týždňov.

Rozhodnutie predsedu ŠÚ SR je vydané v súlade so stanoviskom Úradu verejného zdravotníctva SR.

Asistované sčítanie obyvateľov - KONTAKTNÉ MIESTO

Asistované sčítanie je určené obyvateľom, ktorí sa nemohli sčítať sami ani s pomocou blízkej osoby.

Stacionárny asistent na kontaktnom mieste: Mgr. Katarína Gábrišová

Kontaktné miesto-adresa: ul. Ludvíka Svobodu 176/17, Malinovo (budova obecného úradu-bývalý vchod do sobášnej miestnosti)

Telefónne číslo: 0903/855 668

Prevádzkové hodiny kontaktného miesta:

                                     Pondelok: 10,00-12,00 hod.

Utorok: 10,00-12,00 hod.

Streda: 15,00-18,00 hod.

Štvrtok: 10,00-12,00 hod.

Piatok: 10,00-12,00 hod.

Mobilný asistent, o ktorého požiadate telefonicky

Sčítajte sa s pomocou mobilného asistenta sčítania, ktorý Vás navštívi doma, v prípade,     že o takúto službu požiadate.

Chcete požiadať o mobilného asistenta sčítania?

Počas doby asistovaného sčítania v obci môžete zavolať na číslo 0903/855 668.

Pri telefonickom nahlasovaní požiadavky na mobilného asistenta uvediete Vaše meno a priezvisko, adresu, na ktorej Vás má mobilný asistent navštíviť a telefónne číslo, aby si mobilný asistent mohol s Vami dohodnúť termín a čas návštevy.

UPOZORNENIE !!!!!!!!!!!!!!

v žiadnom prípade  Vás nemá navštíviť ohľadom sčítania nikto, ak ste si ho vopred neobjednali!      

V každom prípade sa má sčítací asistent preukázať platným preukazom a môžete si spätným zavolaním na úrad overiť jeho identitu.

OZNAM - HU

KONTAKTNÉ MIESTO - HU

 

Asistované sčítanie

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základnéinformácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

https://www.scitanie.sk/aktuality/samosprava-zacala-s-pripravou-na-asistovane-scitanie

 

ORPZ v Senci upozorňuje občanov (tlačová správa)

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV

OZNAM - Sčítanie obyvateľov 2021 (SK)

OZNAM - Sčítanie obyvateľov 2021 (HU)

Link s videom:

https://www.youtube.com/watch?v=t3ZxfMutqxY&feature=youtu.be

Link - základné informácie:

https://www.scitanie.sk/sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie


Link na najčastejšie otázky k SODB 2021:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

LETÁKY:

LETÁK - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

LETÁK - Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov

LETÁK - Čo si máme všímať? (SK)

LETÁK - Čo si máme všímať? (HU)

 

TLAČOVÉ SPRÁVY:

Tlačová správa ŠÚ SR o priebehu sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji za mesiac august 2020

Tlačová správa ŠÚ SR 16.09.2020

Tlačová správa Štatistického úradu SR z 19.októbra 2020 o postupe sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji

Tlačová správa ŠÚ SR 20.01.2021

Tlačové vyhlásenie 09.03.2021