Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

TJ Malinovo

logo TJ MalinovoJe dobrovoľné združenie občanov, ktorí jej prostredníctvom vykonávajú záujmovú činnosť v oblasti športu a v obdobných aktivitách.

TJ Malinovo pôsobí v obci od roku 1976. Farby klubu sú farbami obce - červená, žltá a biela. V spolupráci s obcou sa postupne vytvorili perfektné podmienky pre futbal: dobre udržiavaná hracia plocha, tréningové ihrisko i malé tréningové ihrisko s umelou trávou, osvetlením a celoročnou prevádzkou, vynovené vnútorné priestory pre hráčov. 

Pravidelné tréningy: pondelok až piatok 15.30 - 20.30 hod. Soboty a nedele sú zápasy podľa jednotlivých skupín a rozpisov hracích časov.

Nové členstvo vyplýva zo stanov TJ Malinovo a môže byť individuálne, kolektívne, alebo čestné. Individuálne členstvo je dobrovoľné, podmienené súhlasom so stanovami TJ a schválením členskou schôdzou. Kolektívne členstvo vzniká uzavretím písomnej dohody obsahujúcej práva a povinnosti a rozsah spolupráce. Čestné členstvo udeľuje TJ jednotlivcom a kolektívom za osobité zásluhy.


Predseda TJ Malinovo: Tibor Peller
Tel.: 0907 751 739

Web: www.malinovopripravka.com
FB: TJ Malinovo Seniori