Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Požiarny poriadok a CO

Vážení obyvatelia Malinova.
V tejto príručke Vám prinášame základné informácie využiteľné pri ochrane života, zdravia alebo majetku v prípade ohrozenia haváriami, živelnými pohromami, katastrofami alebo v prípade ohrozenia teroristickými útokmi.  Jej cieľom je podať návod ako postupovať pri mimoriadnej udalosti aby nedošlo k ujme na zdraví a životoch.

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený váš majetok, alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti, pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania:

112 - Integrovaný záchranný systém

150 - Hasičský a záchranný zbor

155 - Zdravotná záchranná služba - v prípade ohrozenia života a zdravia

158 – Polícia - v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

 • Ak vyžadujete pomoc v tiesni, alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte:
  svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete,
 • druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.),
 • rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa, obce, a pod.),
 • miesto udalosti,
 • ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná cesta, poľná cesta a pod.).

Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY ČINNOSTI PRI OHROZENÍ

 • Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku.
 • Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni.
 • Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom rozhlasu a televízie.
 • Nerozširujte poplašné a neoverené správy.
 • Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu.
 • Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť.
 • Pomáhajte ostatným, najmä starým, chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti.
 • Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

 

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany. Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.
 

Ak zaznie varovný signál - nastáva mimoriadna situácia:

2 - minútový kolísavý tón sirén – sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "VZDUŠNÝ POPLACH" 

6 - minútový stály tón sirén - Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.

2 - minútový stály tón sirén bez opakovania - Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.

Požiarny poriadok

Požiarny poriadok obce Malinovo 2024

POŽIARNY PORIADOK obce Malinovo 2024_web.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 353,64 kB

Požiarny poriadok

VZN č. 3-2016 Požiarny poriadok obce Malinovo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 264,5 kB

Civilná ochrana

Informácia pre verejnosť 2022

CO dokument.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,03 MB

JEDNODUCHÉ ÚKRYTY BUDOVANÉ SVOJPOMOCNE (JÚBS)

Jednoduche ukryty budovane svojpomocne (JUBS) - pomocka pre CO obyvatelstva k pohotoveniu JUBS_A5.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,08 MB

MIMORIADNE UDALOSTI

1. Mimoriadne udalosti rozdelenie.ppt
Typ súboru: PPT dokument, Velkosť: 5,86 MB

ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA

1. . čo má každý vedieť v prípade ohrozenia CO-2011.ppt
Typ súboru: PPT dokument, Velkosť: 3,43 MB

AKO SA ZACHOVAŤ PRI MIMORIADNÝCH UDALOSTIACH 2021

Článok do obecných novín - Ako sa zachovať pri MU2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB

Civilná ochrana - Informácia pre verejnosť(2021)

CO2021.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 483,9 kB

AKO SA ZACHOVAŤ PRI MIMORIADNÝCH UDALOSTIACH

Článok do obecných novín - Ako sa zachovať pri MU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,9 MB

ČO MAJÚ ROBIŤ A POZNAŤ OBČANIA V PRÍPADE OHROZENIA

Článok na web a nástenky - Čo robiť v prípade ohrozenia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 84,26 kB

Civilná ochrana - informácia pre verejnosť

informácia pre verejnosť CO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 473,86 kB

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store