Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Cirkev

Malinovo je filiálka farnosti Tomášov.kostol

Rímsko-katolícky farský úrad
Agátová 1 
900 44 Tomášov
Tel.: 02/45 958 220 
Farár farnosti: dekan Ján Zsidó 

Kostol sv. Juraja sa nachádza na Cintorínskej 18, Malinovo. Patrónom kostola je svätý Juraj, ktorý má sviatok 24. apríla. Kaplnka sv. Juraja bola postavená v roku 1872.

 

Farské oznamy:

Omšový poriadok

Sv. omše sa konajú každý týždeň v slovenskom jazyku a každý druhý týždeň aj v jazyku maďarskom.