Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Trvalý pobyt

Referát evidencie obyvateľstva (ohlasovne pobytu) zabezpečuje prenesený výkon štátnej správy v zmysle zákona  č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky.

Vybavuje: Renáta Deáková
 

POTREBNÉ DOKLADY A INFORMÁCIE PRI PRIHLÁSENÍ TRVALÉHO POBYTU:
Občan je povinný pri hlásení trvalého pobytu predložiť:
a) platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze,
b) ak ide o dieťa do 18 rokov, rodný list - originál vydaný orgánmi Slovenskej republiky, zákonný zástupca prítomný s platným občianskym preukazom,
c) platný cestovný doklad Slovenskej republiky alebo osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nie staršie ako šesť mesiacov, ak ide o návrat z cudziny,
d) uviesť o nehnuteľnosti, na ktorú sa nahlasuje pobyt nasledovné údaje:
-    číslo listu vlastníctva,
-    katastrálne územie,
-    ulicu,
-    a číslo bytu ak sa jedná o byt
e) ak sa zároveň zmenil Váš rodinný stav, predkladáte aj originál sobášneho listu, rozsudok o rozvode s vyznačenou právoplatnosťou,
f) písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom všetkých vlastníkov alebo všetkých spoluvlastníkov v znení.

Súhlas s prihlásením občana na pobyt.docx (18.91 kB)

Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak:
1. ide o prihlásenie vlastníka alebo spoluvlastníka,
2. ide o prihlásenie občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti
3. ide o prihlásenie manžela alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka, spoluvlastníka
4. vlastník alebo spoluvlastníci budovy alebo jej časti, potvrdia svojím podpisom na prihlasovacom lístku na trvalý pobyt súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne.

POTREBNÉ DOKLADY A INFORMÁCIE K ZRUŠENIU TRVALÉHO POBYTU:

a) právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené,
b) dohodu o vyporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné,
rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané,
c) rozhodnutie súdu o nariadení predbežného opatrenia, ak bolo vydané,
d) dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva alebo právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané,
e) uviesť o nehnuteľnosti, na ktorej je evidovaný trvalý pobyt osoby, ktorej sa má zrušiť trvalý pobyt, nasledovné údaje:
-    číslo listu vlastníctva,
-    katastrálne územie,
-    ulicu,
-    a číslo bytu ak sa jedná o byt.

Žiadosť o zrušenie Trvalého pobytu.pdf (71.28 kB)

POTREBNÉ DOKLADY A INFORMÁCIE PRI HLÁSENÍ PRECHODNÉHO POBYTU:
a) doklady ako pri vybavovaní trvalého pobytu, ak sa občan ide prihlásiť ku vlastníkovi nehnuteľnosti,
b) prihlasovací lístok na prechodný pobyt - vyplnený a potvrdený ubytovňou, ak sa občan ide prihlásiť na ubytovňu,
c) platný občiansky preukaz,
d) občan trvalo žijúci v zahraničí predkladá namiesto občianskeho preukazu platný cestovný doklad Slovenskej republiky.

SPRÁVNE POPLATKY:
Potvrdenie o pobyte - 5,00 €                         Oznámenie o pobyte - 5,00 €

Trvalý, prechodný pobyt - podrobnejšie informácie.pdf (534.9 kB)

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že od dňa 28.02.2024 do odvolania bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľstva zatvorené.
Ďakujeme za porozumenie.