Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Komisie OZ

Komisia finančná a rozpočtová

Predseda: Ing. Juraj Palaj
Členovia: Ing. Marek Špirko, Ján Mokran
E-mail: komisiafinancna@malinovo.sk

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

Predseda: Gabriela Šándorová
Členovia: Michal Hudec, Ján Mokran
E-mail: komisiaverejnyzaujem@malinovo.sk

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda: Michal Hudec
Členovia: Ing. Marek Špirko, Tibor Peller

Členovia z radov občanov: Mgr. Mária Bartíková, RNDr. Zuzana Munková, Daniel Fábry, RNDr. Ján Lacko, PhD., Mgr. Dagmar Litterová 
E-mail: komisiaskolstva@malinovo.sk

 

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Predseda: Ing. Gabriel Kenderessy
Členovia: Ing. Juraj Palaj, Ing. Marek Špirko, JUDr. Eva Krištofiaková

Členovia z radov občanov: Ing. Valéria Vicenová
E-mail: komisiavystavby@malinovo.sk

 

Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva.

Prílohy - dokumenty

Prílohy - dokumenty 2021

Stanovisko