Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Zberný dvor

Zberný dvor sídli na Tomášovskej ulici v Malinove.

Telefonický kontakt: 0911 032 170

Prevádzkový pracovník: Tibor Šándor

Úprava prevádzkových hodín na zbernom dvore od 01.01.2020
Streda         13.00 - 18.00
Piatok          9.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Sobota        9.00 - 12.00     13.00 - 18.00

 

OZNAM

Vážení občania,
Obec Malinovo v spolupráci s firmou DURAMOL, s.r.o. od januára zabezpečuje na Zbernom dvore obce Malinovo (počas otváracích hodín) odber odpadov z plastu, konkrétne polystyrénu, odpad z použitých a vyradených obalov z EPS, EPS odpad zo stavebných prvkov zo zatepľovania a izolačné polystyrénové materiály. Prosíme občanov, aby polystyrénový odpad dodali na Zberný dvor Malinovo neznečistený a polámaný na čo najmenšie kúsky nakoľko tento druh odpadu sa bude zbierať do vriec dodaných firmou Duramol. V prípade väčšieho množstva polystyrénu sa prosím informujte vopred u pracovníkov Zberného dvora Malinovo.
Ďakujeme

OZNAM

Oznamujeme občanom, že s účinnosťou od 01.01.2020 na Zbernom dvore Malinovo nebudú preberať zmesový komunálny odpad. Upozorňujeme občanov, aby z uvedeného dôvodu, v každej domácnosti prehodnotili veľkosť smetnej nádoby ako aj frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu na rok 2020.

Upozorňujeme občanov, že konáre privezené na zberný dvor musia byť nasekané maximálne do dĺžky 1m.

Vážení spoluobčania,
žiadame Vás o dochvíľnosť pri vození odpadu na zberný dvor, minimálne 15 minút pred ukončením pracovnej doby z dôvodu upratania zberného dvora. Za porozumenie ďakujeme.

Eugen Janik v.r., starosta

Prevádzkový poriadok Zberného dvora Malinovo

Ako správne separovať plasty, sklo a papier.jpg (973.58 kB)

NOVINKA - zber stavebného reziva, drevotriesky