Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Zberný dvor

Zberný dvor sídli na Tomášovskej ulici v Malinove.

Telefonický kontakt: 0911 032 170

Prevádzkový pracovník: Tibor Šándor

Prevádzkové hodiny zberného dvora:
Streda         13.00 - 18.00
Piatok          9.00 - 12.00    13.00 - 18.00
Sobota        9.00 - 12.00     13.00 - 18.00

OZNAM - ZBERNÝ DVOR ZATVORENÝ

Oznamujeme občanom,
že v dňoch 23. a 24.09. (piatok a sobota) z dôvodu čerpania dovolenky bude zberný dvor zatvorený.
Ďakujeme za porozumenie.

Z B E R    O B J E M N É H O    O D P A D U 

 O Z N A M

Oznamujeme občanom, že dňa 1. októbra 2022 (sobota) na Zbernom dvore Malinovo sa uskutoční zber objemného odpadu (v rámci riadnych prevádzkových hodín).

Objemný odpad je taký odpad, ktorý sa svojimi rozmermi nezmestí do klasickej nádoby na komunálny odpad a neobsahuje nebezpečné látky.

Patrí sem napr.: rozobratý starý nábytok, rozobraté skrine, rozobraté postele, umývadlá, koberce, linoleá a pod.

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste rešpektovali pokyny zamestnancov obecného úradu !

 

Z B E R    N E B E Z P E Č N É H O    O D P A D U 

 O Z N A M

Oznamujeme občanom, že dňa 8. októbra 2022 (sobota) na Zbernom dvore Malinovo sa uskutoční zber nebezpečného odpadu (v rámci riadnych prevádzkových hodín).

Odovzdať môžete :

  • obaly obsahujúce nebezpečné látky - obalom sa rozumie vyprázdnený obal (sudy, plechovice, bandasky a iné), v ktorých boli farby, rozpúšťadlá, lieh a pod.),
  • kyseliny, zásady a rozpúšťadlá (acetón, a pod.) aj kvapalné farby s rozpúšťadlom,
  • všetky lepidlá, farby, tuhé, tekuté, vodou riediteľné,
  • oleje (nie jedlé, len motorové, prevodové, hydraulické).

Pre všetky odpady platí, že majú byť v pôvodných obaloch – nie je prípustné skladovať nebezpečné odpady v obaloch od potravín a nápojov (PET fľaše, sklenené fľaše, zaváraninové poháre a pod.) ak je odpad v bandaske, musí byť označený obsah priamo na bandaske alebo etikete).

Tekuté odpady sa nemôžu prelievať, obaly s obsahom tekutých látok musia byť zaistené tak, aby pri ich preprave a manipulácii s nimi nedošlo k vyliatiu ich obsahu.

Odpady, ktorých zloženie a pôvod nie sú známe nepreberieme!

Vážení občania, žiadame Vás, aby ste rešpektovali pokyny zamestnancov obecného úradu !

 

Separovaný zber elektronického odpadu

OZNAM

Vážení občania,  

Obecný úrad Malinovo v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje separovaný zber elektronického odpadu (staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia: staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod. ).

Zber sa uskutoční dňa 15.10.2022 (sobota) na zbernom dvore v čase riadnych prevádzkových hodín.

Ďalšie doplňujúce informácie o zbere elektroodpadov Vám včas oznámime.

 

OZNAM

Vážení občania,
objednané nádoby na bioodpad si žiadatelia môžu prevziať na zbernom dvore v rámci otváracej doby. Upozorňujeme, že dlhšie neprevzaté nádoby budú posunuté ďalším žiadateľom v poradovníku.

OZNAM

Vážení občania,
Obec Malinovo v spolupráci s firmou DURAMOL, s.r.o. od januára zabezpečuje na Zbernom dvore obce Malinovo (počas otváracích hodín) odber odpadov z plastu, konkrétne polystyrénu, odpad z použitých a vyradených obalov z EPS, EPS odpad zo stavebných prvkov zo zatepľovania a izolačné polystyrénové materiály. Prosíme občanov, aby polystyrénový odpad dodali na Zberný dvor Malinovo neznečistený a polámaný na čo najmenšie kúsky nakoľko tento druh odpadu sa bude zbierať do vriec dodaných firmou Duramol. V prípade väčšieho množstva polystyrénu sa prosím informujte vopred u pracovníkov Zberného dvora Malinovo.
Ďakujeme

OZNAM

Oznamujeme občanom, že na Zbernom dvore Malinovo nebudú preberať zmesový komunálny odpad. Upozorňujeme občanov, aby z uvedeného dôvodu, v každej domácnosti prehodnotili veľkosť smetnej nádoby ako aj frekvenciu vývozu zmesového komunálneho odpadu.

Upozorňujeme občanov, že konáre privezené na zberný dvor musia byť nasekané maximálne do dĺžky 1m.

OZNAM

Vážení spoluobčania,
žiadame Vás o dochvíľnosť pri vození odpadu na zberný dvor, minimálne 15 minút pred ukončením pracovnej doby z dôvodu upratania zberného dvora. Za porozumenie ďakujeme.

Prevádzkový poriadok Zberného dvora Malinovo

Ako správne separovať plasty, sklo a papier.jpg (973.58 kB)

NOVINKA - zber stavebného reziva, drevotriesky

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

Spoločný stavebný úrad

Stránkové hodiny:

Pondelok: nestránkový deň

Utorok: nestránkový deň

Streda: nestránkový deň

Štvrtok: nestránkový deň

Piatok: nestránkový deň

Od 01.06.2022 bude spoločný stavebný úrad až do odvolania zatvorený. 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

Kalendár vývozu 2022

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store