Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Odvoz biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (BRKO)

V obci Malinovo  je zavedený zber kuchynského odpadu systémom raz týždenne „od dverí“ domácností. Dňom zberu je každý utorok.

POZOR: V bytových domoch bude zber kuchynského odpadu do zberných 120 l nádob umiestnených v kontajnerových stojiskách.

Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad (BRKO)

Od 01.08.2023 bude v rodinných domoch zavedený zber kuchynského odpadu systémom „od dverí“ domácností. Na základe žiadosti si môžete od 28.07.2023 vyzdvihnúť na zbernom dvore počas otváracích hodín alebo na obecnom úrade v čase úradných hodín 10 l vedierko.

 

Tlačivo je k dispozícii na obecnom úrade, na zbernom a na našej webovej stránke - sluzby/tlaciva/ .

Tlačivo - Žiadosť

 

Spôsob zberu:

 • raz týždenne „od dverí“ domácností,
 • každý utorok do 07:00 hod. ráno vyložte vedierko s plným vreckom  pred svoju nehnuteľnosť, plné vrece bude vyvezené a vedierko sa ponechá prázdne na opätovné použitie.

Pre prípad nepriaznivého veterného počasia položte už na plné vedierko napr. kameň, ktorým sa následne po vývoze zaťaží prázdne vedierko.

 

Do vrecka patria:

 • zvyšky akéhokoľvek jedla (surové, varené, rastlinné, živočíšne) vrátane pokazených potravín, resp. jedlá a potraviny po záruke 
 • šupy z čistenia zeleniny a ovocia
 • jogurty, syry, mliečne výrobky
 • chlieb, pečivo, cestoviny, ryža, strukoviny, obilniny, a pod.,
 • kosti (malé, napr. z hydiny a rýb), mäso, vaječné škrupiny
 • polievky, nápoje a tekutiny,
 • zaváraniny bez sklenených, plechových resp. iných obalov,
 • zabalené alebo staré potraviny (v obale z obchodu, napr. vákuované mäso, jogurty či nátierky v tégliku, apod.)     
 •  použité papierové vreckovky.

 

Do vrecka nepatria:

 • obaly po konzumácií jedál,
 • kávové kapsule, cigaretové ohorky,
 • odpad zo záhrad a iný komunálny odpad,
 • veľké kosti (rebrá, špikové kosti),
 • nepotravinové výrobky ako plienky, obsah vysávača a pod.,
 • iný odpad, ktorý nesúvisí priamo s kuchynským alebo potravinovým odpadom,
 • použitý kuchynský olej a tuk.

Ako triedime kuchynský odpad

Kuchynský odpad patrí do kategórie biologických odpadov a naša obec zabezpečuje tak zber biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad, ako aj zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu už od r. 2016.

Kuchynským odpadom rozumieme zostatky surovín pri príprave jedla, neskonzumované zvyšky pokrmov a potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu, potraviny po záruke, šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, syry, vaječné škrupiny, kosti, ryby, starý chlieb a pod. – to znamená, že do zbernej nádoby na kuchynský odpad patrí výlučne potravinový odpad.

Z dôvodu zmeny legislatívy (od 1.1.2022) však doteraz využívaný zber biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (ďalej len BRKO) do spoločných 120 litrových zberných nádob už nie je postačujúci. Obce majú zákonom stanovenú povinnosť každú domácnosť vybaviť potrebnou kapacitou na jeho zber (príp. je potrebné kompostovať). Z praxe vieme, že nie všetko sa dá zužitkovať v domácom kompostéri alebo prostredníctvom hospodárskych zvierat a preto je na Vašom zvážení, či poskytnuté nádoby využijete.

Vieme, že kuchynský odpad nepatrí do „čiernej“ nádoby na zmesový komunálny odpad. Napriek tomu asi 40 % zmesového komunálneho odpadu v čiernych nádobách tvorí kuchynský odpad. Skládkovanie nespracovaného BRKO má pritom výrazne negatívny enviromentálny vplyv (tvorba emisií skleníkových plynov, znečisťovanie vôd, pôdy a ovzdušia).

Zberom BRKO máme možnosť zmenšiť objem zmesového odpadu a tak znížiť náklady na jeho stále drahšie skládkovanie a v neposlednom rade prispejeme k ochrane životného prostredia.

Reklamácie na BRKO prosíme posielajte na mail dane@malinovo.sk.

BRKO

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store