Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Tlačivá

Obecný úrad

Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu - doc.

Návrh-na-vydanie-predbežného-opatrenia-vzor-obec-Malinovo.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 42,5 kB

Návrh na vydanie predbežného opatrenia na ochranu proti zrejmému zásahu do pokojného stavu - pdf.

Návrh-na-vydanie-predbežného-opatrenia-vzor-obec-Malinovo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 109,05 kB

Priznanie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje

Daňové priznanie k DzN Tlačivo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1023,6 kB

Tlačivo žiadosti o povolenie vjazdu

Tlačivo žiadosti o povolenie vjazdu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 14,5 kB

Žiadosť o povolenie rozkopávky

Žiadosť o povolenie rozkopávky.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 48,28 kB

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka - doc.

žiadosť o osvedčenie SHR.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 33 kB

Žiadosť o vydanie osvedčenia o zápise do evidencie samostatne hospodáriaceho roľníka - pdf.

žiadosť o osvedčenie SHR.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 91,65 kB

Žiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad - doc

ziadosť BRO.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 18,63 kB

Žiadosť o zapojenie do zberu biologicky rozložiteľného odpadu zo záhrad - pdf

ziadosť BRO.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 157,22 kB

Stavebný úrad

Tlačivo - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Tlačivo - Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 19,92 kB

Tlačivo na stavebné povolenie

Tlačivo na stavebné povolenie.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39,5 kB

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - doc

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 17,5 kB

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - pdf

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 65,65 kB

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 39 kB

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

Žiadosť o územno-plánovaciu informáciu.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 111,15 kB

Matrika

Čestné vyhlásenie - doc

Čestné vyhlásenie - doc.doc
Typ súboru: DOC dokument, Velkosť: 24 kB

Čestné vyhlásenie - pdf

Čestné vyhlásenie - pdf.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 55,68 kB
Zobrazeno 1-20 z 32