Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Ako pomôcť utečencom z Ukrajiny

Všeobecné informácie

Ministerstvo vnútra SR zriadilo telefonické infolinky pre informovanie osôb v núdzi hovoriacich ukrajinským jazykom. Dostupné sú aj pre volajúcich z Ukrajiny: 

+421513816111, +421259765111.

Komplexné informácie v slovenskom, ukrajinskom a anglickom jazyku pre Ukrajincov prichádzajúcich na Slovensko sú prístupné na portáli verejnej správy SR ua.gov.sk a na stránke Medzinárodnej organizácie pre migráciu www.mic.iom.sk

Ako požiadať o dočasné útočisko:

 https://bratislavskykraj.sk/ako-poziadat-o-docasne-utocisko-na-slovensku/

Informácie o ubytovaní ponúkajú portály:

- Pomoc pre Ukrajinu https://pomocpreukrajinu.sk/sk

- Kto pomôže Ukrajine https://ktopomozeukrajine.sk/ (aj anglická verzia https://www.helpukraine.sk)

Prijali ste rodinu s deťmi z Ukrajiny - ako pre nich vytvoriť dobré podmienky:

https://navrat.sk/wp-content/uploads/2022/02/Ukraina-rodina-a-deti.pdf

 

 Možnosť uplatnenia si nároku na pomoc v hmotnej núdzi a príspevky:

Informácie o vyplácených príspevkoch a dávkach pre odídencov z Ukrajiny od 1.5.2022 (37.54 kB)

- preukázať sa preukazom cudzinca žiadajúceho o poskytnutie dočasného útočiska, alebo dokladom o tolerovanom pobyte na území SR s označením odídenec. Uvedené doklady musia byť originálne.

- Maloleté deti z Ukrajiny bez zákonného zástupcu musia mať súdom ustanoveného opatrovníka

- Utečencom z Ukrajiny patrí základná dávka a príspevky , okrem príspevku na bývanie.

- Cudzinci, ktorí sú ubytovaní na základe zmluvy o ubytovaní nespĺňajú nárok na poskytovanie príspevku na bývanie.

- V prípade, ak by sa deti utečencov integrovali do škôl  nevylučuje sa poskytovanie dotácie na podporu stravovacích návykov  dieťaťa na cudzích štátnych príslušníkov. Podmienkou je, aby dieťa navštevovala MŠ alebo ZŠ.

Zoznam liniek na voľne dostupné ukrajinské rozprávky, ebooky, audioknihy, tlačiteľné pexeso, či vzdelávací obsah pre malých, či veľkých školákov:

https://docs.google.com/document/d/16GvlORiVV-f_W2VRSl0Mp5bXnqwXwZRD9fggIb2Gus4/edit?fbclid=IwAR3tJOAISbi698pDiYAg0qYeMfi4nmD5G36EDI2Hn8pUNKv1_Vxg7Bm4R-k

OZNAM

Dňa 21. 06. 2022 vyšlo v elektronickej zbierke zákonov SR Nariadenie vlády č. 218/2022 Z. z. o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca.
Účinné je dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov, t. j. odo dňa 21. 06. 2022.
Nariadenie vlády č. 218/2022 Z. z. po novom upravuje výšku príspevku za ubytovanie odídenca a taktiež sa ustanovuje nový termín, do kedy si budú môcť všetky oprávnené osoby uplatniť príspevok za ubytovanie odídenca.
V novoschválenom nariadení sa oprávneným osobám /fyzické osoby a právnické osoby poskytujúce ubytovanie v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie/ príspevok za ubytovanie odídenca bude poskytovať vo výške 8 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 4 eurá za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

V nebytových budovách slúžiacich na krátkodobé ubytovanie, ktoré môžu poskytovať právnické osoby, ak nepodnikajú v oblasti ubytovacích služieb, bude príspevok vyplácaný vo výške 12 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 6 eur za jednu noc, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov.

Účinnosť nariadenia sa navrhuje dňom vyhlásenia z dôvodu, aby bolo možné kontinuálne pokračovať v poskytovaní už zavedeného príspevku za ubytovanie oprávneným osobám a ďalším oprávneným osobám poskytujúcim odídencom ubytovanie. Zvýšenú výšku príspevku si ubytovatelia budú uplatňovať za celý mesiac jún 2022. Oprávnené osoby si budú môcť uplatňovať príspevok za ubytovanie poskytnuté odídencovi najdlhšie do 30. septembra 2022, pričom vzor zmluvy o poskytovaní ubytovania zostáva nezmenený.
Doterajšia výška príspevku za ubytovanie bola 7 eur za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá dovŕšila vek 15 rokov a 3,50 eura za jednu noc ubytovania odídenca, ak ide o fyzickú osobu, ktorá nedovŕšila vek 15 rokov. Nariadenie taktiež určuje aj maximálnu výšku príspevku, ktorú je možné oprávnenej osobe vyplatiť za poskytovanie ubytovania v nehnuteľnosti slúžiacej na bývanie (podľa počtu obytných miestností príslušnej nehnuteľnosti):
1 obytná miestnosť - 570 eur (doteraz 500 €)
2 obytné miestnosti - 860 eur (doteraz 750 €)
3 obytné miestnosti - 1140 eur (doteraz 1000 €)
4 a viac miestností - 1430 eur (doteraz 1250 €).

 

Vstup detí z Ukrajiny do škôl na Slovensku

Dotazník pri pediatrickom vyšetrení / Анкета педіатричного огляду

Application for assistance in material need

Заява про надання матеріальної допомоги

Odídenec

Ako pomôcť Ukrajine - leták

Ubytovanie - leták

Zákony a nariadenia:

92 ZÁKON z 22. marca2022 o niektorých ďalších opatreniach v súvislosti so situáciou na Ukrajine

99 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o poskytovaní príspevku za ubytovanie odídenca

100 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky z 30. marca 2022 o príspevku za poskytnutie ubytovania odídencovi v súvislosti so situáciou na Ukrajine

 

Aktuálne informácie k príspevku za ubytovanie cudzinca podľa zákona o azyle - na web stránke nižšie

https://www.minv.sk/?prispevok-za-ubytovanie

 

Milí občania, nižšie uvedená stránka bola vytvorená našou obyvateľkou a má slúžiť ako bezpečný priestor pre ľudí, ktorí utiekli pred vojnou na Ukrajine a sú ubytovaní v Malinove a jeho okolí. Jeho cieľom je vytvárať kontakty, zdielať skúsenosti a ponúkať pomoc, podporu, či už pre deti alebo ich rodičov (krúžky, program, stretnutia, materiálna pomoc a iné).

https://www.facebook.com/groups/272862211673248

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Matrika

Od 15.4.2024 bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľov otvorená a to každý pondelok a stredu od 8:00 - 15:00 hod.

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store