Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Cintorínsky poplatok

Cintorínsky poplatok

Vybavuje: Ildiko Némethová
Mobil: 0903 776 655
Tel.: 02/45 955 109 kl. č. 2
e-mail: dane@malinovo.sk