Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Cintorínsky poplatok

Cintorínsky poplatok

Vybavuje: Ildiko Némethová
Tel.: 02/45 955 109 kl. č. 2, 0911 517 095
e-mail: dane@malinovo.sk