Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Polícia

Obvodné oddelenie  Z Bernolákovo zabezpečuje nepretržitý výkon služby aj v obci Malinovo. Sídli v Bernolákove, Trnavská č. 1 (firma PRO OVO pri autobusovej zastávke). 
Kontaktné číslo pre občanov: 0961 533 805.

 

Ochranu objektov Obce Malinovo - nehnuteľností/stavieb vo vlastníctve či správe  obce, verejne prístupných miest a priľahlých pozemkov, nachádzajúci sa v k.ú. obce zabezpečuje firma Defense Pro, s.r.o.  
Web: www.defensepro.sk 
Kontakt pre telefonické privolanie hliadky/odvolanie zásahu: 0948 588 865