Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Dane a poplatky

Dane

Dane platia občania v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.  
Dane a poplatky v obci sú upravené Všeobecne záväzným nariadením č.2/2019 obce Malinovo.pdf (372.65 kB)  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. 

Daň z nehnuteľností
Vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí už podali daňové priznanie v predchádzajúcich rokoch, nemusia tak robiť každý rok, pokiaľ v ich vlastníctve nenastali žiadne zmeny. Daňové priznanie treba podať vtedy, ak do 1. januára nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a je evidovaná v katastri nehnuteľností.  V takom prípade je daňovník povinný podať do 31. januára nové daňové priznanie na obecnom úrade v Malinove, inak zmena nebude v tomto roku akceptovaná.

Daň za psa
Vlastníctvo psa treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Daň za každého psa staršieho ako 6 mesiacov je 10 €, dôchodcovia nad 70 rokov za psa neplatia. Daň za psa uhradí majiteľ v hotovosti alebo bankovým prevodom spolu s daňou z nehnuteľností. 

Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, napr. umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie reklamného zariadenia, rozkopávka, atď..

 

Poplatky


Poplatok za TKO v roku 2020

Druh
nádoby    
Týždňový    
odvoz
2-týždňový    
odvoz
4-týždňový 
odvoz
110 l 82 € 41 € 19 €
120 l 90 € 45 € 21 €
240 l 180 € 90 € 41 €
1100 l 824 € 412 €


Odvoz TKO raz za dva týždne bude v každom nepárnom týždni.
Viac informácií o odvoze odpadu
 

Miestny poplatok za rozvoj
Miestny poplatok za rozvoj upravuje zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec Malinovo na celom svojom území ustanovil miestny poplatok za rozvoj v zmysle VZN obce Malinovo č. 5/2016  a v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 obce Malinovo o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj. Výšku poplatku určí obec vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Aktuálne úradné hodiny:

OZNAM - Obecný úrad naďalej zatvorený

VÝVOZ TRIEDENÉHO ODPADU + štvortýždňový vývoz komunálneho odpadu 2021

Kalendár vývozu 2021

 

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18
1
19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store