Menu
Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Dane a poplatky

Dane

Dane platia občania v zmysle zákona č. 582/2004 Zb. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Dane a poplatky v obci sú upravené Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2023  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Malinovo.

Daň z nehnuteľností
Vyrubuje správca dane platobným výmerom, ktorý obdržíte.
Vlastníci nehnuteľností, ktorí už podali daňové priznanie v predchádzajúcich rokoch, nemusia tak robiť každý rok, pokiaľ v ich vlastníctve nenastali žiadne zmeny. Daňové priznanie treba podať vtedy, ak do 1. januára nastala zmena vo vlastníctve nehnuteľností a je evidovaná v katastri nehnuteľností.  V takom prípade je daňovník povinný podať do 31. januára nové daňové priznanie na obecnom úrade v Malinove, inak zmena nebude v tomto roku akceptovaná.

Daň za psa
Vlastníctvo psa treba nahlásiť na obecnom úrade do 31. januára. Daň za každého psa staršieho ako 6 mesiacov je 12 €, dôchodcovia nad 70 rokov za psa neplatia. Daň za psa uhradí majiteľ v hotovosti alebo bankovým prevodom spolu s daňou z nehnuteľností. 

Daň za užívanie verejného priestranstva
Predmetom dane za užívanie verejného priestranstva je osobitné užívanie verejného priestranstva, napr. umiestnenie stavebného materiálu, umiestnenie reklamného zariadenia, rozkopávka, atď..

 

Poplatky


Poplatok za TKO v roku 2024:

 

Počet vývozov v roku

Objem

Poplatok

Sadzba

26 vývozov

110 l nádoba

172 EUR / rok

0,06014

26 vývozov

120 l nádoba

187 EUR / rok

0,05994

26 vývozov

240 l nádoba

374 EUR / rok

0,05994

26 vývozov

1.100 l nádoba

1716 EUR / rok

0,06000

13 vývozov

110 l nádoba

86 EUR / rok

0,06014

13 vývozov

120 l nádoba

94 EUR / rok

0,06026

13 vývozov

240 l nádoba

187 EUR / rok

0,05994


Viac informácií o odvoze odpadu
 

Miestny poplatok za rozvoj
Miestny poplatok za rozvoj upravuje zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obec Malinovo na celom svojom území ustanovil miestny poplatok za rozvoj v zmysle VZN obce Malinovo č. 5/2016  a v zmysle Dodatku č. 1 k VZN č. 5/2016 obce Malinovo o stanovení výšky miestneho poplatku za rozvoj. Výšku poplatku určí obec vo svojom rozhodnutí, ktoré sa doručuje stavebníkovi. 

Tlačivá:

Dohoda o určení zástupcu na podanie daňového priznania k dani z nehnuteľsnoti

Tlačivo - PRIZNANIE k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje 

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Stránkové hodiny:

Pon: 7:00  13:00 12:00  15:00
Str: 7:00  13:00 12:00  17:00
Pia: 7:00  12:00

STAVEBNÝ ÚRAD

Stránkový deň:

Streda: od 13:00 do 17:00 hod.

Tel.: 0910 244 300

Email: 

stavba@malinovo.sk

Odborný pracovník:

Mgr. Margita Fleischerová

 

Odpadové hospodárstvo

Zberný dvor

Stránkové hodiny:

Str: 13:00 - 18:00

Pia:09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

So: 09:00 - 12:00

        13:00 - 18:00

 

 

Obecny rozhlas

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia V-obraze
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Vážení občania,
dávame do pozornosti, že od dňa 28.02.2024 do odvolania bude oddelenie matrika a evidencia obyvateľstva zatvorené.
Ďakujeme za porozumenie.