Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Malinovo
Obec
Malinovo

Bérlakások

BÉRLAKÁSOK

2005-ben községünk szerződést kötött a Állami Lakásfejlesztési Alappal (Štátny fond rozvoja bývania) 26.390.000,- Sk összegű támogatásra 6 bérlakás kiépítésére. 

Ezen kölcsön időtartama 30 év 1 %-os kamattal, részletfizetéssel. Lefizetési határidő 2035.09.17..N č. 2/2021 a v Zmluvách o nájomných bytoch.

Ide vonatkozó dokumentumok - SK:

Všeobecné záväzní nariadenie č. 7/2023 O PRIDEĽOVANÍ NÁJOMNÝCH BYTOV VO VLASTNÍCTVE OBCE MALINOVO

Régebbi dokumentumok - SK:

Všeobecné záväzné nariadenie č. 3/2015

Dodatok č. 1 k VZN č. 3/2015

Dodatok č. 2 k VZN č. 3/2015

Vzor zmluvy o nájme bytu

Žiadosť o pridelenie nájomného bytu

Čestné vyhlásenie  k žiadosti o pridelenie nájomného bytu vo vlastníctve obce Malinovo