Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Malinovo
Obec
Malinovo

Hulladékszállítás

Éberhard község az illetéket a helyi adókról, a helyi települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló 582/2004-es törvény alapján és a  helyi adókról, a helyi települési hulladék és az építési törmelék helyi illetékéről szóló Všeobecne záväzného nariadenia č. 9/2023  számú rendelet határozza meg.

A polgárok kötelesek minden olyan változást jelenteni az adott évben, ami az illeték fizetésére vonatkozik, mégpedig 30 napon belül attól az időtől, amikor ez a változás megtörtént.

Formanyomtatvány - SK: Ohlasovacia povinnosť – Oznámenie VZNIKU / ZÁNIKU / ZMENY

Mindenki, aki hulladékot termel, köteles betartani a helyi adókról, a helyi települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjakról szóló Všeobecne záväzným nariadením č. 9/2023  rendeletet.

Továbbá köteles:

  • bekapcsolódni a hulladékgyűjtő rendszerbe, 
  • megfelelő kukákat használni erre a célra,
  • a község által kijelölt helyekre és kukákba rakni az adott hulladékot, ennek szeparált összetevőit és a kisebb építési hulladékot.

A kevert háztartási hulladékra szolgáló kukát (fekete) mindenki magának szerzi be.

A biológiailag bomlandó háztartási (kerti) hulladékra szolgáló kuka megvásárolható a községtől, ill. beszerezhető önállóan is. 

É R T E S Í T É S

 

Tisztelt polgárok, értesítjük Önöket a 2024-es illetékek fizetéséről:

Fizetési határidő: 2024. február 29-ig.

2024. február 29-ig a hulladékszállítás még a 2023-as tervezet szerint zajlik.

Készpénzes, illetve kártyás fizetést 2024. február 5-től lehet a hivatalban intézni. 

Banki utalást a következő számlára lehet végezni SK51 0200 0000 0000 0542 5112 már 2024. január 1-től. A matricákat és a kártyát, amely a hulladékgyűjtő udvar használatára 2024. február 5-től lehet átvenni. Az utalásnál szükséges az épületjegyzékszámot (fekete házszám) megadni, vagy a szöveges részben a nevet, utcát és a házszámot (piros) kell beírnni.  Kérjük a polgárokat, hogy aki 2024. február 1-e után fizetnek, pár nap eltéréssel jöjjenek a hivatalba, hogy ellenőrizhető legyen az utalás (ellenkező esetben a bankszámlakivonatot kell felmutatni).

2024. február 5-től - fizetés után mindenki átveheti a matricákat, a hulladékgyűjtő udvarra szóló kártyát és az átlátszó zsákokat a papír és műanyagok gyűjtésére. Ezek a zsákok az egész év folyamán igényelhetők a hivatalban. Továbbra is érvényes, hogy a műanyaggal együtt tetrapack csomagolást és fémet is lehet gyűjteni. Ezenkívül ezen hulladék gyűjtésére 120 literes kék, ill. sárga kukák is alkalmazhatók. Ezeket a kukákat szintén önállóan-saját költségre kell beszerezni. A biológiailag lebontható  konyhai  hulladék gyűjtésére bármilyen zacskó megfelel, nem szükséges a lebomló zacskókat használni, mivel ezt a hulladékot a továbbiakban még szétválogatják.

Felhívjuk a figyelmüket a 2024.1.1-től érvényes változásokra: 

  • Az új harmonogram a 2024-es évre csak három hónapos időszakra érvényes, tehát 2024.3.31-ig, mivel eddig érvényes az AVE céggel kötött szerződés,
  • 2024. február 29-ével elvesztik érvényességüket a 2023-as matricák,
  • az illeték fizetése után mindenki átveheti a 2024-es évre szóló matricát a kevert háztartási hulladékot tartalmazó kukákra (fekete) és 1 db bio-hulladékos kukára (barna - minden következő kukáért fizetni kell),
  • akinek következő kukára is szüksége van a bio-hulladék tárolására, az köteles további 70 EUR fizetni,

-  50%-os engedményre jogodultak 110 l vagy 120 l kukák esetén: 

a) egyedül élő 65 év feletti személyek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Éberhardon,

b) kettő vagy több közös háztartásban élő 65 év feletti személyek, akik állandó lakhellyel rendelkeznek Éberhardon,

c) olyan személyek, akik egy háztartásban élnek egész napos ellátást igénylő személyekkel, és emiatt nem tudnak munkát vállalni,

d) olyan személy, aki egészségkárosodottak és önállóan élnek, állapotuk miatt nem tudnak munkát vállalni.

e) tárgyi és jogi személyekre vonatkozó illetékek 2024-ben:

Szállítás évente

Kukaméret

Illeték

26-szor

110 l

172 EUR / év

26-szor

120 l

187 EUR / év

26-szor

240 l

374 EUR / év

26-szor

1.100 l

1716 EUR / év

13-szor

110 l

86 EUR / év

13-szor

120 l

94 EUR / év

13-szor

240 l

187 EUR / év

Figyelmeztetjük a polgárokat, hogy a nem megjelölt kukák 2024. március 1-től nem lesznek kiűrítve. 

               Németh Ildikó

               Adók és illetékekért felelős referens

 

Hulladékgyűjtési kimutatás 2022-es évre - SK 

Hulladékgyűjtési kimutatás 2021-es évre - SK