Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Malinovo
Obec
Malinovo

Formanyomtatványok - SK

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - doc.

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie - pdf. 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - doc. 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia - pdf.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - doc. 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia - pdf. 

Žiadosť o vydanie SÚHLASU na vydanie povolenia STAVBY malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien – záväzné stanovisko ku stavebnému povoleniu - doc. 

Žiadosť o vydanie SÚHLASU na vydanie povolenia STAVBY malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane jeho zmien – záväzné stanovisko ku stavebnému povoleniu - pdf. 

PREHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA - doc. 

PREHLÁSENIE STAVEBNÉHO DOZORA - pdf. 

 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom konaní a stavebnom konaní - doc. 

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia v spojenom územnom konaní a stavebnom konaní - pdf. 

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia - doc. 

Žiadosť o vydanie kolaudačného rozhodnutia - pdf. 

Žiadosť o vydanie SÚHLASU na TRVALÉ UŽÍVANIE malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane užívania - doc. 

Žiadosť o vydanie SÚHLASU na TRVALÉ UŽÍVANIE malého zdroja znečisťovania ovzdušia vrátane užívania - pdf. 

Žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby - doc. 

Žiadosť o ohlásenie jednoduchej stavby - pdf. 

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - doc. 

Žiadosť o ohlásenie drobnej stavby - pdf. 

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu/pripojenia* miestnej komunikácie na nehnuteľnosť - doc. 

Žiadosť o povolenie zriadenia vjazdu/pripojenia* miestnej komunikácie na nehnuteľnosť - pdf. 

Žiadosť ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - doc. 

Žiadosť ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác - pdf. 

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne a o povolenie na osobitné užívanie vôd - doc. 

Žiadosť o povolenie vodnej stavby – studne a o povolenie na osobitné užívanie vôd - pdf. 

Žiadosť o potvrdenie (overenie) dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasportu stavby) - doc. 

Žiadosť o potvrdenie (overenie) dokumentácie skutočného realizovania stavby alebo zjednodušenej dokumentácie skutočného realizovania stavby (pasportu stavby) - pdf. 

PREHLÁSENIE O VZDANÍ SA PRÁVA NA ODVOLANIE - doc.

PREHLÁSENIE O VZDANÍ SA PRÁVA NA ODVOLANIE - pdf.

Ügyfélfogadás

Községi hivatal

Hétfő: 7.00 - 15.00
Szerda: 7.00 - 17.00
Péntek: 7.00 - 12.00

Ebédszünet: 12.00 - 13.00

 

Naptár

Ke Sze Csü Szo Va
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4