Menu
{TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-TEL} {TPL_MINI_EDITOR_MOBILE-EMAIL}
Obec Malinovo
Obec
Malinovo

Környezetvédelmi Alap

Oblasť: Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva

(termín odovzdania 31.10.2021).

1. Projekt: Zlepšenie komunálnej úrovne v obci Malinovo v rámci Oddielu I. činnosť C1: Triedený zber komunálneho odpadu 2022.

Žiadosť o dotáciu na: traktor s čelným nakladačom a prívesom v celkovej hodnote 79 700 EUR, žiadaná suma 75 715 EUR, spolufinancovanie 3 985 EUR.

2. Projekt: Zhodnocovanie BRO v obci Malinovo v rámci Oddielu II. činnosť C5: Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov a zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.

Žiadosť o dotáciu na: kompostér a drvič drevnej hmoty v celkovej hodnote 149 900,00 EUR, čo je aj žiadaná suma.

 

Oblasť: Finančný príspevok za úroveň vytriedenosti komunálneho odpadu obce za rok 2021

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2021  vo výške 54,60%.

Podľa tejto úrovne sa poskytne finančný príspevok.

Obec Malinovo požiadala v marci 2022 o poskytnutie finančného príspevku z Environmentálneho fondu za úroveň vytriedenosti komunálneho odpadu obce za rok 2021.

Naša obec splnila všetky požiadavky Environmentálneho fondu a bola zaradená medzi 1052 úspešných žiadateľov. Obec Malinovo sa konkrétne nachádzala na 96 mieste a získala 7 275,21 €.

Touto cestou chceme poďakovať aj našim obyvateľom, ktorí vzorne triedia odpad. Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov obce Malinovo bola za rok 2021  vo výške 54,60 %. Výška príspevku sa odvíjala aj od úrovne vytriedenosti komunálnych odpadov a my veríme, že percento vytriedenosti bude do budúcna dosahovať ešte vyššie hodnoty čo sa odzrkadlí na výške príspevku pre našu obec.