Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Spojená škola Malinovo

Od 1. septembra 2019 vznikla v Malinove Spojená škola, ktorej zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj. Tvoria ju dve organizačné zložky: Základná škola a SOŠ Záhradnícka.  

Hlavné sídlo základnej školy je na Bratislavskej ulici, kde sa vzdelávajú žiaci 1. a 2. stupňa. Vyučovanie je organizované aj v ďalších 2 budovách na Školskej a Višňovej ulici, ktoré sú elokovanými pracoviskami základnej školy. Tu sa učia žiaci 1. stupňa.

Školu v školskom roku 2019/2020 navštevuje 245 žiakov, z toho na 1. stupni sa vzdeláva 207 a na 2. stupni 38 žiakov. V tomto školskom roku bol otvorený 5. ročník s dvomi triedami, v budúcich rokoch sa budú postupne otvárať ďalšie ročníky 2. stupňa základnej školy.

 

Spojená škola org. zložka Základná škola

Bratislavská 44 
900 45 Malinovo
Tel.: 02/43 639 189

E-mail: zsmalinovo@zsmalinovo.sk
                           Web:  www.zsmalinovo.sk

 

Spojená škola org. zložka Stredná odborná škola záhradnícka

logo skolaBratislavská 44 
900 45 Malinovo
Tel.: 02/45 955 102

E-mail:  zahradnicka.malinovo@gmail.com
Web:  https://zahradnicka.edupage.org/