Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Kontakty

Obecný úrad

Adresa: Ludvíka Svobodu 17,
900 45 Malinovo

Mobil: 0911 517 095
Tel.: 02/45 955 109

E-mail: obecnyurad@malinovo.sk
Web: www.malinovo.sk

č. účtu: SK51 0200 0000 0000 0542 5112

Starostka obce 

Ing. Edit Valacsai
Mobil: 0911 726 655
e-mail: starostka@malinovo.sk

Sekretariát starostky obce, podateľňa

Iveta Vavrovičová
Mobil: 0911 517 095
e-mail: sekretariat@malinovo.sk
 

Referát ekonomických činností, správy majetku, personalistiky

Attila Farkas
Mobil: 0910 400 052
e-mail: uctovnik@malinovo.sk
 

Referát daní a poplatkov, cintorín, odpadové hospodárstvo

Ildiko Némethová
Mobil: 0903 776 655
e-mail: dane@malinovo.sk
 

Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva, overovanie

Renáta Deáková
Mobil: 0903 855 668
e-mail: matrika@malinovo.sk
 

Referát životného prostredia

Mgr. Kristína Kánová
Mobil: 0910 336 001
e-mail: zivotneprostredie@malinovo.sk
 

Administratívny pracovník, vedenie knižnice a CO

Mgr. Katarína Gábrišová
Mobil: 0911 504 044
e-mail: kniznica@malinovo.sk
 

Administratívny pracovník

Danica Žigová
Mobil: 0911 915 806
e-mail: danica.zigova@malinovo.sk
 

Hlavný kontrolór

Ing. PhDr. Veronika Opáleková, MBA
e-mail: kontrolor@malinovo.sk