Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Hatha joga Malinovo

logo dychapohyb

 

Občianske združenie  D Y CH a P O H Y B  bolo založené  za účelom vedenia  ľudí k aktívnej starostlivosti a zodpovednosti za svoje zdravie, predovšetkým  prostredníctvom zmeny životného štýlu a viesť ich k pohybovým aktivitám, k pozitívnemu mysleniu, zodpovednosti k svojej osobe, rodine  a voči spoločnosti, tiež k prírode a k životnému prostrediu.

Prostriedkom na dosiahnutie cieľa uvedeného vyššie  je predovšetkým zameranie sa v rámci aktivít v štúdiu na svoj dych,  spojený s aktívnym  pohybom v rámci možností každého z nás.

Preto naše cvičenia sú rozdelené do rôznych skupín a to Hatha joga, cvičenie pre seniorov a tiež jogové pobyty (víkendové, príp. pobyty pri mori a pod.).

Pravidelné cvičenia: Hatha joga pre začiatočníkov a mierne pokročilých
Nedeľa 18.30 -  20.00 hod. a streda 18.30 - 20.00 hod  (Zelená 2, Malinovo)
Pre účasť na hodinách ako aj členstva kontaktujte predsedu OZ.

Predseda OZ: Eva Krištofiakova
Tel.: 0905 977 956
Web: www.dychapohyb.sk
FB: Hathajoga Malinovo