Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Odvoz odpadu

Poplatok za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 je potrebné uhradiť do 31. januára 2020 na obecnom úrade v Malinove. Po uhradení poplatku občan dostane:
- nálepku na označenie zbernej nádoby a 
- kartičku, s ktorou sa preukáže na zbernom dvore v Malinove.
Od 1. februára 2020 neoznačené zberné nádoby nebudú vyprázdnené.

Ročný poplatok za TKO v roku 2020

Druh nádoby Týždňový odvoz Dvojtýždňový odvoz Štvortýždňový odvoz
110 l 82 € 41 € 19 €
120 l 90 € 45 € 21 €
240 l 180 € 90 € 41 €
1100 l 824 € 412 €  

 
Poplatky za odvoz komunálneho odpadu na rok 2020 upravuje Všeobecno záväzné nariadenie obce Malinovo č.2/2019

 

Odvoz dvojtýždňového odpadu bude každý nepárny týždeň v pondelok.  
Odvoz bioodpadu z hnedých nádob bude každý párny týždeň v utorok (začiatok odvozu upresníme v 3/2020).

HARMONOGRAM
vývozu triedeného odpadu na rok 2020 + štvortýždňový vývoz komunálneho odpadu:
  

20. január 6. júl
17. február 3. august
16. marec 31. august
13. apríl 28. september
11. máj 26. október
8. jún 23. november
--- 21. december

 

Vyzývame obyvateľov, aby prednostne využívali vrecový zber triedeného odpadu od brán rodinných domov . Táto služba je pre obec bezodplatná. Prenájom veľkokapacitných kontajnerov na zbernom dvore ako aj manipulácia s nimi výrazne zaťažuje rozpočet obce.