Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
17. 5. 2024

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00007

51/2024

30,00 EUR

Obec Malinovo

Milan Stančiak

14. 5. 2024

ZMLUVA O AKTUALIZÁCII PROGRAMOV, systémovej podpore a licenčná zmluva

50/2024

324,00 EUR

TOPSET Solutions s.r.o.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122414229

49/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122414227

48/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122414222

47/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122413911

46/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122413766

45/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122413765

44/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

13. 5. 2024

Zmluva o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy č. 122413690

43/2024

Neuvedené

Západoslovenská distribučná, a.s.

Obec Malinovo

26. 4. 2024

Zmluva o poskytovaní služieb

42/2024

Neuvedené

Ján Íro

Obec Malinovo

23. 4. 2024

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 24-513-01710

41/2024

1 000,00 EUR

Fond na podporu umenia

Obec Malinovo

23. 4. 2024

HROMADNÁ LICENČNÁ ZMLUVA č. VP/24/29081/001

40/2024

Neuvedené

SOZA - Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Obec Malinovo

18. 4. 2024

ZMLUVA O ZABEZPEČENÍ SYSTÉMU ZDRUŽENÉHO NAKLADANIA S ODPADMI Z OBALOV A S ODPADMI Z NEOBALOVÝCH VÝROBKOV

39/2024

Neuvedené

NATUR-PACK, a.s.

Obec Malinovo

12. 4. 2024

KÚPNA ZMLUVA

38/2024

5,00 EUR

RP1 s.r.o., HH INVEST, s.r.o., General Development, s.r.o., C.E.T. s.r.o., General Land s.r.o.

Obec Malinovo

12. 4. 2024

Z M L U V A O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE MALINOVO V ROKU 2024, číslo: 3/2024

37/2024

3 000,00 EUR

Obec Malinovo

Ing. Šteffek Jozef Wiky

11. 4. 2024

Z M L U V A O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE MALINOVO V ROKU 2024, číslo: 4/2024

36/2024

1 500,00 EUR

Obec Malinovo

OZ KLUB STARÝCH PÁNOV

11. 4. 2024

Z M L U V A O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE MALINOVO V ROKU 2024, číslo: 2/2024

35/2024

3 000,00 EUR

Obec Malinovo

Wiky s.r.o.

11. 4. 2024

Z M L U V A O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE Z PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU OBCE MALINOVO V ROKU 2024, číslo: 1/2024

34/2024

3 000,00 EUR

Obec Malinovo

Klub stolného tenisu Malinovo

11. 4. 2024

ZMLUVA č. 232071 08U02 o poskytnutí podpory formou úveru z Environmentálneho fondu

33/2024

600 000,00 EUR

Environmentálny fond

Obec Malinovo

10. 4. 2024

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00006

32/2024

30,00 EUR

Obec Malinovo

Miroslava Zóbelová

10. 4. 2024

ZMLUVA O NÁJME HROBOVÉHO MIESTA č. ZML.2024/00005

31/2024

180,00 EUR

Obec Malinovo

Mgr. Lívia Valachová

31. 3. 2024

VÝPOVEĎ ZMLUVY o nevýhradnom nájme nebytového priestoru

30/2024

Neuvedené

Obec Malinovo

Súkromná základná umelecká škola Artimo, n.o.

27. 3. 2024

Nájomná zmluva č. 4/2024

29/2024

198,80 EUR

Obec Malinovo

Zuzana Formáneková a druh Miroslav Kupec

27. 3. 2024

Zmluva o zverení majetku obce Malinovo do správy správcovi

28/2024

Neuvedené

Obec Malinovo

Materská škola - Óvoda

22. 3. 2024

ZMLUVA č. 324 0039 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky

27/2024

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR

Obec Malinovo

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Zobrazené 1-25 z 214