Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Úradná tabuľa - Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustení od ústneho pojednávania

Číslo registratúrneho záznamu: SÚ 1193/241/2024/FLM

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a upustení od ústneho pojednávania 

Vlastník stavby: Západoslovenská distribučná, a. s., Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Dátum zvesenia: 5. 5. 2024 Zodpovedá: Správca Webu