Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Starostka obce Malinovo

Ing. Edit Valacsai

starostka obce Malinovo

 

 

 

 

 

 

Kontakt:

Mobil: 0911 726 655

e-mail: starostka@malinovo.sk

 

Činnosť starostky obce:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,

- vykonáva obecnú správu,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám,

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú iným predpisom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.