Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2020 + 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SODB 2021 bolo prvýkrát v histórii plne elektronické a integrované – spájalo údaje od obyvateľov s administratívnymi zdrojmi. 

Tu je stručný prehľad niektorých vybraných výsledkov a ukazovateľov SODB 2021 ( k 1.1. 2021):

👉 3 887obyvateľov, z toho 51,45 % žien, 48,55 % mužov,

👉 24,18 % obyvateľov je v predproduktívnom veku (0-14 rokov), 65,06 % obyvateľov v produktívnom veku (15-64 rokov), 10,75 % obyvateľov v poproduktívnom veku (65 a viac),

👉 97,94 % obyvateľov so štátnou príslušnosťou SR,

👉 76,36% obyvateľov sa hlási k slovenskému materinskému jazyku a 14,61% k maďarskému materinskému jazyku. Zvyšné percentá tvoria obyvatelia s materinským jazykom českým, rusínskym, anglickým, ukrajinským, vietnamským, poľským, ruským, nemeckým, srbským, talianskym, arabským, francúzskym, rumunským, španielskym, čínskym a kórejským.

👉 45,07 % obyvateľov je slobodných, 44,58 % vydatých či ženatých, 5,74 % rozvedených,

👉 28,99 % obyvateľov má VŠ vzdelanie, 21,1 % úplné stredné s maturitou a

13,28 % základné vzdelanie,

👉 až 37,07 % obyvateľov uviedlo, že je bez vierovyznania a 47,47 %, teda najväčšia časť sa hlási k rímsko-katolíckej viere.

Viac informácií o výsledkoch sčítania nájdete na stránke nižšie.

Výsledky sčítania obyvateľov, domov a bytov  https://www.scitanie.sk/obyvatelia/zakladne-vysledky/pocet-obyvatelov/OB/SK0108508071/OB

Sprístupnenie štatistických údajov "MOJA OBEC"

Štatistický úrad Slovenskej republiky zverejnil vybrané údaje za každú obec. Údaje o obyvateľoch, o domoch a o bytoch pre našu obec si občania môžu prezrieť v dátovom produkte „MOJA OBEC“:
https://www.scitanie.sk/moja-obec/SK0108508071

 

Archív SODB 2021 

 

OZNAM - HU

KONTAKTNÉ MIESTO - HU

Asistované sčítanie

Odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR v spolupráci so Štatistickým úradom SR prináša základnéinformácie a odporúčania ako sa nestať obeťou alebo potenciálnou obeťou falošných asistentov sčítania

https://www.scitanie.sk/aktuality/samosprava-zacala-s-pripravou-na-asistovane-scitanie

ORPZ v Senci upozorňuje občanov (tlačová správa)

UPOZORNENIE NA PODVODNÍKOV

OZNAM - Sčítanie obyvateľov 2021 (SK)

OZNAM - Sčítanie obyvateľov 2021 (HU)

Link s videom:

https://www.youtube.com/watch?v=t3ZxfMutqxY&feature=youtu.be

Link - základné informácie:

https://www.scitanie.sk/sk/scitanie-obyvatelov/zakladne-informacie


Link na najčastejšie otázky k SODB 2021:

https://www.scitanie.sk/mohlo-by-vas-zaujimat/spytali-ste-sa-nas-faq

LETÁKY:

LETÁK - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 

LETÁK - Prvé plne elektronické sčítanie obyvateľov

LETÁK - Čo si máme všímať? (SK)

LETÁK - Čo si máme všímať? (HU)

 

TLAČOVÉ SPRÁVY:

Tlačová správa ŠÚ SR o priebehu sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji za mesiac august 2020

Tlačová správa ŠÚ SR 16.09.2020

Tlačová správa Štatistického úradu SR z 19.októbra 2020 o postupe sčítania domov a bytov v Bratislavskom kraji

Tlačová správa ŠÚ SR 20.01.2021

Tlačové vyhlásenie 09.03.2021