Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

OZ

Mária Bartíkova, Mgr.

E-mail: maria.bartikova@malinovo.sk 

Predsedníčka: Komisia finančná a rozpočtová

Členka: Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia bytová

 

Tomáš Čentéš, Mgr., PhD. - zástupca starostky obce

Poverený zvolávaním a vedením zasadnutí zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

E-mail: tomas.centes@malinovo.sk

Predseda: Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Člen: Komisia školstva kultúry, mládeže a športu

 

Dominik Deák

E-mail: dominik.deak@malinovo.sk

Člen: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa, Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia bytová

 

Miloslav Chmela, Ing. 

E-mail: miloslav.chmela@malinovo.sk

Predseda: Komisia pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Člen: Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia bytová

 

Ján Lacko, RNDr.,PhD. 

E-mail: jan.lacko@malinovo.sk

Predseda: Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

Člen: Komisia finančná a rozpočtová, Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie

 

Melinda Martinská

E-mail: melinda.martinska@malinovo.sk

Predsedníčka: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

Členka: Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia bytová

 

Tibor Peller  

E-mail: tibor.peller@malinovo.sk

Člen: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa, Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, Komisia bytová

 

Jozef Sághy

E-mail: jozef.saghy@malinovo.sk

Člen: Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie

                                           

Marek Špirko, Ing. 

E-mail: marek.spirko@malinovo.sk

Člen: Komisia finančná a rozpočtová, Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu, 

 

Dávid Tóth, Ing.  

E-mail: david.toth@malinovo.sk

Člen: Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa, Komisia výstavby, dopravy a ÚP, Komisia pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie, Komisia bytová

 

Ľubica Zemaníková, JUDr.

E-mail: lubica.zemanikova@malinovo.sk

Predsedníčka: Komisia bytová

Členka: Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

 

Harmonogram zasadnutí OZ:

07.02. 2024 

27.03. 2024

12.06. 2024

14.08. 2024

09. 10. 2024

11. 12. 2024

 

Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva, ktorí nie sú poslancami v obci Malinovo

 

Určenie odmeny zástupcovi starostky