Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Komisia finančná a rozpočtová

Predsedníčka: Mária Bartíkova, Mgr.
Členovia: Ján Lacko, RNDr.,PhD. Marek Špirko, Ing. 
E-mail: komisiafinancna@malinovo.sk

 

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa

Predsedníčka: Melinda Martinská
Členovia: Dominik Deák, Tibor Peller, Dávid Tóth, Ing. 
E-mail: komisiaverejnyzaujem@malinovo.sk

 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu

Predseda: Ján Lacko, RNDr.,PhD. 
Členovia: Mária Bartíkova, Mgr., Tomáš Čentéš, Mgr., PhD., Dominik Deák, Melinda Martinská, Tibor Peller, Marek Špirko, Ing., Ľubica Zemaníková, JUDr.

Členovia z radov občanov: Hanu Kardošová, Bc. Slavomíra Šusterová, PaeDr. Dajana Csóková
E-mail: komisiaskolstva@malinovo.sk

 

Komisia výstavby, dopravy a ÚP

Predseda: Tomáš Čentéš, Mgr., PhD.
Členovia: Mária Bartíkova, Mgr., Dominik Deák, Miloslav Chmela, Ing., Ján Lacko, RNDr.,PhD., Melinda Martinská, Jozef Sághy, Dávid Tóth, Ing. 

Členovia z radov občanov: Peter Kollár
E-mail: komisiavystavby@malinovo.sk

 

Komisia pre odpadové hospodárstvo a životné prostredie

Predseda: Miloslav Chmela, Ing. 
Členovia: Mgr., Ján Lacko, RNDr.,PhD., Jozef Sághy, Dávid Tóth, Ing. 

Členovia z radov občanov: Adam Mozolák, Martin Převrátil, Miroslav Červenka

E-mail: komisiaodpadyazp@malinovo.sk

Komisia bytová

Predsedníčka – Ing. Ľubica Zemaníková, JUDr.

E-mail: lubica.zemanikova@malinovo.sk

Členovia – Mgr. Mária Bartíková, Dominik Deák, Miloslav Chmela, Melinda Martinská, Tibor Peller, Ing. Dávid Tóth

 

Komisie zriaďuje obecné zastupiteľstvo ako svoje stále alebo dočasné, poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. Sú zložené z poslancov obecného zastupiteľstva a z obyvateľov obce zvolených obecným zastupiteľstvom. Zloženie a úlohy komisií vymedzuje obecné zastupiteľstvo. Predsedom komisie je poslanec obecného zastupiteľstva.

Prílohy - dokumenty

Prílohy - dokumenty 2020

Prílohy - dokumenty 2021

Prílohy - dokumenty 2022

Prílohy - dokumenty 2023 

Prílohy - dokumenty 2024 

Stanovisko

ŠTATÚT komisií Obecného zastupiteľstva v obci Malinovo