Malinovo - Zjednodušená verzia stránok
Nastavenie veľkosti písma
+

Aktuality - Deň učiteľov

1

Profesia učiteľa je jednou z najušľachtilejších na svete. Obec Malinovo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov vyjadrila vďaku pedagógom pôsobiacim v školách a školských zariadeniach na území obce...

Profesia učiteľa je jednou z najušľachtilejších na svete. Obec Malinovo pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov vyjadrila vďaku pedagógom pôsobiacim v školách a školských zariadeniach na území obce.

Milí pedagógovia, učiteľstvu ste zasvätili svoj život a vykonávate ho s veľkou láskou a zanietením. Uvedomujeme si, že najmä v dnešnej dobe je výchova a vzdelávanie detí nesmierne zodpovedným povolaním a zaslúži si mimoriadnu pozornosť a podporu. Veď  najväčšou investíciou je práve investícia do vzdelania. Ako pedagógovia máte pri výchove a vzdelávaní nastupujúcich generácií nezastupiteľné miesto. Ďakujeme Vám za Vašu prácu, odhodlanie, snahu  a osobný vklad do učiteľského povolania.

Tento sviatok je oslavou práce všetkých pedagogických pracovníkov, ktorých práca je poslaním a zaslúžia si za svoju trpezlivosť a obetu úctu a poďakovanie.

Dátum vloženia: 27. 3. 2024 19:55
Dátum poslednej aktualizácie: 9. 4. 2024 11:04