Obec Malinovo
Obec
Malinovo
oficiálne stránky obce
Malinovo

Starosta obce

Eugen Janik

Eugen Janikstarosta@malinovo.sk

Tel.:  0903 454 131

         02/45 955 109

         0911 517 095 (sekretariát)

 

 

Činnosť starostu obce:

- zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a podpisuje uznesenia,

- vykonáva obecnú správu,

- zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, k právnickým osobám,

- rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú iným predpisom vyhradené obecnému zastupiteľstvu.

Starosta obce je najvyšším výkonným orgánom obce, ktorého volia obyvatelia obce v priamych voľbách na obdobie 4 rokov. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch pracovníkov obce. V administratívnych vzťahoch je správnym orgánom.

 

Zástupca starostu:

Ing. Edit Valacsai

Edit Valacsaiedit.valacsai@malinovo.sk

 

Činnosť zástupcu starostu obce:

Zástupca starostu obce je zvoleným poslancom Obecného zastupiteľstva obce Malinovo, ktorého starosta obce poverí zastupovaním. Zástupca starostu zastupuje starostu v rozsahu určenom starostom obce v písomnom poverení. V prípade zaniknutia mandátu starostu obce pred uplynutím funkčného obdobia, plní úlohy starostu obce v plnom rozsahu.

 

Mobilná aplikácia

mobilní aplikace V OBRAZE
Sledujte informácie z nášho webu na svojich inteligentných telefónoch. Využívajte našu novú mobilnú aplikáciu - V OBRAZE.

Voľne k stiahnutiu:

Google Play

App Store

Úradné hodiny

Obecný úrad Malinovo

Pondelok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 17.00
Piatok: 7.00 - 12.00

Obedňajšia prestávka: 12.00 - 13.00