Územný plán obce Malinovo


Textová časť (PDF, 512 kB)
Grafická časť 2a (JPG, 3,04 MB)
Grafická časť 2b (JPG, 3,49 MB)

Zmeny a doplnky č.01/2014 územného plánu obce MalinovofileZmeny a doplnky 01/2014 UP - textová časť (268 KB)
fileZmeny a doplnky 01/2014 UP - grafická časť 2a (4,29 MB)
fileZmeny a doplnky 01/2014 UP - grafická časť 2b (3,79 MB)