Stredná odborná škola záhradnícka

Gustáva ČejkuOficiálna stránka školy - www.zahradnicka-malinovo.sk

Adresa
Stredná odborná škola záhradnícka
Bratislavská č. 44
900 45 Malinovo

Riaditeľka školy: Mgr. Monika Ignácová
Zástupca riaditeľky: Ing. Pavol Tóth

Sekretariát: Sichrovská Ida
Telefón: 02/45955102
Telefón ústredňa: 02/45955104