Rozpočet obce


fileNávrh rozpočtu na roky 2020 -2022 (98 KB)
fileRozpočtové opatrenie č. 1/2019 (103 KB)
fileZáverečný účet za rok 2018 (510 KB)
fileSchválený rozpočet na roky 2019 - 2021 (107 KB)
fileRozpočtové opatrenie č. 2/2018 (60 KB)
fileRozpočtové opatrenie č. 2/2018 programový rozpočet (100 KB)
fileRozpočtové opatrenie č. 1/2018 (230 KB)
fileRozpočtové opatrenie č. 1/2018 programový rozpočet (276 KB)
fileRozpočet príjmy - plnenie k 31.12.2017 (254 KB)
fileRozpočet výdavky - plnenie k 31.12.2017 (284 KB)
fileZáverečný účet obce Malinovo za rok 2017 (125 KB)
fileZáverečný účet za rok 2016 (393 KB)
fileSchválený rozpočet na roky 2018-2020 (318 KB)
fileÚprava rozpočtu k 31.12.2017 schválená 12.12.2017 (242 KB)
fileRozpočet - príjmy II. časť k 31.12.2017 (30.9.2017) (254 KB)
fileRozpočet - výdavky II. časť k 31.12.2017 (30.9.2017) (269 KB)
filePlnenie rozpočtu k 31.12.2016 - príjmová časť (60 KB)
filePlnenie rozpočtu k 31.12.2016 - výdavková časť (24 KB)
fileRozpočtové opatrenie č. 1/2017 (32 KB)
fileNávrh rozpočtu na roky 2017-2020 - výdavky (29 KB)
fileNávrh rozpočtu na roky 2017-2020 - príjmy (19 KB)

fileUpravený rozpočet k 31.12.2016 - príjmová časť (58 KB)
fileUpravený rozpočet k 31.12.2016 - výdavková časť (23 KB)

fileZáverečný účet za rok 2015 (163 KB)
fileČerpanie rozpočtu k 31.12.2015, 31.03.2016 a návrh na úpravu rozpočtu na rok 2016 (42 KB)
fileProgramový rozpočet na roky 2015-2017 - výdavky (96 KB)
fileHodnotiaca správa k 31.12.2015 (99 KB)
fileProgramový rozpočet na rok 2015 a rozpočet 2016 (36 KB)
fileMonitorovacia správa k 30.10.2015 (54 KB)
fileZáverečný účet za rok 2014 (142 KB)
fileKomentár k čerpaniu rozpočtu k 31.12.2014 (66 KB)
fileČerpanie rozpočtu obce k 31.12.2014 (21 KB)
fileRozpočet obce na roky 2015, 2016, 2017 (33 KB)
fileVýročná správa obce za rok 2013 (704 KB)
fileČerpanie rozpočtu 30.9.2014 - tabuľková časť (31 KB)
fileKomentár k plneniu rozpočtu 30.9.2014 (38 KB)
fileZáverečný účet 2013 (163 KB)
fileRozpočet k 31.3.2014 (37 KB)
fileKomentár k 31.12.2013 (58 KB)
fileRozpočet k 31.12.2013 (134 KB)
fileRozpočet k 30.09.2013 (175 KB)
fileRozpočet k 30.06.2013 (133 KB)
fileRozpočet k 31.12.2012 (129 KB)
fileKomentár k 30.09.2013 (59 KB)
fileKomentár k 31.06.2013 (73 KB)
fileKomentár k 31.12.2012 (67 KB)
fileZáverečný účet 2012 (150 KB)