Poľovnícke združenie Eberhard


Jeho hlavnou náplňou je komplexná starostlivosť o poľovnícky revír, vrátane vykonávania práva poľovníctva. Revír s celkovou rozlohou 730 hektárov tvoria polia, les a vodné plochy. PZ zveľaďuje svoj revír, chráni životné prostredie, celoročne vykonáva starostlivosť o zver a poľovnícke zariadenia. Pozornosť venuje aj deťom a kultúrno-spoločenským aktivitám.
PZ Eberhard ponúka možnosť prenájmu poľovníckej chaty na účely osláv a stretnutí. Kapacita cca 40 osôb, chata vybavená kuchyňou (voda, elektrina, plyn), spoločenskou miestnosťou s krbom a sociálnymi zariadeniami.

Výbor PZ Eberhard:

Predseda PZ Eberhard: Imrich Füle
Tajomník: Tomáš Slovák
Hospodár: Ing. Josef Pokorný
Pokladník: Ernest Borš
Kynologický referent: Vojtech Nagy
Kultúrny referent: Štefan Szabó
Strelecký referent: Karol Kovács


Ďalší členovia PZ Eberhard:
Ing. Štefan Balážik, Milan Borš, Ján Dubčák, Imrich Hamar, Erik Kováč, Karol Lieskovský, Jozef Melko, Elemér Nagy, Juraj Nagy, Ladislav Simon, Miroslav Šándor, Ján Šajmír

Kontaktné osoby:
Imrich Füle  
Mobil: 0903 708 948
Mail: fivoku@nextra.sk
                            
Tomáš Slovák
Mobil: 0911 172 544

Ing. Josef Pokorný  
Mobil: 0915 782 534
Mail: jpokorny@msdo.sk

Aktivity v roku 2015Dodržiavanie trás na venčenie psov

Radi by sme upozornili chovateľov psov na dodržiavanie vytýčených trás na venčenie psov v obci Malinovo:
1. od Záleského mostu popri Malom Dunaji smerom k Mostu pri Bratislave,
2. od Zátôňského mostu po ceste popri kanáli až po Žilíp.
Ďalej upozorňujeme na používanie vôdzok a náhubkov.
Za nedodržanie týchto pravidiel je možné nariadiť disciplinárne konanie.

Poľovný revír sú všetky pozemky okolo obce, a to za posledným plotom obytných domov. Poľovnícke združenie rešpektuje vyhradené plochy na venčenie psov.
Zákon o poľovníctve 274/2009 v § 29 Práva a povinnosti člena poľovníckej stráže a držiteľov poľovných lístkov v revíri umožňuje:
f) usmrtiť v poľovnom revíri psa vo vzdialenosti väčšej ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu alebo psa, ktorý hľadá alebo prenasleduje zver, alebo sa k nej plazí; to sa nevzťahuje na poľovníckeho  psa,
g) usmrtiť mačku domácu potulujúcu sa v poľovnom revíri vo vzdialenosti viac ako 200 m od najbližšie trvale obývaného domu, alebo ak ju vo vzdialenosti menej ako 200 m pristihne pri prenasledovaní alebo usmrcovaní zveri.

Aktivity v roku 2014Poľovnícky deň OkO SPZ v Malinove
21. júna 2014


Program

Predpoludním od 9.30 hod.:

Zahájenie poľovníckeho dňa
Vystúpenie tanečného súboru Červené jabĺčko
Zahájenie súťaže vo varení gulášu

Program pre deti od 10.30 hod.:
- ukážky práce poľovníckych plemien psov
- ukážky práce s koňmi
- maľovanie detí na telo
- súťaž v kreslení detí s tematikou Príroda očami detí
- ukážka hasičskej techniky
- vystúpenie klubu šermiarov
- ukážka práce klubu sokoliarov

Popoludní od 12.30 hod.

Vystúpenie dychovej hudby – privítanie pozvaných hostí
Príhovor predsedu OkO SPZ k mesiacu poľovníctva a k hosťom
Udelenie vyznamenaní zaslúžilým poľovníkom
Vyhodnotenie detskej súťaže v kreslení
Vystúpenie brušných tanečníc skupiny Chamza
Vyhodnotenie súťaže vo varení gulášu
Ukážky vábenia zveri

Od 15.45 do 24.00 hod.:
Voľná zábava s DJ Mircom

V priebehu celej akcie budú v areáli vystavovať a predávať svoje výrobky predajcovia poľovníckych potrieb, poľovníckych odevov a poľovníckych nožov.
Výťažok z predaja gulášu bude venovaný Materskej škole v Malinove.


Plán práce na rok 2013Prenájom poľovného revíru
Jarné upratovanie chaty a okolia - marec
MDŽ spoločné posedenie s manželkami
Výsadba stromov a kríkov v revíri
Dorobenie altánku - apríl
vybudovanie políčok
Odvodnenie betónovej plochy pred chatou
Deň detí, Deň obce - spoluúčasť na podujatiach
Katarínska zábava - november
Výročná členská schôdza - ukončenie sezóny 2013

Plánované aktivity na rok 2012:
Účasť na kladení vencov 11.3.2012 (organizoval Csemadok)
Oprava strechy poľovníckej chaty - natieranie, ošetrenie, oplechovanie komína (marec - máj)
Oprava drevárne a prirobenie prístrešku až po chatu
Výrub stromov
Prerábka kuchyne
Jarné upratovanie 24.3.2012
Vybudovanie chladiarenského boxu v garáži
Oplotok na králikov (apríl - máj)
Členská schôdza (máj)
Vybudovanie políčok - brigáda (apríl, máj)
Vybudovanie troch umelých nor
Spomienka na zosnulých členov PZ 1.6.2012
Deň detí - po dohode s ostatnými spoločenskými organizáciami 2.6.2012
Guláš pre deti pri príležitosti ukončenia roka - DTS Margaréta 28.6.2012
Zapožičanie chaty pre letný denný tábor Pátrači III. 9.-13.7.2012
Zapožičanie chaty pre letný tanečný tábor 26.7.2012
Zahájenie odstrelu (s manželkami), august
Deň obce (september)
Katarínska zábava (november)
Ukončenie poľovnej sezóny (február 2013)
Členská schôdza (október 2012)
Výročná členská schôdza za rok 2012 (február 2013)

Webstránka PZ Eberhard je vo výstavbe.

Aktuality 2012Deň detí pri poľovníckej chatke
PZ Eberhard oslovilo všetky spoločenské organizácie v obci, aby sa zúčastnili na príprave zábavného popoludnia pre deti 2. júna 2012. Poľovníci pripravili občerstvenie a pre deti obľúbenú streľbu zo vzduchovky na farebné balóniky. Dvaja naši členovia mali čo robiť, aby všetkým vyhoveli - na vzduchovku stáli deti s rodičmi v rade.