Obecné zastupiteľstvo


Ing. Jozef Dúcz


(MOST-HÍD)

Michal Hudec


(Nezávislý kandidát)

Ing. Attila Juhász, PhD.


(MOST-HÍD)

Ing. Gabriel Kenderessy


(Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja)

JUDr. Eva Krištofiaková


(Nezávislý kandidát)

Ing. Juraj Palaj


(Nezávislý kandidát)

Ing. Marek Špirko


(Nezávislý kandidát)

Ing. Edit Valacsai


(Strana maďarskej komunity-Magyar Közösség Pártja)

Mgr. Marek Vyoral


(Most-Híd)

Starosta obce


Eugen Janik


(nezávislý kandidát)

Komisie obecného zastupiteľstva


Obecné zastupiteľstvo obce Malinovo schválilo na svojom zasadnutí dňa 19.03.2019 na základe uznesenia č. 30/4/2019 nasledovné zloženie komisií:

Komisia finančná a rozpočtová
Predseda: Ing. Attila Juhász, PhD.
Členovia: Ing. Edit Valacsai, Ing. Juraj Palaj

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa
Predseda: JUDr. Eva Krištofiaková
Členovia: Ing. Edit Valacsai, Ing. Attila Juhász, PhD.

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu
Predseda: Ing. Edit Valacsai
Členovia: Ing. Marek Špirko, Michal Hudec

Komisia výstavby, dopravy a ÚP
Predseda: Ing. Gabriel Kenderessy
Členovia: JUDr. Eva Krištofiaková, Mgr. Marek Vyoral, Ing. Juraj Palaj, Ing. Marek Špirko