O obci


Obec Malinovo sa nachádza v hornej časti Žitného ostrova na pravom brehu Malého Dunaja, juhovýchodne od Bratislavy. Vzdialenosť od centra hlavného mesta je približne 15 km. Leží v oblasti s najväčším počtom slnečných dní v roku.
Z troch strán obec obteká veľkým oblúkom Malý Dunaj a jeho ramená, po oboch brehoch rieky sú pásy lužných lesov. Žije tu množstvo vzácnych vtákov a živočíchov. Pri rieke sú ideálne podmienky na rybársky šport, vodnú turistiku, cyklotúry a pešiu turistiku.

Nadmorská výška:128 m n.m.
Rozloha katastra: 883 hektárov


ObyvateľstvoPočet obyvateľov prudko rastie v dôsledku novej výstavby v obci.

Aktuálne demografické údaje
(stav k 31.12.2016)

Počet obyvateľov s trvalým pobytom v obci: 3 275
V r. 2016 sa k trvalému pobytu prihlásilo 278 občanov.

Rozdelenie podľa veku:
od 1 do 18871
od 18 do 26219
od 26 do 621835
nad 62376


Počet narodených detí56
(28 dievčat, 28 chlapcov)
Počet úmrtí18
Počet sobášov14
(10 civilných, 4 cirkevné)


Rok 2014
K 21.08.2014 malo trvalý pobyt v obci 2583 obyvateľov.

Údaje k 31.12.2013
Počet obyvateľov2412
Počet sobášov v roku 20138
(z toho 4 civilné, 4 cirkevné)
Počet narodených detí25
Počet zomrelých občanov 17


Údaje k 10.08.2012
Aktuálny počet obyvateľov: 2210
Deti do 15 rokov: 397
Dospelí nad 55 rokov: 450
Aktuálny počet domov: 1285
Počet ulíc: 36


Údaje k 31.12.2009
Aktuálny počet domov: 946
Aktuálny počet obyvateľov: 1837
Deti do 15 rokov: 274
Dôchodcovia nad 60 rokov: 289

V obci je kompletná infraštruktúra (plyn, kanalizácia, telekomunikačné siete).

Zdravotné zariadenia


Školy