Nové cesty pri Malinove


Na mapke, ktorú si môžete pod obrázkom stiahnuť celú aj s legendou, sú vyznačené schválené rýchlostné cesty v okolí katastra Malinovo.

Mapka nových ciest pri Malinove - náhľad
fileMapka nových ciest pri Malinove.pdf (2,24 MB)
Cesta D4 pôjde medzi obcou Most pri Bratislave a Vrakuňou v smere na Zálesie a Ivánku.
Cesta R7 pôjde okolo Rovinky v smere Dunajská Lužná a do Bratislavy.
Výstavba cesty R1 je zatiaľ pozastavená. Namiesto R1 bude vybudovaná preložka cesty II/572, ktorá ide z Vrakune, cez Most pri Bratislave, ďalej v smere Studené. Táto preložka pôjde v trase budúcej R1 a bude znamenať obchvat obce Most pri Bratislave (vedená je južne od obce). Bude napojená na D4.
V budúcnosti, po dobudovaní ďalších dvoch pruhov (spolu budú 4) bude premenovaná na R1.
Budovanie D4 a preložky II/572 by sa malo začať v roku 2017, ukončenie stavby sa plánuje v roku 2019.