Náučný a poznávací chodník


Zaujímavý projekt náučného chodníka obcou bol spracovaný a postavený s finančnou pomocou európskych fondov. Trasa chodníka je vyznačená farebnými  dlaždicami a deviatimi tabuľami, na ktorých je v štyroch jazykoch výklad historických udalostí a faktov s obrázkami významných pamiatok. Chodník vedie návštevníka od vstupu do obce cez historické centrum až k poliam, odkiaľ je len na skok k Malému Dunaju.
naucny-chodnik-mapa.jpg
História starej osady Eberhard siaha ďaleko pred rok 1209, v ktorom sa o nej prvý raz písomne zmieňuje kráľ Ondrej II. Križovali ju cesty z blízkeho mesta aj z viacerých karpatských sídel, po Malom Dunaji sa plavili lode s tovarom, pútnici prechádzali na Žitný ostrov významným brodom, alebo ich prevážala kompa. Brod strážila stredoveká pevnosť a na jej základoch stojí dodnes kaštieľ.
Viac informácií o histórii nájdete na podstránkach Kaštieľ a park a Z histórie.
Pri návšteve Malinova si všetky zaujímavé pamiatky môžete prezrieť. V starej škole pri malom parku v centre obce je inštalovaná výstava Takto sme žili, kde sú zhromaždené staré predmety a fotografie zo života obce v 19. a 20. storočí. Náučný chodník končí pri kostole sv. Juraja a pri cintoríne, kde je umiestnená socha sv. Jána Nepomuckého z 18. storočia a Božia Muka, typická vidiecka sakrálna pamiatka.
Chodník bol sprístupnený pred oslavami 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci a prinavracia jej historickú identitu.