Na aktuálnu tému


Aktivita občanov z lokality Tri vody


14.4.2015
Vážená pani starostka, chcem Vás informovať, že ako noví obyvatelia tejto obce (Tri vody) sme sa rozhodli neobťažovať Vás s niečím, čo sa nám nepáči (nakoľko chápeme, že toho máte určite veľa), ale sami sme prevzali iniciatívu.
Viac

Nastal čas dôkladného upratovania


8.4.2015
„Ľudia odkladajú kartóny - a nielen kartóny - mimo kontajner a vietor ich roznáša po celej Višňovej. Dalo by sa s tým niečo urobiť?..."
Viac

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Kanalizačnú sieť spolu s ČOV postavila VV aj v našich obciach ako mimoriadny bonus. Pri spustení do prevádzky v r. 2000 mala kapacitu 3300 ekvivalentov a v pohode stačila vtedajším obyvateľom Malinova a Mostu.
Viac

Cyklotrasy - móda alebo potreba?


Budovanie nových cyklochodníkov a cyklotrás je obľúbeným sľubom vo volebných programoch všetkých kandidátov na post starostov a primátorov. Ale málokomu je jasné, čo je za ním.
ViacAktivita občanov z lokality Tri vody


14.4.2015
Vážená pani starostka, chcem Vás informovať, že ako noví obyvatelia tejto obce (Tri vody) sme sa rozhodli neobťažovať Vás s niečím, čo sa nám nepáči (nakoľko chápeme, že toho máte určite veľa), ale sami sme prevzali iniciatívu. V sobotu, 11. apríla 2015 sme zorganizovali brigádu a vyčistili okolie popri betónovom plote, ktorý oddeľuje Tri vody a Most pri Bratislave.
Prikladám fotky. Prosíme zverejniť tú, na ktorej upratujeme. Možno budeme inšpiráciou pre ostatných.

Dôvod, prečo Vám píšem je, aby ste boli taká láskavá a informovali občanov na web stránke obce, aby nevytvárali nelegálne skládky na tomto mieste, nakoľko vieme, že práve toto miesto je vyhľadávané miestnymi občanmi a odpratávanie sa neustále opakuje.
V sobotu, 11. apríla 2015 sme zorganizovali brigádu a vyčistili okolie popri betónovom plote, ktorý oddeľuje Tri vody a Most pri Bratislave.

\
"Zátišie" za betónovým plotom pri Troch vodách

Nakoľko ide o kataster Mostu pri Bratislave, stretli sme sa s pánom starostom Ing. Mastným, ktorý nám prisľúbil odvoz pripraveného vyzbieraného odpadu. Podobnú akciu máme naplánovanú na 25. 4. 2015, kedy máme prisľúbený aj bager. Pán starosta nám prisľúbil, že rovnako informuje občanov obce Most pri Bratislave, aby nevytvárali nelegálne skládky na tomto mieste. Zároveň ho chceme požiadať o umiestnenie kontajnera v tejto časti práve pre tých, ktorí sú nepoučiteľní, prípadne o umiestnenie závory, ak to bude technicky možné. Pani starostka, ak máte Vy nejaké riešenie, prosím, poraďte.
Ďakujeme,

Martina Medňanská

Zo stanoviska starostky obce Malinovo:

Veľmi oceňujem iniciatívu Malinovčanov z Troch vôd, odviedli kus dobrej roboty. Teším sa, že vám záleží na čistom okolí a môžete byť príkladom pre ostatných. Je to tak, ako píšete, odpratávanie odpadu z tohto miesta sa neustále opakuje, hoci si nemyslím, že ho vyhľadávajú práve miestni občania. Neviem, či iba závory sú dostatočnou zábranou pre autá rôznych firiem, ktoré tam chcú odpad zhodiť, jednoducho ich obídu - presvedčili sme sa o tom aj na iných miestach v obci. Stálo by za úvahu nainštalovať k závorám fotopascu, svetlo alebo aj nočného strážnika na určitý čas. Len čo bude na tomto mieste používaná cesta k novým domom, verím, že odpad sa tu prestane zhadzovať a že sa bude vyvážať na legálne zberné dvory.

Eva Godová, starostka

Nastal čas dôkladného upratovania


8.4.2015
„Ľudia odkladajú kartóny - a nielen kartóny - mimo kontajner a vietor ich roznáša po celej Višňovej. Dalo by sa s tým niečo urobiť?..."
„Kontajnery na triedený odpad na Višňovej ulici sú úplnou katastrofou.... Týždeň, čo týždeň, aj pri snahe zamestnancov obecného úradu, mi pripadá, že je to čoraz horšie..."

Takéto a podobné maily s pripojenými fotografiami prichádzajú starostke a na web stránku Malinova. Na jednej strane potešia tým, že občania nie sú k čistote ulíc ľahostajní, na druhej strane vytočia a nahnevajú, pretože časť ľudí jednoducho nechce službu na zber triedeného odpadu používať podľa pravidiel.

Obec rozmiestnila kontajnery na papier, sklo a textil na štyroch miestach, aby boli zberné miesta čo najbližšie k ľuďom. Zdalo sa, že nikomu netreba letáky, ktoré pripravila firma AVE o tom, ako papierové obaly rozrezať, aby sa ich zmestilo čo najviac, ktoré sklo do kontajnera patrí, ktoré nie a pod. Realita je však iná.

Okolie zberných kontajnerov – a nielen na Višňovej - sa mení na neriadené skládky odpadkov rôzneho druhu. Ľudia ich prihadzujú v sáčkoch, škatuliach, mechoch, hoci by mali skončiť v nádobách na tuhý komunálny odpad. Problém nie je v termínoch odvozu; keby každý plnil kontajnery s ohľadom na ďalších občanov, nevhadzoval by veľké nerozrezané kartóny, využila by sa ich plná kapacita. Na to však mnohí z nás ešte nedorástli... a správajú sa podľa hesla - malá kopa pýta viac.
Malinovo je obec, ktorá si potrpí na čistotu, len ju porovnajme s niektorými susednými. Okolie ulíc neprerastá burina, trávnaté plochy sa pravidelne kosia, na stĺpoch po celé leto kvitnú muškáty. Na uliciach sú osadené koše na psie exkrementy ako v meste. Občania sa tiež starajú o predzáhradky a celé ulice sú hneď krajšie, príjemnejšie.

Príspevok na nový zberný dvor
Zberný dvor na triedený biologický a tuhý odpad veľkých rozmerov funguje v obci už niekoľko rokov – stále je síce v provizórnych priestoroch, ale svoju funkciu plní bezo zvyšku. Obec, po niekoľkých žiadostiach o finančný príspevok na výstavbu zberného dvora, získala v tomto roku – ako jedna z mála! - čiastku 100 tisíc eur z Envirofondu a pristúpi k realizácii projektu moderného zberného miesta na triedený odpad. A ešte v tomto roku sa aj Malinovo pripája k celoštátnemu úsiliu o vyčistenie divokých skládok, ktoré sa v okolí ešte vyskytujú.

Metóda pozitívneho nátlaku
Robí obec pre čistotu málo? Tí, čo si zvykli pravidelne využívať služby zberného dvora, si to nemyslia. Po štyri dni v týždni môžu vyniesť všetko, čo nechcú mať vo dvore a v domácnosti. A tí ostatní sa časom tiež naučia žiť civilizovaným spôsobom. Záleží to aj od nás, od pozitívneho tlaku poriadkumilovnej časti obyvateľstva. Od našej všímavosti a angažovanosti. Ale aj od postihov, ktoré treba uplatňovať proti niektorým nespratníkom v zmysle VZN o čistote a poriadku. Niekedy by stačil verejný pranier – fotka s menom na webstránke či na verejnej tabuli, niekedy sankcia vo forme odpracovaných hodín pri čistení verejných priestranstiev, inokedy pokuta.
  
Všetky kontajnery na jednom mieste
Obec sa rozhodla zamedziť vytváraniu skládok a predchádzať znečisťovaniu ulíc tak, že všetky kontajnery na triedený odpad sústredí z ulíc na zberný dvor v areáli Agro Malinovo na Družstevnej ul. Papier, sklo a textil budú môcť občania vyniesť v prevádzkových hodinách a pod dozorom pracovníkov ich uložia do kontajnerov tak, ako to má byť.
Obraciame sa na všetkých občanov so žiadosťou o pomoc a podporu tohto rozhodnutia. Ak budeme spoločne dbať o čistotu a poriadok, spoločne si všímať a upozorňovať tých, čo pravidlá nedodržiavajú, účinok čoskoro pocítime všetci.   

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014

Kanalizačnú sieť spolu s ČOV postavila VV aj v našich obciach ako mimoriadny bonus. Pri spustení do prevádzky v r. 2000 mala kapacitu 3300 ekvivalentov a v pohode stačila vtedajším obyvateľom Malinova a Mostu. Obce vytvorili spoločnú firmu Kanalizácia M+M na zabezpečenie prevádzky celej siete. Napohľad zisková záležitosť – ale po krátkom čase už motory kapacitne nepostačovali, navyše sa neustále upchávali nerozpustným odpadom a vysoké náklady na odstránenie poruchovosti vidinu bezproblémovej prevádzky zahnali.
Výtlačné potrubie ako východisko
Výstavba nových domov a nárast počtu obyvateľov v oboch obciach tlačia na rozšírenie a rekonštrukciu kanalizačnej siete. Obce v súlade s rozvojom v predstihu reagovali na novú situáciu a dali spracovať projekt výtlačného potrubia z Mostu pri Bratislave do ČOV vo Vrakuni, ktorá stále prezentuje dostatok nevyužitej kapacity. Projektová dokumentácia k stavebnému povoleniu na výstavbu výtlačného potrubia už je v pripomienkovom konaní a do konca roku 2014 by mohlo byť vydané stavebné povolenie. Kapacita kanalizačnej siete by sa tak navýšila na 25 – 30 tisíc ekvivalentov a bez problémov by sa napojili všetky nové domácnosti z Mostu, Malinova i Studeného. Háčik je však v tom, že náklady na výstavbu výtlačného potrubia sa odhadujú na 2,5 mil. eur. Komu sa podarí získať finančné prostriedky na takú investičnú akciu v novom programovacom období?
Majetok prevezmú v dobrom stave
VV neplánuje ďalej podnikať v tejto oblasti, ani investovať do výtlačného potrubia, ktoré obce – i samotný Žitný ostrov ako zásobáreň pitnej vody – tak veľmi potrebujú. Preto ponúkla obciam celú kanalizáciu do vlastníctva. A aby bol „dar“ na úrovni, zaviazala sa zmodernizovať technológiu na ČOV a zväčšiť tým jej kapacitu, zrekonštruovať všetky  prečerpávacie stanice, a k tomu hĺbkovo prečistiť kanalizačné potrubia v oboch obciach. Celková hodnota týchto úprav je okolo 500 tis. eur.
Potrubia sú už vyčistené, na ČOV je technológia zmodernizovaná, len na rekonštrukciu prečerpávacích staníc sa zatiaľ ešte vyberá dodávateľ. Prečerpávačky sú však v havarijnom stave, do prestavby prečerpávacej stanice 1, ktorá je koncová z celej obce a ktorú už nebolo možné odkladať, sa pustili na vlastné náklady developeri lokality Tri vody  – do polovičky decembra 2014 bude kompletne vymenené čerpadlo a vnútorné zariadenie šachty. Obce Malinovo a Most požadujú od VV, aby súčasne s kolaudačným rozhodnutím doriešila aj pozemky pod ČOV (patria SPF a mosteckému JRD a čiastočne aj SVP a dodnes nie sú vysporiadané). Táto požiadavka síce spomaľuje vydanie kolaudačného rozhodnutia, ale pre obce je z hľadiska ďalšieho rozvoja kanalizácie veľmi dôležitá.

Návrat k žumpám nehrozí
Po modernizácii technológie na ČOV sa zvýšila jej kapacita na 6600 ekvivalentov. K 17. októbru 2014 bolo v Malinove napojených 3165 a v Moste 2715 domácností, teda spolu 5880. ČOV má teda možnosť pripojiť ešte 700 nových žiadateľov.
Niektorých majiteľov pozemkov a stavebníkov totiž pobúrila informácia, že VV v posledných týždňoch  nepovoľuje pripájanie na kanalizačnú sieť, že vraj niektorí budú musieť pristaviť k domu aj septik – nie je to návrat do minulého storočia?
Posledné informácie z 12. novembra 2014 sú však pozitívne – VV znovu začala povoľovať pripájanie na kanalizáciu a zhruba 160 čakateľov z Mostu a Malinova si môže vydýchnuť. Rozbory vzoriek vody vypúšťanej do Malého Dunaja vyhovujú norme a zdá sa, že havarijná situácia je na čas zažehnaná.
Lenže výstavba v oboch obciach rýchlym tempom pokračuje, súčasná voľná kapacita ČOV 600 - 700 ekvivalentov sa naplní za pár mesiacov. Čo bude ďalej?

Záver otvorený
Obidve obce po získaní kanalizačnej siete budú musieť obratom nájsť nového vlastníka -  spoločnosť, ktorá by sieť nielen udržiavala v dobrom technickom stave, ale myslela aj na rozvoj jej kapacitných možností. Už v roku 2015 bude totiž potrebné pridať k existujúcej ČOV ďalšiu odkaľovaciu vaňu s potrebnou technológiou, aby sa kapacita navýšila na 9900 ekvivalentov.  A v širšom časovom horizonte pristúpiť k výstavbe výtlačného potrubia.
Rozbiehajú sa rokovania s potenciálnymi záujemcami a investormi. Budeme o nich obyvateľov priebežne informovať.

Cyklotrasy - móda alebo potreba?


5.11.2014
Malinovské cyklodeti v parku (akcia 2012)
Malinovské cyklodeti v parku (akcia 2012)
Budovanie nových cyklochodníkov a cyklotrás je obľúbeným sľubom vo volebných programoch všetkých kandidátov na post starostov a primátorov. Ale málokomu je jasné, čo je za ním. Nie je to len móda, ktorú chvatne preberáme z vyspelých krajín? Bude to naozaj alternatívna doprava do hlavného mesta pre mladých a zdatných? Či vychádzkové trasy do okolia lužných lesov? Alebo ide o celkovú bezpečnosť a ochranu domácich cyklistov, aby mohli prechádzať ulicami obce?
Na webovej stránke Bratislavského samosprávneho kraja v uverejnenej sieti cyklotrás nájdete trasu 5008 Vrakuňa – Tomášov s prechodom cez Most pri Bratislave a Malinovo, v celkovej dĺžke 12,1 km, aj že je zelená, miestna. Možno ani netušíte, že je to presne tá jediná cesta, o ktorej takmer každé ráno hlásia v Zelenej vlne, že je plná áut. Kto by sa po nej túžil viezť na bicykli? A kto by na ňu pustil deti?

Alternatívna doprava
  
V Malinove už viac ako rok uvažujeme o inej alternatíve, o bezpečnej a pohodlnej asfaltovej cykloceste do mesta po bývalej hrádzi Malého Dunaja, ktorú dávno (a z núdze! - autobusy neboli)  používali starí Malinovčania.

Vyznačená cyklotrasa na hrádzi po koniec katastra obce - výrez z mapky
Vyznačená cyklotrasa na hrádzi po koniec katastra obce - výrez z mapky


fileMapka cyklotrás v Malinove (2,83 MB)
Na mapke (môžete si ju otvoriť celú), ktorú spracovala geodetická kancelária Geo - V V, s.r.o., je vyznačená ako spevnená cyklotrasa A v dĺžke 1050 m od Záleského mosta po koniec katastra obce. Cyklocesta musí mať, samozrejme, pokračovanie v katastri obce Most pri Bratislave, odkiaľ by sa dalo odbočiť do školy či do obchodov. Alebo pokračovať ďalej až do Vrakune a Ružinova. Túto trasu by mohli terénni cyklisti využívať v letnom období hneď, keby sa uvoľnil priechod cez ohradený úsek pri mosteckom družstve a štrkovni. Bez takejto prekážky je chodník na druhom, záleskom brehu rieky, kde je však problémom okolie letiska a perspektívne rozširovanie letových dráh.
Len čo však BSK zrealizuje plánovanú cyklotrasu v smere z Vajnor do Ivánky pri Dunaji a Vrakune popri Šúrskom potoku a Malom Dunaji s napojením na Medzinárodnú dunajskú cyklistickú cestu pri Slovnafte, vytýčená cyklocesta na malinovskej strane Malého Dunaja sa na ňu  logicky napojí. A keďže aj obec Zálesie aj Most pri Bratislave majú o takéto cyklo-prepojenia záujem, realizácia tejto alternatívy je na dosah.

Cyklochodníky k lužným lesom

priťahujú nielen domácich obyvateľov, ale aj ľudí z mesta. Meander rieky okolo Malinova je na cyklovychádzky ako stvorený. Na mapke si všimnite vyznačenú cyklotrasu B od Záleského mosta po starý brod, ktorým sa kedysi prechádzalo z Eberhardu na druhý breh rieky. Pokračovanie môže byť buď popri rieke trasou C až po novú rozhľadňu Hniezdo pri mokradi alebo chodníkom D smerom do obce, tiež s možnosťou odbočiť k rozhľadni a na Žilíp po novej ovocnej aleji. Tieto poľné úseky nemusia byť nevyhnutne asfaltové, iba upravené makadamom. Veľmi dôležité však je, že sú buď vo vlastníctve obce alebo SPF a pri ich výstavbe nebudú prekážkou zložité súkromno-vlastnícke vzťahy.


Posledný na mapke vyznačený cyklochodník E v dĺžke 1250 m od rozhľadne cez Žilíp končí pri Zátôňskom moste; voľne potom pokračuje ulicami k športovému areálu a ďalej do obce. Ale domáci znalci vedia, že poľná cesta za mostom vedie k ramenu Malého Dunaja a potom až k železnému mostu smerom do Bernolákova, odkiaľ zas ide cyklotrasa do Ivánky. Alebo k hrádzi malej vodnej elektrárne pri Novej Dedinke, odtiaľ je len na skok do Tomášova... Možnosti sa otvárajú a cestovanie po krajine bicyklom môže mať aj u nás zelenú.

Ako prejsť na bicykli ulicami v obci?

K ihrisku bicykle pristanú (Cyklotour 2012)
K ihrisku bicykle pristanú (Cyklotour 2012)
Na ihrisko sa chodí na bicykloch bežne. Ale všimnite si, koľko bicyklov je v nedeľu pred kostolom. Naši seniori sa nestarajú o cyklomódu, oni bicykle po celý život jednoducho používajú. Pravda, nevšímajú si veľmi pravidlá cestnej premávky a s pribúdajúcimi autami sú stále viac ohrozenou skupinou; mnohí sa oprávnene boja prechádzať hlavnými ulicami. Ani mamy nevozia deti do škôlky na bicykli. Školákom, ktorých by to bavilo, zas rodičia často nedovolia riskovať.
Vytvoriť v obci sieť značených cyklotrás tak, aby prepájali jednotlivé štvrte s dôležitými bodmi v centre (lekáreň, obchody, športoviská, škola, škôlka) a pritom neobmedzovali chodcov, nie je až také zložité, ale ani lacné. Práve to však treba zabezpečiť v prvom rade, ak má v obci prevládnuť zdravý pohyb na dvoch kolesách. Na túto tému stojí zato otvoriť priestor dobrým nápadom, zainteresovať miestnych automobilistov a dopravné a policajné zložky na okresnej úrovni, aby sme spoločne vytvorili bezpečné cyklokoridory deťom i dospelým.
Pridajte sa k cyklonadšencom aj vy.
Svoje nápady posielajte na email.