Rodinné centrum Malinovo


Rodinné centrum Família v Malinove funguje v priestoroch kultúrneho domu od roku 2006. Má za cieľ združovať rodiny s malými deťmi a podporovať kultúrny a spoločenský život v obci. Medzi tradičné akcie organizované centrom patria detský karneval, burza detského oblečenia, hľadanie veľkonočných vajec v parku, lampiónový sprievod a vianočné fotenie. V priestoroch centra sa konajú tvorivé dielničky, angličtina pre deti i dospelých, cvičenie na fitloptách pre deti, miniškôlka, herne, kurzy masáží dojčiat a ďalšie.

Adresa:
L. Svobodu 11,
900 45 Malinovo
e-mail: rcmalinovo@gmail.com

Kontakty:
Beata Liščíkovápredseda OZ0905 818 095
Zuzana Valíkovápodpredseda OZ0905 793 446
Katarína Slavkovskákontrolór OZ0907 889 470

Nájdete nás na prízemí Kultúrneho domu v Malinove.

Oficiálna stránka Rodinného centra Malinovo:
www.rcfamilia.sk

Facebook: Rodinné centrum Família v Malinove

Aktivity v roku 2017Karneval detí
11. februára 2017