Pátrači III začínajú


Pondelok, 9. júla
Tričká žiaria farbamiLetný detský tábor Pátrači pre 34 malinovských detí je tento rok v areáli pri poľovníckej chatke. Vďaka pohostinnosti poľovníkov sú deti pod stromami pri vode ako v inom svete. Učia sa spoznávať biotop Malého Dunaja a chrániť prírodu vo svojom okolí, zažijú splav po rieke, obľúbenú bubnovačku, nočnú hru...
Prvý deň patril Zelenej oáze a hre Sieť života, ktorú nám poskytol Inštitút aplikovanej ekológie Daphne. Popoludní si deti vyrobili tričká s logom tábora, aby sme zajtra na návšteve Múzea Dunaja v rakúskom Orthe zapôsobili. Táborový program pripravilo Občianske združenie Pro Eberhard s finančným príspevkom BSK.
Poďakovanie patrí mnohým rodičom a obci za pomoc a podporu – spoločne sme deťom pripravili zaujímavý júlový týždeň.


Utorok, 10. júla
Zámok v Orthe na Dunaji, v centre národného parku Donau-auen, na deti veľmi zapôsobil. Prírodu lužných lesov im tam predstavili doslova vzrušujúco. Vrelo odporúčame rodičom, aby tam šli spolu s deťmi a zažili to tiež.

    

Pátrači 2, l.d.t. znovu na scénePoďakovanie
patrí všetkým, ktorí sa pričinili o perfektný priebeh druhého letného detského tábora Pátrači.
Predovšetkým rodičom, že nám deti s dôverou zverili, ďalej deťom, že program perfektne zvládli, organizátorom, že ho dobre pripravili a všetkým vedúcim - bolo ich spolu s praktikantmi desať - že ho dobre riadili.
Veľká vďaka patrí BSK za finančnú podporu.
Tábor priateľsky prijala starostka obce a zamestnanci obecného úradu. Deti mali v ŠJ Materskej školy výbornú stravu.
Veľmi nám pomohli skúsenosti a osobný vklad členov OZ Zážitkovo Marty a Aurela Ollé, ktorí už roky robia podobné tábory.
Nikdy by sme si neboli trúfli na výrobu totemov bez pomoci Jána Pilinského a jeho zamestnancov. Pripravil pre deti materiál a nástroje, pomáhal im pri práci, zabezpečil dopravu totemov a celú organizáciu ich osadzovania.  
Tábor by nebol taký krásny bez katamaranov, ktoré nám poskytla Lodenica Zálesie a jej šéf Majo Fačkovec.
Zaujímavá bola lukostreľba, ktorú vniesla do programu Lenka Doležalová.
Ďakujeme pánovi Imrovi Fülemu za perfektné podklady pre spoznávanie vtákov a zvierat Malého Dunaja a za pomoc pri nočnej hre. Poľovníckemu združeniu patrí vďaka za poskytnutie chatky a za pomoc pri príprave táboriska.
Pani Inna Kovácsová osobne pomohla pri výrobe tričiek a poskytla rôzny materiál zo svojho ateliéru.
Pán Jozef Šteffek z firmy Wiky venoval deťom vodné pištoľky na osvieženie.
Pán Miroslav Bahúľ zo Zálesia získal pre Pátračov bubeníkov zo skupiny Jamadan a sám sa na bubnovačke podieľal.
Zástupca trampov Stanislav Šnirc z Ivánky pri Dunaji nezištne prišiel k deťom so svojimi skúsenosťami.  
Perfektnú prácu odviedli členky OZ Pro Eberhard - Martina Pavlikánová a Janka Budayová.
Za tím organizátorov ďakujem aj všetkým ostatným, ktorí nám priali a pomáhali.
Možno sa radi znovu pozriete na reporty, ktoré sme v lete prinášali aktuálne každý deň. Spracovala ich Alžbeta Šimonovičová, OZ Pro Eberhard.

Deň prvý

Už v pondelok pátrali deti na Žilípe v indiánskom štýle. Nazbierali bylinky na zázračný elixír – aj ho s chuťou vypili - a celé predpoludnie hľadali v lese obrázky vtákov a zvierat z okolia Malého Dunaja (ďakujeme poľovníkom za to, že nám ich pripravili).


Ak uvidíte deti v modrých pomaľovaných tričkách, tak to sú tí pátrači. A na krku nosia ocenenia za nové vedomosti a zručnosti, ktoré v tábore získali. Jasné, že sa pritom aj vybláznia a že si svoj tábor vychutnávajú.

Deň druhý

Čo sme si to na seba vymysleli, zdesili sa mnohí, keď sa ráno dvorček pri múzeu zmenil na pestrý drevársko-maliarsky ateliér. Ako zmeniť tie krásne včerajšie nákresy na naozajstný totem? Ráno to vedeli asi iba dvaja – výtvarníčka Martina Pavlikánová a majster Janko Pilinský (netušili však, že budú mať na dlaniach pľuzgiere). Deti sa vrhli na nástroje, ktoré sa pred nimi rozbalili ako najkrajšie hračky a vôbec sa nebáli o prsty. Pustili sa do roboty a s malou prestávkou to ťahali až do obeda.


Väčší na športové hry ani nepomysleli. Asi aj preto im obed tak mimoriadne chutil... ale tety kuchárky varia dobre každý deň.


Popoludňajší odpočinok v telocvični bol zábavný. Deti sa učili koordinovane vodiť veľké bábky – jeden držal hlavu a telo, dvaja ruky a dvaja nohy. Pani Iveta Žáková si deti svojou černošskou rodinkou celkom podmanila.


Únava z práce prešla a oživené deti sa autami presunuli rovno do lodenice v Zálesí. Nebolo im všetko jedno, keď stáli pri vode, aj Malý Dunaj je zblízka dosť veľký a nebezpečný... Červené katamarany vyzerali optimisticky, vedúci tiež a tak sa deti rozdelili do skupín a uverili, že sa im nič nestane. Vtom však fotoaparát naplnil kartu a záver prvej vodáckej výpravy si musíte domyslieť. Alebo počkať na ďalšie obrázky, ktoré pošle vedúci Lodenice Zálesie Majo Fačkovec, ktorý deťom lode poskytol.Deň tretí

Detské múzeum v Bratislave poskytuje okrem príjemného chládku zaujímavo spracovanú výstavu Farby Afriky. Deti si môžu doslova ohmatať neznáme pojmy, vojsť do chyžky z tŕstia a predstavovať si zvuky džungle a afrických bubnov. Naše deti si na výstave vyrobili masky, ktoré sa im zídu pri štvrtkovej večernej bubnovačke.


Pre horúce počasie sme cyklovýlet nahradili orientačnou hrou podľa mapky v parku. V chládku a pri vodných pištoľkách sme bez úpalu prežili ďalší táborový deň. A na záver sľúbené včerajšie fotografie Maja Fačkovca z prvej plavby detí na Malom Dunaji.Deň štvrtý

Celý sme ho prežili pri vode. Za vzorné pádlovanie sa udeľoval Pátrač - vodák, za dobrú streľbu Pátrač - lukostrelec. Popoludní sa riadne mračilo, ale práve vtedy nám ujo Stano z Ivánky rozprával, ako prežiť v búrke a čo má správny tramp nosiť v každom vrecku. Každý myslel na večer, na noc v stanoch a večernú bubnovačku. A na cestu odvahy nočným lesom...


Cesta lesom bola vlastne náučná - počúvali sme v tme zvuky zvierat a vtákov a mali sme hádať, komu patria. Na oblohe sa blýskalo, známy chodník bol tmavý a trochu sa každý bál. A na záver nám poľovník pán Imro Füle ukázal fotografie takmer všetkých zvierat, čo tu žijú. Tá noc stála zato.

Osadili sme totemy

Piaty deň bol slávnostný, vybrali sme sa na žilipský chodník osadiť totemy. Každý na nich niečo vlastnoručne urobil, ale aj vedúci nám veľmi pomohli. Už pri prvom toteme Zeme sme videli, že to bude náročné. Bolo treba ukázať, čo sme sa naučili o zvieratách, rastlinách a vtákoch, každý totem niečím pokrstiť pred tým, než ho dvihli do výšky, a aj zatancovať na jeho počesť. Malvínka, Karol, obe Lenky a Peťa znázorňovali živly a keď už totemy stáli, každému sa páčili.


Popoludní bola súťaž Malinovský milionár. Všetci sme sa pritom zabávali, hoci sme boli dosť unavení. Bola to vlastne rozlúčková párty a na samý koniec priniesla starostka Eva Godová tortu. Ale akú! Neverili sme vlastným očiam - bol na nej Pátrač - lukostrelec. Škoda ho bolo krájať, ale tortu sme zjesť chceli. Tento pátrač sa teda zachoval už iba na fotografii, ale ostatných sme si odniesli domov a budú nám pripomínať, čo všetko sme za jeden týždeň stihli.

Tešíme sa na letný tábor detí v roku 2012.
Alžbeta Šimonovičová
OZ Pro Eberhard

Deti mali zábavu


Malinovo je obec, ktorá má deti v láske. Nielen na Deň detí, ale po celý rok im pripravujeme zábavný i užitočný program. Do aktivít pre deti sa radi zapájajú dospelí, ale veľmi ochotne pomáhajú aj mladí ľudia. V sobotu prišli čerství maturanti Malvínka Tanczerová a Janko Kurucz, Karol Füle i Dominika Kováčová.

Na rozprávkových stanovištiach boli aj noví obyvatelia Malinova - Zuzana Závodská s Igorom Paulickým zabávali deti v detskom cirkuse, Katka Winklerová vovádzala deti do čarovného sveta s Harry Potterom. Na stanovisku Šípkovej Ruženky bola obľúbená Katka Synaková, ktorú deti poznajú z prvého letného tábora Pátrači.

Rozprávkový les veľmi oživila lukostreľba Lenky Doležalovej, ktorej pradedko bol tiež Malinovčan. Poďakovanie patrí Jankovi Pellerovi, ktorý priniesol vlastnú pramicu a do úmoru vozil deti s rodičmi po vyčistenom ramene.

No a deti určite nezabudnú na strašnú ježibabu Moniky Sziglovej - niektoré sa jej tak báli, že sa im ani fúrik tlačiť nechcelo. Najmenším sa páčilo vyťahovať zlatú rybku, lebo tam im nič nehrozilo. Jedno dievčatko si ju chcelo z bazénika dokonca odniesť.

Bola to jedna z podarených akcií, na ktoré si budú deti - aj ich dospelí partneri - dlho pamätať. Vďaka poľovníkom za pohostinnú a príjemnú atmosféru, Občianskemu združeniu Pro Eberhard za organizáciu hier a detskej diskotéky, obci za sladkosti a firme Wiky za darčeky, všetkým menovaným i nemenovaným, ktorí sa na akcii podieľali a všetkým, ktorí pozvanie prijali.
Fotografie na podujatí pohotovo urobil Imrich Füle.  

Pátrači, l.d.t. - Z táborového denníka


Prvý deň
Zoznámili sme sa rýchlo - napísali sme mená na svoje vrecká. Vo vrecku máme blok, ceruzku a mapu parku. Každý si vyberie svoj strom, vymyslí o ňom príbeh a spolu vytvoríme detský náučný chodník. Stromy majú svojich neviditeľných strážcov a my ich budeme kresliť - víly, škriatkov, dobrých duchov.
Pod krásnym platanom sme liezli na povrazovom rebríku. Ela povedala, že sa to zdá ľahké, ale v skutočnosti je to ťažké. Bolia z toho ruky aj nohy. Kto vyliezol až na koniec rebríka, zazvonil na zvonček a potom ho horolezci spustili na lane na zem. Podarilo sa to až trinástim deťom. Horolezci sú aj doktori stromov, orezávajú im suché konáre, aby ich nenapadli škodcovia, huby a plesne. Priložili sme ucho na peň a bolo počuť silné šumenie. Keď sa strom vypíli alebo zlomí, vtedy kričí.
Riško Jakeš je šéfredaktor táborových novín. Nahral s horolezcom Martinom rozhovor. Na nástenke sú fotografie, výkresy a príbehy.
Popoludní sa s nami hrali bábkári z Pezinka. Robili sme spolu s nimi rozprávku o kohútikovi a sliepočke, hrali sme studňu, dom s plotom, trávu i pec s chlebom. A maľovali sme si na tričká motívy z parku.
Všetky fotografie nájdete na internete.

Obrázky z prvého dňa


Druhý deň
Kone má rád každý, boli sme za nimi v Zálesí. Vozili nás poníky i veľký kôň Athos. Magdalénka priniesla pre koníky jablká a potom sme im jablká ponúkali všetci. Dovolili nám Athosa aj očistiť kefami a hrebeňom.
Popoludní sme si vymaľovali dvorček pestrými farbami. Bolo to zábavné, pod orechom bol tieň. Z hliny sme si vymodelovali obrázky, ale musia dlho schnúť, kým budú hotové.
Rišo o druhom dni napísal záznam a rozhovor o koňoch s tetou Veronikou v Zálesí. Všetci pátrači by chceli mať jazdeckú školu a koníky aj v Malinove.

Obrázky z druhého dňa


Tretí deň
Detské múzeum v Bratislave ešte nikto z nás nevidel, tešili sme sa, čo tam uvidíme. Technické hračky - solárna autodráha, fakírska stolička, lopta, ktorá sama skáče nad prúdom vzduchu, hry so šošovkami a svetlom a najmä plazma v sklenej guli - každého zaujali. Aj výstava o stredoveku, ako nám ju predstavila naša vedúca pani Martina, bola výborná.


Popoludní sa viacerým nechcelo vyjsť na prechádzku s poľovníkom, ale potom sme neľutovali. Na poli lietalo strašne veľa vážok. Dozvedeli sme sa od pána Dubčáka, kde sú krmelce pre zvieratá, že u nás nežije diviak, ale niekedy pribehne až z karpatských lesov. A škoda, že u nás nemá hniezdo ani bocian, nie je tu dosť močaristo. Labute sme nezazreli, lebo sme hlučali. Keď sme potom stíchli, počuli sme spievať vtáčiky.Štvrtý deň
Mnohí z nás nevedeli, aký je Malý Dunaj krásny, keď sa naň dívate z loďky. V lodenici v Zálesí nám ochotne požičali kanojky a učili nás pádlovať. Nakoniec sme sa preplavili až na Žilíp, kde nás čakala druhá skupinka a všetci si mohli pádla vyskúšať. S rybárom Jankom Pellerom sme sa učili nahadzovať a najlepšie to šlo Jakubovi. Na záver sme si šli pozrieť totemisko na druhej strane rieky - skoro nikto z nás o ňom nevedel.


Večer sme mohli v múzeu spať, každý sa na to tešil. Predtým sme si pripravili všelijaké hrkálky a bubny a spolu so Štefanom Szabom sme bubnovali. Bolo to super. Aj nočná diskotéka pri svetle sa páčila - najmä babám, lebo chalani netancovali. Zaspali sme až okolo polnoci.Piaty deň
V kaštieli mnohí z nás nikdy neboli, tešili sme sa najmä na podzemie a na tajné chodby. Prístup k nim však bol zamknutý. Nakoniec sme hľadali poklad. Bolo to ťažké lúštiť šifry, ale pomáhali nám víly. Vylúštili sme, že najväčším pokladom Terry Eberhardi (to je naše Malinovo) sú deti. Dostali sme za odmenu dukáty a popoludní aj tortu. Na záver sme si z papierových paličiek vyrobili klobúky, meče a iné ozdoby. Takí vyobliekaní sme porozprávali pani starostke, čo sa nám tu páči a čo by sme v Malinove chceli mať. Rišo povedal, že cyklistické chodníčky, veľa detí by chcelo lodenicu a koníčky.Záverom
Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli k tomu, aby sme mohli s deťmi prežiť týždeň v tábore Pátrači:
 • starostke, zamestnancom obecného úradu a poslancom za podporu a pomoc,
 • vedúcej jedálne v MŠ a tetám kuchárkam za veľmi dobrú stravu a koláčiky,
 • horolezcom Marošovi Šataníkovi a Martinovi Guldánovi za hry vo výškach a na lanách,
 • bábkarom z Pezinka - Ivete a Martinovi Žákovcom za zábavné popoludnie s bábkami,
 • pánovi Starenčákovi a všetkým inštruktorkám na farme v Zálesí za požičanie koníkov a trpezlivosť s deťmi,
 • lektorke Martine Pavlikánovej za krásny zážitok v Detskom múzeu, za pomoc pri príprave táborového programu, pri maľovaní tričiek, výrobe masiek, fotografovaní, atď.
 • pani Konštantíne Karácsonyovej za pomoc pri výrobe keramických obrázkov,
 • pánovi Jánovi Dubčákovi za zaujímavý výlet po zvieracích chodníčkoch,
 • lodenici v Zálesí - najmä pánovi Vladimírovi Fačkovcovi - za pomoc a požičanie lodí,
 • Dávidovi Richterovi a pánovi Štefanovi Slivoňovi za pomoc pri prvých pokusoch s pádlami,
 • pánovi Jankovi Pellerovi za ukážky rybárskeho umenia,
 • pánovi Štefanovi Szabóovi za vedenie bubnovačky,
 • pani Janke Budayovej za perfektné diskotéky a Ervínovi Vargovi za požičanie hudobnej techniky,
 • pani Marte Ollé - víle Pomáhajke - za pomoc pri príprave hier, súťaží a najmä pri príprave hľadania pokladu,
 • vedeniu záhradníckej školy v Malinove za požičanie autobusu a prístup do kaštieľa,
 • pánovi Štefanovi Lengyelovi za poskytnuté farby, ktorými sme si skrášlili dvorček v múzeu,
 • firme Wiky za farbičky na textil,
 • pánovi Dušanovi Blažkovi za pomoc pri inštalovaní megapuzzle do múzea a za výrobu sedákov pre deti,
 • pánovi Jánovi Pilinskému za výrobu nástenky, na ktorej boli denné novinky,
 • pánovi Marekovi Vyoralovi za pomoc pri napálení CD a DVD pre deti.
 • Veľká vďaka patrí všetkým vedúcim v tábore - Martine Pavlikánovej, Konštantíne Karácsonyovej, Katke Synakovej, Monike Sziglovej, Malvínke Tanczerovej a Andrei Nagyovej za ochotu, trpezlivosť, dobrú náladu a kamarátsky prístup k deťom.

Za organizačný štáb Pátrači, l.d.t.: Alžbeta Šimonovičová