Kontakty


Starosta obce
Eugen Janik
Tel.: 02/45955209, 0903454131
e-mail: email

Sekretariát starostu obce, podateľňa
Mgr. Nikola Derčalíková
Tel.:02/45955109 kl. č. 1, 0911517095
e-mail: email

Matrika, pokladňa, evidencia obyvateľstva, overovanie
Renata Deáková
Tel.: 02/45955109 kl. č. 3, 0911517095
e-mail: email

Referát ekonomických činností, správy majetku, personalistiky
Viktoria Kozáriková
Tel.: 02/45955109 kl. č. 4, 0911517095
e-mail: email

Referát daní a poplatkov, cintorín, odpadové hospodárstvo
Ildiko Némethová
Tel.: 02/45955109 kl. č. 2, 0911517095
e-mail: email

Hlavný kontrolór
Ing. Anna Majková
Tel.: 02/45955109, 0911517095

Spoločný stavebný úrad so sídlom v Tomášove


Stránkové hodiny obecného úradu:Pondelok: 7.00 - 15.00
Streda: 7.00 - 17.00
Piatok: 7.00 - 12.00

Obedňajšia prestávka:
12.00 - 13.00