Klub dôchodcov


Združuje občanov obce v dôchodkovom veku. Pripravuje pre svojich členov pravidelne raz za štvrťrok spoločenské posedenie v sále kultúrneho domu, na ktorom si pripomenú narodeniny jubilantov a zabavia sa pri hudbe a občerstvení.

Predseda: Ľudovít Burger
Tajomníčka: Eva Mózešová
Podpredsedníčka: Marta Posvanczová
Členovia výboru: Alžbeta Horváthová, Alexander Szekeres, Ján Burger, Margita Sziglová, Puss Ladislav, Mária Írová
Kontakt: Obecný úrad Malinovo, tel. 02 45955 209


Aktuality v r. 2015Plán práce na rok 2015
Stretnutia dôchodcov:
1. stretnutie bolo10.01.2015
2. stretnutie plánujeme18.04.2015
3. stretnutie plánujeme11.07.2015
4. stretnutie plánujeme17.10.2015

V prípade zmeny termínu vopred nahlásime.

Jarné upratovanie a očistenie nádvoria kostola a vstup do cintorína plánujeme pred Veľkou nocou.
Budeme nápomocní Obecnému úradu v Malinove pri organizácii rôznych udalostí a zapojíme sa do súťaže vo varení gulášu na deň obce. Chceme spolupracovať s ďalšími organizáciami, podľa potreby.

Aktuality v r. 2014Už druhé posedenie v tomto roku pripravil Klub dôchodcov pre svojich členov. Opäť zagratulovali jubilantom a stretli svojich známych a priateľov. Fotografie z posedenia 5. apríla 2014 poslal Václav Martišek.Pripravované aktivity v r. 2010  • Jarné upratovanie okolo kostola a sadenie kvetov na záhony
  • Organizovanie spoločenských posedení dôchodcov


Aktuality z Klubu dôchodcovVianočný koncert  2009
Každý rok pred sviatkami pozýva starostka obce dôchodcov na vianočný koncert a po ňom na slávnostnú večeru. V decembri 2009 sa v kultúrnom dome predstavil
Eugen Botoš a Violin Orchestra Bratislava so sólistom Jozefom Benedikom.


Výlet na výstavu fuchsií do Buchlova