Kalendár akcií


Kultúrne a spoločenské udalosti v roku 2016


Stolnotenisový turnaj


23. januára 2016
Klub stolného tenisu v Malinove a ŠK Zálesie pripravili v sobotu 23.1.2016 stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu Zálesia v malinovskej telocvični. Viac

Fašiangy pre veľkých i malých


6. februára 2016
Tradičný fašiangový sprievod masiek spojený s pochovávaním basy. Viac

Jarný stolnotenisový turnaj 2016


19. marca 2016
Turnaj neregistrovaných hráčov o putovný pohár starostky obce Malinovo. Viac

Noc s Andersenom


5. apríla 2016
Malinovskú Noc s Andersenom prežilo 61 detí, spisovateľ Branislav Jobus a maliar Igor Derevenec. Viac

Malinovský pohár Nordic Walking


16. apríla 2016
Prvé podujatie, organizované samostatne pre nordic walkerov v severskej chôdzi na 5, 10 a 21,1 km si užilo spolu 126 pretekárov. Viac

Program pre mamy


10. mája 2016
Rodinné centrum Família, základná škola a deti zo súboru Margaréta venovali mamičkám a babkám program na Deň matiek. Viac

Rozprávkový deň detí


4. júna 2016
V rozprávkovom lese pripravili deťom krásne popoludnie mamičky z Rodinného centra Família,obec Malinovo a ostatné spoločenské organizácie. Viac  

Malinovské leto 2016


18. júna 2016
Kultúrno-spoločenský program základnej organizácie Csemadoku v dvoch jazykoch. Viac

Deň obce Malinovo


10. septembra 2016
Tradičná súťaž vo varení guláša a bohatý kultúrny program pre verejnosť. Viac

Výlet pre dôchodcov


október 2016

Mikulášske trhy


december 2016

Adventný a vianočný koncert


december 2016Kultúrne a spoločenské udalosti v roku 2015Sprievod masiek


14. február 2015
Tradičný fašiangový sprievod masiek s pochovávaním basy v utorok 17. februára.
Organizátor: miestna organizácia Csemadok.

Jarný stolnotenisový turnaj


21. február 2015
Šiesty ročník turnaja v stolnom tenise o pohár starostky obce Malinovo.
Organizátor: FCSP Malinovo

Stavanie mája


30. apríl 2015
Postavenie stromu pri zvonici s folkórnym programom.
Pripravuje: DHZ Malinovo, program zabezpečí Detský tanečný súbor Margaréta Malinovo.
Majáles – večerná zábava pre verejnosť v areáli pri TJ Malinovo.

Deň detí


30. mája 2015
Spoločný program všetkých spoločenských organizácií na pobavenie detí – súťaže a hry v areáli TJ Malinovo a prírodného amfiteátra.

Medzinárodný festival detských folklórnych súborov


14. júna 2015
Koncert šiestich detských súborov - hostí festivalu, vrátane domáceho DTS Margaréta v prírodnom amfiteátri Malinovo.
Hlavný organizátor: MOS Modra

Malinovské leto


20. jún 2015
Kultúrny festival pripravila MO Csemadok.

Marhuľová paráda 2015


20. júl 2015
Prvý festival marhuľových špecialít a marhuľových odrôd v Malinove.
Pripravila obec Malinovo a ZO SZZ Malinovskí záhradkári.
Moderovala Adriana Poláková.

Posedenie pri cigánskej pečienke a dobrej hudbe


7. august 2015
Červený kríž pripravil podujatie pre širokú verejnosť a členov ZO SČK v Malinove.

Stretnutie troch obcí


10.- 26. augusta 2015
Spoločný program účastníkov z obce Malinovo (Slovensko), Hédervár (Maďarsko), Héderfája (Rumunsko) v rámci programu Európa pre občanov.
Hostiteľská obec Malinovo, organizátor MO Csemadok.

Deň obce


5. septembra 2015
Tradičné stretnutie občanov Malinova pri varení gulášu. Popoludnie pri kultúrnom programe, večer ohňostroj a diskotéka.
Pripravuje starostka obce a Obec Malinovo.

Výlet pre dôchodcov


1. októbra 2015
Výlet pre malinovských dôchodcov – areál Topoľčianky a Hronský Beňadik.
Program pripravila Obec Malinovo.

Mikuláš a predvianočné trhy


4. a 5. december 2015
Pod gesciou obce sa podujatia zúčastnia všetky spoločenské organizácie a miestne firmy.

Adventný koncert


13. december 2015
V kostole sv. Juraja v Malinove pripravila MO Csemadok.

Vianočný koncert


18. december 2015
Program pre dôchodcov v kultúrnom dome pripravila starostka obce.