Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode


13.12.2014
Začiatkom decembra sa skončili práce na stavbe rozhľadne a projekt Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji vstupuje do novej etapy. Ocenia ho milovníci prírody a lužných lesov a najmä deti. Budú sa učiť pozorovať život zvierat a vtákov pri mokradi a pri rieke. Zaujímavé fotografie z prírody a zážitky budeme uverejňovať na web stránke pre potešenie všetkých Malinovčanov. Obrázky sú z krstu, ktorý bol 13. decembra 2014. Viac informácií
Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa mohol uskutočniť vďaka pomoci a finančnej podpore Nadácie Ekopolis z programu Zelené oázy a spoločnosti Slovnaft, a.s.


Ďalšie kroky pri úprave malého parku


15.12.2014
Nebezpečne naklonené konáre invazívneho javorovca jaseňolistého prerastali ponad cestu až do elektrického vedenia. Pri silných vetroch sa lámali a ohrozovali autá i chodcov. Obec ich po konzultáciách s Okresným úradom životného prostredia v Senci odstránila a už sú v malom parku vysadené nové vhodné druhy podľa odporúčaní dendrológov. Spolu so stromami sa vysadili aj kríky a park získal nový vzhľad. Úprava a presvetlenie malého parku je v súlade s dlhodobými plánmi obce na rekonštrukciu tohto priestranstva. Postupnými krokmi sa centrálna rekreačná zóna v obci upraví a zmení na nepoznanie.
Na projekt sadovníckych úprav malého parku získala obec podporu a finančný príspevok Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500 eur.

Bezpečná zábrana pre deti


Múrik s bránkou pred škôlkou
Múrik s bránkou pred škôlkou
Pred Materskou školou v Malinove je síce cez ulicu prechod pre chodcov, autá tade prechádzajú pomaly, ale ochrana detí vychádzajúcich zo škôlky nebola stopercentná. Výstavbou bráničky a okrasného múrika sa vytvorila bezpečná zábrana, aby rozbehnuté dieťa nevyletelo až na cestu. Múrik je primerane vysoký, nevytvára optickú bariéru pri pohľade na vstupný areál s okrasnými rastlinami, ale deti spoľahlivo pribrzdí. Obec spolu s okresnými dopravnými odborníkmi ďalej rieši toto exponované miesto s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov i automobilistov.
Projekt okrasného múrika a bránky bol realizovaný s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 4 500 eur.

Margaréta oslavovala svoje 5. výročie


8.12.2014
V nedeľu 7. decembra 2014 bol v kultúrnom dome slávnostný program, ktorý pre rodičov a pozvaných hostí pripravil detský tanečný súbor Margaréta pri príležitosti 5. výročia od svojho založenia. V znamení tohto sviatku žili deti v súbore vlastne po celý rok. Po prvý raz sa zúčastnili Medzinárodného festivalu detských folklórnych súborov a vystúpili pred SND v Bratislave s programom Pri mlyne - tance a hry zo Žitného ostrova.

Veľké dievčatá, ktoré sú veľmi šikovné, dostali v tomto roku nové kroje. Chlapcov je síce málo, ale tí najstarší sa tiež vypracovali na dobrých tanečníkov. Pred plnou sálou sa predstavilo takmer 60 detí z Margaréty ukážkami rôznych tancov; program trval skoro hodinu. Hosťovsky v ňom vystúpil tanečný pár zo súboru Technik - Malinovčan Tomáš Ilkovič a jeho partnerka Dada. Veľkú časť programu dotváral skvelý akordeonista Martin Dravecký. Na záver si aj rodičia zatancovali s deťmi zaujímavý tanec - čerjanu. Počas fašiangov si určite takýto folklórny "tanečný dom" s Margarétou vyskúšame znovu.      

Vianočné trhy pri zvonici v Malinove


Vlani bolo na vianočných trhoch slnečno
Vlani bolo na vianočných trhoch slnečno
Vianočná atmosféra zavládla aj v našej obci počas vianočných trhov 5. a 6. decembra 2014. Na viac ako 20 predajných miestach, ktoré obsadili spoločenské organizácie, škola, škôlka i miestni podnikatelia, si mohli návštevníci malého parku pri zvonici vybrať zo sladkých i mäsových maškŕt, ale aj z vianočných ozdôb, kníh a iných darčekov. Najkrajšie boli ozdoby či perníčky, ktoré vyrobili deti spolu s rodičmi či učiteľkami.
Pri vianočnom osvetlení sa postretávali priatelia a známi. V sobotu si deti počkali na Mikuláša s darčekmi, ktorý prišiel na koči s koníkmi. Počasie nebolo ideálne, mrholilo, ale návštevníci si nedali pokaziť dobrú náladu. S vianočnými koledami vystúpili dôchodcovia a hneď po nich mládežníci. Námestie žilo ľuďmi až do neskorých večerných hodín.

Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Nová materská škola
Cyklotrasy - móda alebo potreba?

Projekt Transdanube s víziou pre Malý Dunaj


Druhý národný workshop projektu TRANSDANUBE, ktorý sa konal 15.10.2014 na území Malého Dunaja v obci Zálesie s ukončením v Malinove, zavŕšil 2-ročnú spoluprácu bratislavskej župy na medzinárodnom projekte, zameranom na rozvoj udržateľnej dopravy. Workshopu sa zúčastnili zástupcovia podunajských obcí na území BSK, Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, dopravcovia v regióne, podnikatelia ako aj organizácie na podporu cestovného ruchu.
Bratislavský samosprávny kraj ako jeden z partnerov projektu zameral svoje aktivity na územie Malého Dunaja, ktoré by mohlo byť aktívnou destináciou cestovného ruchu s ponukou splavov a cykloturistiky. Viac informácií

Deti pripravili vtákom búdky


10.10.2014
Prvá búdka je hore
Prvá búdka je hore
Deti z malinovskej ZŠ - Zelenej školy sa už tešia na rozhľadňu Hniezdo pri Malom Dunaji. Spolu s dospelými vyvesili prvé hniezdne búdky pre malých spevavcov, ktoré predtým zostrojili a natreli. Postupne budú sledovať, aké vtáčiky si ich vyberú na hniezdenie. Pripravené sú aj dve veľké hniezdne búdky pre sovu lesnú. Viac informácií
Na projekte, ktorý sa v týchto dňoch finalizuje, sa zúčastňuje OZ Pro Eberhard a obec Malinovo, realizátorom je firma Nábytok Pilinský, ďalej Village Garden, s.r.o., Hologarden, s.r.o. a spontánne sa pridávajú aj milovníci prírody. Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa uskutočňuje vďaka podpore a finančnej pomoci Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft,.a.s.

SMS Rozhlas v Malinove


29.9.2014
Od 1. októbra 2014 si obyvatelia Malinova môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu. Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť, správu si každý prečíta, nech je kdekoľvek. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si nájdete v schránke, k dispozícii je aj na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť.
fileSMS Rozhlas - leták (1 372 KB)
Doplňujúca informácia: za prvých 10 októbrových dní si SMS Rozhlas objednalo viac ako 70 obyvateľov Malinova.

Deň obce Malinovo 2014


Veľká spoločenská udalosť, na ktorú sa všetci Malinovčania vždy tešia, bola v sobotu, 6. septembra 2014. Prišli všetky generácie, najmä nových obyvateľov bolo veľa. Počasie a program sa vydarili, atmosféra bola perfektná.


Zo všetkých gulášov najlepší navarili tento rok dôchodkyne, najviac ochutnávačov mal ako vždy guláš z obecnej dielne od Grétky Rigáňovej, hasiči mali najviac obdivovateľov medzi deťmi a na ohňostroj si asi počkal každý. Z takmer 300 obrázkov, ktoré sú na CD u starostky, si pozrite malý výber.

Súkromná ZUŠ v Malinove


ponúka malinovským deťom vo veku od 5 do 11 rokov možnosť učiť sa hre na zobcovú flautu a na trúbku. Súkromná ZUŠ v Senci, ktorá je zaradená do siete škôl MŠ SR, otvorila v Malinove detašované pracovisko, kde okrem základov hry poskytuje aj základy hudobnej teórie. Na hodiny flauty sa prihlásilo 12 detí z Malinova, hodiny majú 2-krát týždenne po 45 minút v obecnej knižnici. Informácie o škole na www.szus-senec.sk.

Viac žiakov i viac priestoru v škole


Nový školský rok sa slávnostne začal aj v malinovskej ZŠ pre 89 žiakov. V škole je spolu 6 tried a 4 oddelenia v školskej družine. V spolupráci so zriaďovateľom, pod vedením starostky obce Evy Godovej, boli kompletne zrekonštruované priestory učiteľského bytu, v ktorých sa mohla zriadiť nová trieda, počítačová miestnosť i zborovňa pre rozrastajúci sa pedagogický kolektív. Zásluhu na tom, aby všetci žiaci školy mohli na začiatku roka zasadnúť do školských lavíc, majú aj rodičia, s ktorými škola spolupracuje na veľmi dobrej úrovni. Žiaci sa po vstupe do školy potešili novým šatňovým skrinkám, pani učiteľky zasa vynovenej zborovni.

Oprava mostu do Zálesia


V rámci plánovanej generálnej opravy mostu medzi Malinovom a Zálesím, ktoré je v kompetencii a investorstve Bratislavského samosprávneho kraja, prebieha v súčasnosti povoľovacie konanie opravy mosta a súbežne sa prekladajú inžinierske siete prechádzajúce telesom mosta. Vzhľadom na závažné statické nedostatky mosta bolo nevyhnutné obmedziť z bezpečnostných dôvodov premávku najmä ťažkých vozidiel, vrátane zrušenia hromadnej osobnej dopravy (autobusové linky). Maximálne zaťaženie mosta je statikmi stanovené na 10 t, resp. jediné vozidlo na moste 15 t, čo je vyznačené aj dopravnými značkami.
Z uvedených dôvodov sa od 15. 8. 2014 mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú na stránke dopravné spojenie.

5. výročie futbalovej prípravky


Talenty z futbalovej prípravky
Talenty z futbalovej prípravky
Malinovská futbalová prípravka oslavuje tento rok 5.výročie svojho vzniku. Je súčasťou veľkej futbalovej rodiny TJ Malinovo a úspešne reprezentuje našu obec v celom bratislavskom kraji. V súčasnosti je v prípravke registrovaných 52 žiakov, ktorí sú zaradení do troch vekových kategórií. Najstarší chlapci hrajú v týždennom cykle majstrovskú futbalovú súťaž Bratislavského futbalového zväzu a v sezóne 2013/2014 odohrali 24 majstrovských zápasov a umiestnili sa na 3. mieste z 13. družstiev. Stredná kategória pripravky sa zúčastňuje v dvojtýždňovom cykle súťaže pod názvom Dunajský pohár a Pusinky hrajú turnaj MAMATAMI. Viac informácií

Sadili sme stromy


Plody jarabiny sú jedléNa ceste k Malému Dunaju pribudlo desať nových stromčekov. Posadili ich deti z miestnej ZŠ a v druhom kole aj ich rodičia. Nákup stromčekov sponzorsky podporilo Záhradné centrum Petra Holocsyho a akciu zorganizovalo OZ Pro Eberhard. Stromy pre potešenie ľudí i vtákov sú súčasťou nového projektu s názvom Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Už v priebehu najbližších mesiacov skrášli historicky zaujímavé miesto, kde bol kedysi brod cez rieku. Viac o projekte

Zberný dvor opäť otvorený


10.3.2014
Od 12. marca 2014 (od stredy) bude otvorený zberný dvor na nám. 1.mája oproti zvonici. Vyzývame občanov, aby sa pri ukladaní odpadu riadili prevádzkovým poriadkom zberného dvora. Konáre a vinič porežte na metrové kusy pred ich vložením do kontajnera. Kontajnery na papier, sklo a textil sú umiestnené na Družstevnej ul., ďalšie na papier a sklo sú na Višňovej, Zátôňskej a Bratislavskej ulici. Na Bratislavskej je aj nový kontajner na zber kovového odpadu. Pripomíname, že ostatný komunálny odpad nepatrí na zem vedľa týchto kontajnerov. Udržiavajme si svoju obec čistú a upravenú.

Otváracie hodiny na zbernom dvore:   
Streda15.00  - 18.00
Sobota9.00 – 12.0013.00 – 18.00.

Cintorín na internete


Na celoslovenskom portáli cintoríny.sk je vo virtuálnej podobe spracovaný už aj malinovský cintorín. Môžete sa po ňom prechádzať, prehliadnuť si na obrázkoch jednotlivé hrobové miesta, ba dokonca aj zapáliť virtuálnu sviečku. Službu ocenia najmä tí, čo nebývajú v obci a v spomienkach občas zájdu k svojim predkom a známym.

Komponenty z parku prešli na školský dvor


Na školskom dvore pribudli nové komponenty, ktoré majú slúžiť rozvoju pohybových aktivít detí. Preložili sa z priestoru parku na žiadosť vedenia školy - 78 školákov ich bude využívať nielen počas popoludňajších aktivít na dvore, ale aj v rámci hodín telesnej výchovy. Po zabetónovaní komponentov tam deti pár dní nemohli, ale už si preliezky na svoju veľkú radosť otestovali. Park pri kaštieli čaká na revitalizáciu a v rámci nej sa uvažuje aj s vybudovaním priestorov na rôzne športové aktivity. K nim sa zakomponujú nové - podobné prvky na posilňovanie i relaxáciu, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.  

Archív článkov


Rodinné centrum


Vzniklo na pôde Materského centra Pinocchio v Malinove a pokračuje v jeho dobrých tradíciách. V roku 2014 pripravuje zaujímavé podujatia pre deti a mamy a chce pritiahnuť k spolupráci aj tretiu generáciu seniorov. V polovici januára sa stretli maminy so záujmom uháčkovať svojim maličkým slečnám jarné čiapočky a pre veľký záujem sa kurz šikovných rúk ešte párkrát zopakuje v priestoroch knižnice, vždy v piatok po 18.00 hodine. Mladé mamičky sa chcú naučiť variť tradičné jedlá a chutné domáce koláče. Recepty a návody poskytnú skúsené kuchárky - babičky z Malinova.
Pozrite si podrobnosti o programe na rok 2014.

Právne rady


Ocitli ste sa v zložitej situácii a neviete si rady?
Už od apríla môžete využiť bezplatné poradenstvo JUDr. Evy Krištofiakovej, advokátky so sídlom v Malinove. K dispozícii bude vždy v stredu od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu na ul. L. Svobodu č. 17.
Bezplatné poradenstvo z občianskeho a rodinného práva sa nevzťahuje na samotnú tvorbu právnych dokumentov (napr. vyhotovenie zmlúv, dohôd a právnych analýz).
Svoju otázku môžete poslať aj na email, odpoveď bude uverejnená na podstránke Právne rady.

Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Chcela by som sa spýtať kedy bude zasadať komisia ohľadom nájomných bytov. Počula som, že sú tam aj neplatiči. Kedy sa to bude riesiť? Za odpoveď vopred ďakujem. K.

O prideľovaní nájomných bytov záujemcom rozhodujú podľa schválených kritérií poslanci obecného zastupiteľstva. Áno, niektorí z nájomcov obecných bytov sú aj "neplatičmi", obec však uplatňuje plnenie ich záväzkov zo zábezpeky, ktorá bola poskytnutá z ich strany pri uzavretí nájomnej zmluvy. V prípade, že niektorí z nájomcov aj naďalej nebudú schopní plniť svoje záväzky, vyplývajúce z nájomnej zmluvy (platenie nájomného a poskytovaných služieb), obec pristúpi k vypovedaniu nájomných zmlúv.
bullet
Dobrý deň, práve som sa na www.malinovo.sk dozvedel, že 13.11. nebude vyše 8 hodín elektrina na určených uliciach. Keďže mať vyše 8-hodinovú odstávku je dosť nepríjemné, nebolo by možné z úrovne obce intervenovať u ZSE, aby plánované práce rozdelili napr. na 2 dni po 4 hodiny? Ďakujem.
Magal

Na základe Vašej otázky si obec vyžiada stanovisko od Západoslovenskej distribučnej, a.s., vzápätí ho zverejníme na našej webstránke.
Ďakujem za podnet,
Eva Godová, starostka   
bullet
Dobrý deň,
plánuje obec riešiť dopravnú situáciu pred potravinami v centre obce? Autá tam parkujú ako chcú, je tam dopravný chaos, auto patriace majiteľovi prevádzky s vínom parkuje v podstate na cestnej komunikácií, keď sa tam stretnú dve oproti idúce autá, jedno musí zastať a pustiť druhé. Jeho auto tam každý deň blokuje dopravu. Mal by tam byť zákaz zastavenia. V mieste, kde má auto dať prednosť protiidúcemu, pri bývalej požiarnej zbrojnici, by na zemi mohlo byt značenie, lebo autá sa tam vytláčajú a nie je jasné, koho je ktorý jazdný prúd. Je to tam nebezpečné aj vzhľadom na skutočnosť, že materská škôlka je hneď v blízkosti. Ďakujem za vyjadrenie.

Kosíková Anna

Spoločne s dopravným inšpektorátom OR PZ SR sa rieši situácia a úprava dopravného značenia aj na tomto nebezpečnom mieste. Len čo bude projekt dokončený a schválený, pristúpime k jeho realizácii a budeme informovať občanov na obecnej web stránke.
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň, chcela by som sa informovať na reálny termín ukončenia povrchovej úpravy cestnej komunikácie medzi Športovou a Zátôňskou ulicou. Cesta je tam už pol roka rozkopaná s dierami, obmedzujúcimi premávku. V tme vyfrézované úseky ani nie je vidieť.

Povrchová úprava cestnej komunikácie bude ukončená do 15.11.2014. Ospravedlňujeme sa za vzniknuté problémy užívateľom tejto cesty.
Eva Godová, starostka
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.