Zberný dvor otvorený štyri dni v týždni


26.3.2015
Od stredy, 25. marca 2015, je znovu otvorený zberný dvor v areáli Agro Malinovo. Vchod do zberného dvora je z Družstevnej ul. Verejnosti bude slúžiť až štyri dni v týždni: v pondelok, stredu a piatok od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00 hodiny s hodinovou obedňajšou prestávkou.  
Prevádzkový poriadok zberného dvora sa nezmenil, je umiestnený aj pri vchode. V areáli zberného dvora budú veľké kontajnery na separovaný odpad. Menšie kontajnery na papier, sklo, textil i kovy sú umiestnené na ďalších štyroch miestach v obci: na uliciach Cintorínska, Zátôňská, Bratislavská a Višňová. Žiadame občanov, aby do nich vkladali iba ten odpad, pre ktorý sú určené. Netriedený komunálny odpad patrí do zberných nádob pri domácnostiach.

Obec požiadala o dotáciu na výstavbu MŠ


15.3.2015
Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predložila obec Malinovo žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu novej materskej školy formou modulov s kapacitou 50 detí. Všetky žiadosti o dotáciu posúdi a vyhodnotí osobitná komisia na ministerstve. Obec podala aj žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity ZŠ, tiež formou modulov. O výsledku posúdenia oboch žiadostí budeme verejnosť informovať.

Šiesta Noc s Andersenom v Malinove


bude 27.3.2015
Obecná knižnica sa opäť pripája k medzinárodnej akcii na podporu čítania detí. Tento rok zažijeme krst nového CD Ady Žigovej o snehuliakovi, ktorý sa narodil v Malinove, navštívi nás karikaturista Milan Stano a zabavíme sa počas nočnej hry. Prihlášky pre deti od 7 do 11 rokov sú v obecnej knižnici. Viac informácií

Uzavretý most spôsobuje problémy


26.2.2015
Starostovia obcí Malinovo a Zálesie zorganizovali v stredu, 25.2.2015 stretnutie s predstaviteľmi Okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Senci, Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Senci a spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., aby spoločne preskúmali situáciu po úplnom uzatvorení mostu medzi Malinovom a Zálesím. Občania oboch obcí, ale aj mnohí ďalší telefonicky aj písomne protestujú, prečo nie je pre osobné autá vytvorená možnosť aspoň čiastočného prejazdu cez most a poukazujú na zvýšené dopravné náklady spojené s obchádzkou (cca 15 km). Navrhujú výstavbu náhradného premostenia – napr. pontónový most a skrátenie doby rekonštrukcie mostu. Viac informácií

Úplná uzávierka mosta z Malinova do Zálesia


24.2.2015
Regionálne cesty Bratislava, a.s., doručili včera obciam Malinovo a Zálesie oznámenie, že Okresný úrad v Senci povolil úplnú uzávierku cesty cez most z Malinova do Zálesia. Zaťažovacie skúšky mosta totiž preukázali, že nosná konštrukcia mosta je v zlom technickom stave a nezaručuje dostatočnú bezpečnosť súčasnej dopravnej premávky na moste. Most bude uzavretý do 31.12.2015. Obchádzková trasa do Zálesia vedie z Malinova cez Tomášov,  Novú Dedinku, Bernolákovo a Ivánku pri Dunaji v dĺžke 15 km. Viac informácií v priloženom dokumente.
fileDokumenty o uzávierke mosta (843 KB)

Škola má 44 nových prvákov


20.2.2015
Rozprávkové víly prváčikov potešili
Rozprávkové víly prváčikov potešili
V Základnej škole v Malinove sa dňa 6. 2. 2015 uskutočnil zápis detí do 1. ročníka pre školský rok 2015/16. Na zápise sa zúčastnilo spolu 49 detí, podmienky prijatia spĺňa 44 detí.
Z hľadiska materiálno-technického zabezpečenia pre školský rok 2015/16 bude škola poskytovať vzdelávanie v každom ročníku samostatne. V 1. ročníku budú dve triedy, v ostatných ročníkoch po jednej triede. Priestory školy sú postačujúce pre výchovno-vzdelávací proces v budúcom školskom roku.

PaedDr. Dajana Csóková, riaditeľka ZŠ Malinovo

Úspešní malinovskí lukostrelci


30.1.2015
Naši lukostrelci na štarte
Naši lukostrelci na štarte
V nedeľu 25. januára 2015 sa členovia Lukostreleckého oddielu v Malinove zúčastnili druhého kola Slovenského pohára, ktorý sa konal v lukostreleckej hale v obci Viničné. Na pretekoch sa prezentovalo takmer 200 strelcov z celého Slovenska.
Malinovskí lukostrelci súťažili v troch žiackych a jednej seniorskej kategórii. V základnej časti podali veľmi presvedčivé výkony a do finálových rozstrelov postupovali z vedúcich pozícií. Viac informácií

Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode


13.12.2014
Začiatkom decembra sa skončili práce na stavbe rozhľadne a projekt Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji vstupuje do novej etapy. Ocenia ho milovníci prírody a lužných lesov a najmä deti. Budú sa učiť pozorovať život zvierat a vtákov pri mokradi a pri rieke. Zaujímavé fotografie z prírody a zážitky budeme uverejňovať na web stránke pre potešenie všetkých Malinovčanov. Obrázky sú z krstu, ktorý bol 13. decembra 2014. Viac informácií
Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa mohol uskutočniť vďaka pomoci a finančnej podpore Nadácie Ekopolis z programu Zelené oázy a spoločnosti Slovnaft, a.s.


Ďalšie kroky pri úprave malého parku


15.12.2014
Nebezpečne naklonené konáre invazívneho javorovca jaseňolistého prerastali ponad cestu až do elektrického vedenia. Pri silných vetroch sa lámali a ohrozovali autá i chodcov. Obec ich po konzultáciách s Okresným úradom životného prostredia v Senci odstránila a už sú v malom parku vysadené nové vhodné druhy podľa odporúčaní dendrológov. Spolu so stromami sa vysadili aj kríky a park získal nový vzhľad. Úprava a presvetlenie malého parku je v súlade s dlhodobými plánmi obce na rekonštrukciu tohto priestranstva. Postupnými krokmi sa centrálna rekreačná zóna v obci upraví a zmení na nepoznanie.
Na projekt sadovníckych úprav malého parku získala obec podporu a finančný príspevok Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500 eur.

Bezpečná zábrana pre deti


Múrik s bránkou pred škôlkou
Múrik s bránkou pred škôlkou
Pred Materskou školou v Malinove je síce cez ulicu prechod pre chodcov, autá tade prechádzajú pomaly, ale ochrana detí vychádzajúcich zo škôlky nebola stopercentná. Výstavbou bráničky a okrasného múrika sa vytvorila bezpečná zábrana, aby rozbehnuté dieťa nevyletelo až na cestu. Múrik je primerane vysoký, nevytvára optickú bariéru pri pohľade na vstupný areál s okrasnými rastlinami, ale deti spoľahlivo pribrzdí. Obec spolu s okresnými dopravnými odborníkmi ďalej rieši toto exponované miesto s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov i automobilistov.
Projekt okrasného múrika a bránky bol realizovaný s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 4 500 eur.

Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Nová materská škola
Cyklotrasy - móda alebo potreba?

SMS Rozhlas v Malinove


29.9.2014
Od 1. októbra 2014 si obyvatelia Malinova môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu. Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť, správu si každý prečíta, nech je kdekoľvek. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si nájdete v schránke, k dispozícii je aj na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť.
fileSMS Rozhlas - leták (1 372 KB)

Oprava mostu do Zálesia


V rámci plánovanej generálnej opravy mostu medzi Malinovom a Zálesím, ktoré je v kompetencii a investorstve Bratislavského samosprávneho kraja, prebieha v súčasnosti povoľovacie konanie opravy mosta a súbežne sa prekladajú inžinierske siete prechádzajúce telesom mosta. Vzhľadom na závažné statické nedostatky mosta bolo nevyhnutné obmedziť z bezpečnostných dôvodov premávku najmä ťažkých vozidiel, vrátane zrušenia hromadnej osobnej dopravy (autobusové linky). Maximálne zaťaženie mosta je statikmi stanovené na 10 t, resp. jediné vozidlo na moste 15 t, čo je vyznačené aj dopravnými značkami.
Z uvedených dôvodov sa od 15. 8. 2014 mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú na stránke dopravné spojenie.

Archív článkovOpýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobrý deň, neviete nám povedať, prečo včera (pondelok 23.3.) neoodniesli plasty a papier? Máme vrecia nechať pred domom? Odnesú ich dnes? Zajtra? Ďakujem za skorú odpoveď.

Pokazilo sa im auto, odvážali včera večer (pondelok 23.3.) a dnes ráno.
bullet
JEDNA OTAZKA"KEDY ZAČNETE OPRAVOVAŤ DIERY NA OBECNÍCH KOMUNIKÁCIACH.VTOMTO ROKU?

Vážený občan,
výtlky na miestnych komunikáciách bude obec riešiť v marci tohto roku.
bullet
Chcel by som vedieť, kedy sa otvorí zberný dvor.

Zberný dvor znovu otvoríme v apríli. Občanov budeme o tom v predstihu informovať.
bullet
Ako sa bude týkať obce Malinovo obchvat, ktorý sa má v blízkej budúcnosti začať stavať? Máte bližšie informácie o jeho presnejšej trase? Ďakujem.
Homolová
Na obecnej web stránke je uverejnená mapka s novými cestami, aj s obchvatom, ktorý vás zaujíma. Odklon dopravy pred Mostom pri Bratislave smerom od Dunajskej Lužnej zlepší dopravnú situáciu a zápchy v špičkách pre automobilistov smerom od Malinova a Tomášova.
bullet
Ako vyriešiť problém so psíčkármi, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich psíkoch? Bývame  na Hviezdnej ul. 56 a popri našom plote je obecný pozemok 2,5 x 30 m. Rozhodli sme sa, že ho vyčistíme, nanosili sme novú zem, položili trávny koberec, vysadili okrasné kríky a stromčeky. Investovali sme nemalé vlastné prostriedky a staráme sa oň, aj keď vieme, že pozemok je obecný. Niektorí ľudia si zrejme myslia, že to bolo vysadené pre ich miláčikov, kde môžu vykonávať svoju potrebu. Pre nás je to veľmi nepríjemné hlavne v letných mesiacoch, keďže sa nám šíri zápach na našu terasu a musíme to neustále upratovať, aj keď psíka nemáme. Ako je možné vyriešiť tento problém? Ďakujem.
Papes Jaroslav

Vážený pán Papes,
naozaj je medzi nami veľa psíčkárov, ktorí po svojich psoch nezbierajú výkaly. V zákone č.282/2002 Z.z je uvedené :"Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, ktorý psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť." Ak to neurobí, dopúšťa sa priestupku, ktorý sa môže prejednať s uložením sankcie až do 65 eur. Potrebné je nahlásiť majiteľa psa na obecný úrad a prípad sa môže riešiť.
Eva Godová, starostka
bullet
Opakovane upozorňujeme, že na Okružnej ul. svieti verejné osvetlenie len v jednej jej časti (vľavo od vstupu), celá pravá časť, až na jednu lampu, je v tme. Ďakujem, E.

Odstránenie poruchy verejného osvetlenia rieši pre obec externá firma. Podľa jej zistení poruchu spôsobuje porušenie kábla, uloženého v zemi. Po identifikovaní miesta porušenia sa porucha následne odstráni. Poprosíme o trpezlivosť a porozumenie.
bullet
Prečo aj tento rok zažívame problém s katastrofálnym stavom vedľajších ciest v dedine? Napadol sneh, cesty nie sú odhrnuté, ani nasolené, ani nakamienkované a sú jedno klzisko. Odporúčam kompetentným sa povoziť autom a prejsť sa peši či už po štvrti Višňová/Broskyňová alebo Adyho/Zátôňská, čisté klzisko. Je smutné, že máme v obci 2 ohňostroje, ale cesty v katastrofálnom stave.
Benková
Počas intenzívneho sneženia sa v menších obciach, ktoré nevlastnia odhŕňače snehu, podobne ako v Malinove, opakuje rovnaká situácia. Obec si objedná čistenie ciest od externej firmy, musí spravidla jeden deň počkať a kým sa sneh odhrnie, už je z neho na ceste utlačená či zľadovatená vrstva. Prednostne odhŕňame viac frekventované ulice, ostatné sa snažíme priebežne posypať a vyčistiť. Nevieme to urobiť za pár hodín k úplnej spokojnosti všetkých. Obec spolupracuje pri čistení ulíc s firmou JAMADOS a veríme, že sa nám spoločne podarí zvládnuť zložité zimné situácie.
bullet
Druhá otázka: V rámci pokročilej doby by sme naozaj uvítali, keby sme mali normálne fórum, kde by sa dalo diskutovať a prečítať si rôzne postrehy a reakcie ľudí, nielen tie, ktoré niekto uzná za "vhodné a podnetné pre širšiu verejnosť".
Benková
Vážená pani Benková,
chcem vás ubezpečiť, že sa dôkladne venujeme každej otázke a pripomienke, ktorú občania pošlú či už do tejto rubriky, alebo priamo mne ako starostke. Na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva sú vítaní všetci občania s akýmikoľvek otázkami a pripomienkami. Rovnako sú všetkým otvorené dvere na obecnom úrade a v mojej kancelárii počas úradných hodín. Obyvatelia majú na web stránke k dispozícii moje telefónne číslo a kedykoľvek mi môžu volať. Okrem toho, od januára 2015 budem každú poslednú stredu v mesiaci na úrade až do 19.00 hodiny pre tých, čo ma môžu navštíviť iba večer. Všetkým nám ide o to, aby mal v obci každý dostatok priestoru na komunikáciu so starostkou i s jednotlivými poslancami.
Eva Godová, starostka
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.