Fašiangy pre veľkých i malých


31.1.2016
Tradičné malinovské masky
Tradičné malinovské masky
Fašiangy sú krátke a treba si ich užiť naplno. Malinovský veselý fašiangový sprievod bol v sobotu, 6. februára 2016, doplnila ho fašiangová zabíjačka a popoludní detský karneval. Pochovávanie basy bude v utorok 9. februára 2016 o 18.00 hod.
Užívajte si fašiangové radovánky!

fileFašiangový sprievod masiek (272 KB)


Malinovskí záhradkári pozývajú


8.2.2016
zahradkarina stretnutie so zástupcom spoločnosti SEDOS Ing. Michalom Sedlákom, ktoré bude vo štvrtok, 11. februára 2016 o 18.00 hod v starej škole pri zvonici. SEDOS predstaví svoje výsevné pásiky a pomôcky na vysievanie, ktoré si môžete aj objednať. Viac informácií

Stolnotenisový zážitok


Klub stolného tenisu v Malinove a ŠK Zálesie pripravili v sobotu 23.1.2016 stolnotenisový turnaj o putovný pohár starostu Zálesia v malinovskej telocvični. Na turnaji sa zúčastnili pozvaní registrovaní hráči 8. až 5. ligy zo Zálesia, Malinova, Voderád (okres Trnava) a Ladíc (okres Zlaté Moravce), spolu 24 hráčov. Hralo sa systémom dve kolá v skupinách a záverečné finálové zápasy o konečné umiestnenie.
Víťazom turnaja sa stal Timotej Letenay, hráč ŠK Zálesie. Podľa výsledkov jednotlivcov putovný pohár starostu obce Zálesie získalo družstvo zo Zálesia (Letenay Timotej, Klein Peter, Juráš Marián, Takáč Róbert). Ceny jednotlivcom a putovný pohár odovzdala zástupkyňa starostu obce Zálesie. Organizátori ďakujú obci Malinovo za poskytnutie telocvične.
fileTabuľky turnaja (51 KB)
Poznámka: Tradičný jarný stolnotenisový turnaj pre neregistrovaných hráčov bude začiatkom marca po jarných prázdninách.

Detské ihrisko má novú tvár


17.12.2015
Malinovské detské ihrisko sa hneď od otvorenia v auguste 2007 stalo najobľúbenejším miestom oddychu pre malých i veľkých. Po ôsmich rokoch sa na hojdačkách všeličo uvoľnilo, drevo bolo treba znovu dôkladne ponatierať. Projekt s názvom „50 centov“ využila aj naša obec a podarilo sa jej na opravu a obnovu detského ihriska získať aj prostriedky z BSK. V novembri dostali komponenty na ihrisku novú podobu a ďalej budú slúžiť pre potešenie našim deťom.

K celkovej hodnote diela 2596 eur prispel Bratislavský samosprávny kraj na opravu a nátery komponentov čiastkou 1260 eur.

Darcovia krvi pred Vianocami


13.12.2015
Občania Malinova aj v tomto roku pred Vianocami, 11. decembra 2015, odovzdali bezplatne krv. Mená darcov:

Ing. Bokrosová Mária, Bartakovics Vladimír, Csenkey Vendelín, Kollerová Andrea, Peller Ján, Peller Marek, Peller Juraj, Fülöp Kristián, Jelínek Pavol, Nagy Peter, Oberhauser Richard, Palaj Juraj, Demková Antónia.

Za všetkých, ktorým tento vzácny dar pomôže, srdečne ďakujeme.

Most už v plnej premávke


8.12.2015
Tlačová správa BSK: Na mieste mosta v havarijnom stave stojí nový a od 7. decembra je už v plnej prevádzke. Otvorenia mosta, ktorý je dôležitou tepnou v štruktúre Bratislavského samosprávneho kraja, sa zúčastnili bratislavský župan Pavol Frešo, generálny riaditeľ Regionálnych ciest Bratislava Milan Valašik, starostka obce Malinovo Eva Godová a starosta obce Zálesie Jozef Meško.
Celá tlačová správa a viac informácií o moste.


D4/R7 - cesta, ktorá spája


4.12.2015
Informačné stretnutie o aktuálnom stave prípravy a realizácie výstavby diaľničného obchvatu D4 a rýchlostnej cesty R7 s ohľadom na potreby našej obce sa uskutočnilo v pondelok, 14. decembra 2015 v sále KD v Malinove. Na stretnutí sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček, poslanci NR SR a ďalší odborníci z ministerstva dopravy.  

Mikuláš v Malinove


6.12.2015
Parkovisko pred kultúrnym domom sa na týždeň zatvorilo pred autami a deti i dospelí si s radosťou obzerali prípravné práce pred otvorením vianočných trhov a príchodom Mikuláša v piatok, 4. decembra 2015.


Ani moderná doba nevymazala deťom radosť z príchodu Mikuláša. Adventné stretnutia pri stánkoch potešili aj dospelých. Spoločenské organizácie a podnikatelia v obci pripravili obľúbené pochúťky, nechýbala ani ponuka kníh, medové výrobky či drobné darčeky z miestnych prevádzok. Zapálili sme druhú sviečku na adventnom venci - Vianoce sa blížia.

Pre radosť škôlkárom


Nové preliezky pre škôlkárov
Nové preliezky pre škôlkárov

Areál materskej školy skrášlili nové preliezky a ďalšie prvky na podporu pohybových aktivít a hier našich najmenších. Deti si ich môžu vychutnávať aj v tomto nezvyčajne teplom jesennom počasí. Na nákup nových komponentov získala Obec Malinovo finančný príspevok z Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 4000 eur.

Krok k prevencii kriminality


8.7.2015
Stalo sa už viackrát, že výtržníci vyvádzali priamo v centre obce - vytrhli odppadkový kôš aj s dlaždicami, zlomili okrasný stromček na začiatku pešej zóny, do omrzenia striekali na múr pri vchode do kaštieľa... Obec požiadala v roku 2014 o dotáciu na prevenciu kriminality a z Ministerstva vnútra SR získala 6 000 eur. Zo získaných prostriedkov sa vybudoval centrálny bod na obecnom úrade, pri vchode do parku a kaštieľa sa osadila otočná kamera, aby zaberala aj autobusovú zastávku a ďalšia statická kamera je namontovaná v parčíku pri zvonici. Je to prvý krok k zvýšeniu bezpečnosti v obci a k ochrane obecného majetku. Postupne sa zabezpečí monitorovanie aj ďalších kritických miest, aby vandali neostali v anonymite.
MV SRProjekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky na prevenciu kriminality.

Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Cyklotrasy - móda alebo potreba?Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobrý deň,
v mene viacerých rodičov v lokalite troch vôd si Vás dovoľujeme požiadať o vybratie niekoľkých stromčekov - myslím že sú to borievky, ktoré sú na začiatku a na konci vstupu do lokality Tri vody a to z dôvodu neprehľadnej situácie na križovatke, čo môže viesť k vážnej nehode. Najhoršie je to pri výjazde z lokality Tri vody smerom do obce, kedy vodič zbadá chodca na prechode na poslednú chvíľu, a to práve kvôli týmto stromčekom. Som rád, že stromčeky a iná zeleň sa vysádza, ale nesmie to ísť na úkor bezpečnosti. Prosím o riešenie tejto situácie.
Ďakujem.

Soska

Dobrý deň,
Vašu požiadavku som preposlala vlastníkovi na riešenie.
Eva Godová, starostka
bullet
Dobrý deň,
chcem stavať rodinný dom na Záhradnej ulici a v rámci vybavovania stavebného povolenia som v októbri od Kanalizácia M+M obdržala tlačivo Žiadosť o vyjadrenie k územnému, stav. konaniu. Na tomto tlačive je uvedená veta: Pripojenie na kanalizáciu je podmienené poplatkom 1000 € na rekonštrukciu a rozšírenie ČS v obciach Malinovo a Most pri B. Zároveň som od nich dostala tlačivo Žiadosť o obhliadku nehnuteľnosti pred kolaudáciou RD a jednou z príloh k tejto žiadosti je aj potvrdenie o zaplatení príspevku 1000 € na rek. a rozšír. ČOV. Môj pozemok sa nachádza na Záhradnej ul. v Malinove a moji rodičia už raz zaplatili za všetky inž. siete vrátane kanalizácie. Odhliadnuc od toho, je to v poriadku? Môžte sa mi k tomu vyjadriť? Tieto 2 tlačivá mám k dispozícii a predložím ich v čo najkratšom čase.
Szemanová

Vážená pani Szemanová,
v súčasnosti Kanalizácia M&M nevydáva kladné stanovisko k pripojeniu sa na verejnú kanalizáciu z dôvodu prekročenia jej kapacity. V predchádzajúcom období bolo možné za finančné prostriedky získané od žiadateľa za pripojenie k verejnej kanalizácií (1 000 €) vykonať také úpravy a opravy technologického zariadenia kanalizačnej siete, ktoré umožnili týchto žiadateľov k verejnej kanalizácii pripojiť. V súčasnej dobe to už nie je možné, pretože sa vyžaduje rozsiahlejšia rekonštrukcia ČOV v Moste pri Bratislave.
Čo sa týka Vašej otázky (že Vaši rodičia zaplatili za všetky inžinierske siete), oni zaplatili za ich vybudovanie a nie za ich prevádzku. Každý jednotlivý vlastník pozemku uzatvára zmluvu o odvádzaní splaškových vôd individuálne a v rôznych časových odstupoch a teda aj možnosť/nemožnosť pripojenia k verejnej kanalizácií sa posudzuje individuálne. V prípade, že nedostanete kladné stanovisko k pripojeniu sa ku kanalizácií, môžete požiadať o odkanalizovanie stavby zriadením vlastnej žumpy.
S pozdravom
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deň,
konečne je na stránke obce zoznam všetkých firiem a remesiel, ktoré sú v obci k dispozícii. Keď sme tu kedysi stavali a hľadali remeselníkov na rôzne práce, človek z obce nám tvrdil, že máme smolu, že v obci žiadne firmy ani remeselníci nie sú! Ponúkal predražené firmy (zrejme aj s jeho "províziou"), s ostatnými sa pokúšal dojednávať lacnejší materiál a stav.postupy, ktorými stavbu znehodnocoval. Čo dodať. Nepodarok sa nájde všade. Pritom dnes máme s remeselníkmi z obce dobrú skúsenosť a môžeme ich určite odporučiť.

bullet
Dobrý deň, tieto otázky sú priamo na p. starostku:
Ste starostka len "Staromalinovčanov a starého Malinova", alebo aj nás nových? Tieto otázky majú na Vás viacerí obyvatelia novej lokality pri SOŠ. V mesiaci september bolo stretnutie na ul. Broskyňová, kde sa preberala otázka osadenia nových dopravných značiek, nakoľko sa tu už postavilo značné množstvo RD, pribudli noví obyvatelia, ktorí majú deti a autá. Asi nepoznáte dopravnú situáciu na ul. Višňová, Broskyňová a teraz aj Jahodová a Bazová, ale asi sa čaká, kedy sa stane dopravná nehoda na uvedených uliciach z dôvodu, že podľa Vášho vyjadrenia obec NEMÁ na osadenie nových dopr. značiek. Asi si to neuvedomujete, nakoľko tu nebývate a podľa všetkého ani nemáte záujem o riešenie situácie obyvateľov uvedených ulíc, ale tieto dopravné značky sú potrebné, aby nedošlo k DN alebo zrážkam áut s deťmi. Takže Vaše vyjadrenie, že obec nemá peniaze (cca 20 € za 1 značku) sú smiešne, nakoľko aj my platíme dane a zdravie našich detí a hodnota áut je vyššia ako spomínaná suma za značku - napr. skúste spraviť o 1 minútu kratší ohňostroj a budú peniaze aj pre obyvateľov nových štvrtí. Pravdepodobne sa táto otázka tu na webe neobjaví, ale tieto otázky sú medzi susedmi dotknutých ulíc a nič príjemné o "riešení a Vášho postoja k tejto otázke" z rozhovorov nevyplýva. Ak sa tu vyjadríte, prosím ale priamo : budú značky, nebudú značky.
Ďakujeme,
platcovia daní obci Malinovo.


Dobrý deň,
som starostkou obce Malinovo a nepoznám výraz "Staromalinovčania a noví občania" ale občania Malinova.
Na základe požiadavky niekoľkých občanov z Broskyňovej ulice ohľadom dopravných značiek sa uskutočnilo stretnutie občanov 17.9.2015 aj za prítomnosti zástupcu Dopravného inšpektorátu v Senci. Všetky pripomienky od občanov sa prejednali a v priebehu niekoľkých dní mi zo strany občanov boli doručené na OcÚ. Spracúva sa projekt dopravného značenia - doplnenie podľa pripomienok občanov tam bývajúcich, následne sa dáva odsúhlasiť na Dopravný inšpektorát v Senci a potom sa objednávajú dopravné značky a vykoná sa ich osadenie. Celý proces je už rozbehnutý a bude i dokončený, čiže dopravné značky budú. Čo sa týka môjho vyjadrenia, že "obec nemá na osadenie nových dopravných značiek", moje vyjadrenie bolo o tom, že obec síce má už spracovaný projekt dopravného  značenia pre celú obec, len jeho realizácia sa nezačala, pretože je to aj o finančných možnostiach obce. Môžem Vás ubezpečiť, že realizovanie dopravného značenia v celej obci sa bude robiť postupne, nakoľko obec rieši a financuje už rozbehnuté akcie ako napr.: nová Materská škola, výstavba zberného dvora, kamerový systém, nová budova základnej školy a pod.
Ďakujem Vám za Vaše otázky.

S pozdravom
Eva Godová
bullet
Dobrý deň,
na obecnej webovej stránke som sa dočítala o získaní dotácie na rozšírenie materskej škôlky, preto by som sa rada informovala, aké deti budú prijaté do tejto MŠ, odkedy bude fungovať a v akej lokalite sa bude nachádzať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Stanislava  Iróová

Dobrý deň pani Iróová,
áno, obec Malinovo dostala dotáciu na výstavbu modulárnej Materskej škôlky pre 50 detí, ktorá bude postavená na ulici Višňová (zelený pás). V súčasnosti prebieha spracovanie PD pre stavebné povolenie, nasleduje verejné obstarávanie pre výber dodávateľa a samotná výstavba, ktorá má byť ukončená v roku 2016. Otvorenie by malo byť v septembri 2016 za predpokladu, že všetko bude prebiehať tak, ako je plánované. Podmienky prijatia detí do MŠ budú rovnaké, aké platia v súčasnosti.   
Eva Godová
starostka obce
bullet
Prosím Vás kedy bude dokončená povrchová úprava cesty na Športovej ulici pri novej výstavbe?
Soňa Pavlíková

Úprava časti Športovej ulice bude definitívne daná do poriadku (položený asfalt) v mesiacoch september-október 2015.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deń,
opakovane prosíme vedenie obce o pomoc pri riešení neupravených pozemkov na konci Hviezdnej ulice. Pozemky majú svojich majiteľov, napriek tomu je tam neuveriteľne vysoká burina a dokonca už aj náletové porasty. Je to semenište hlodavcov, ktorí sa potom voľne pohybujú po okolí. Za pomoc ďakujeme. Obyvatelia Hviezdnej ulice

Obec Malinovo 17.7.2015 vyzvala vlastníkov pozemkov na Hviezdnej ulici o odstránenie zaburinenia pozemkov s termínom do 31.7.2015. Po kontrole 7.8.2015 sme zistili, že až na troch vlastníkov boli pozemky pokosené a preto 10.8.2015 obec Malinovo požiadala Okresný úrad ŽP v Senci o doriešenie tejto situácie.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Vazena obec,
Vasim rozhodnutim zamedziť vytváraniu skládok a predchádzať znečisťovaniu ulíc tak, že všetky kontajnery na triedený odpad sústredíte z ulíc na zberný dvor v areáli Agro Malinovo, ste s vanickou vyliali aj dieta. Silne mi to pripomina tresty kolektivnej viny s oblubou pouzivene najma v zakladnych skolach - vyrusovali ste - tak zostane cela trieda po skole. Vasim rozhodnutim sposobite taky stav, ze triedenie odpadu sa znacne znizi - vacsine ludom sa totiz neoplati chodit na opacny koniec obce kvoli troche odpadu a vyhodia to do svojich smetnych kontanjnerov. A to urcite neni cielom separacie- alebo je? Urcite by pomohlo castejsie vyprazdnovanie dnesnych verejnych kontajnerov na separovany zber - najme v tych lokalitach (napr. Visnova), kde sa odpad kopi viac. Co Vy nato? Je to len trochu viac namahy od obce a efekt zaruceny.
Dufam ze nejaky mravokarca moj prispevok (nesuhlasny so stanoviskom OBCE) nevymaze a zverejni ho na tejto staranke v plnom rozsahu aby sa mohli k danej problematike vyjadrit aj ini obcania.

Magal

Vážený pán Magal,
v tejto rubrike vždy uverejňujeme rozličné názory, aj ten váš. Kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore dovtedy, kým si ľudia neodvyknú hádzať do nich a k nim balíky netriedeného komunálneho odpadu. Kontajnery s triedeným papierom sa z obce vynášajú raz do týždňa, ale dva-trikrát týždenne pracovníci OcÚ zbierajú a vynášajú práve tú nahádzanú zmes odpadkov, hoci majú iné pracovné povinnosti. Zberný dvor, otvorený štyri dni v týždni, je plne vyťažený - občanom sa oplatí vyniesť tam triedený odpad najmä kvôli čistote a poriadku vo svojich domoch a v obci. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch (platiť bude od januára 2016) obec zvažuje aj umiestnenie nádob na triedený odpad do každej domácnosti.
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.