Marhuľová paráda 2015


Marhuľová parádaPrvý malodunajský festival milovníkov marhúľ a marhuľových dobrôt, ktorý sa uskutočnil 11. júla 2015 v Malinove, ukázal silný potenciál vidieckeho trhu. Ľudia z mesta i z okolitých obcí sú ochotní prísť na zaujímavé podujatie ako na výlet, niečo nové zažiť a popri tom nakúpiť. K vysokej návštevnosti prispelo dobré počasie, reklama v médiách, zvedavosť, aj nedostatok marhúľ na trhu. Marhule sa v Malinove nepredávali, ale výrobky z nich sa minuli hneď. Viac informácií

Krok k prevencii kriminality


8.7.2015
Stalo sa už viackrát, že výtržníci vyvádzali priamo v centre obce - vytrhli odppadkový kôš aj s dlaždicami, zlomili okrasný stromček na začiatku pešej zóny, do omrzenia striekali na múr pri vchode do kaštieľa... Obec požiadala v roku 2014 o dotáciu na prevenciu kriminality a z Ministerstva vnútra SR získala 6 000 eur. Zo získaných prostriedkov sa vybudoval centrálny bod na obecnom úrade, pri vchode do parku a kaštieľa sa osadila otočná kamera, aby zaberala aj autobusovú zastávku a ďalšia statická kamera je namontovaná v parčíku pri zvonici. Je to prvý krok k zvýšeniu bezpečnosti v obci a k ochrane obecného majetku. Postupne sa zabezpečí monitorovanie aj ďalších kritických miest, aby vandali neostali v anonymite.
MV SRProjekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky na prevenciu kriminality.

Malinovskí hasiči v kategórii B


18.6.2015
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo bol v tomto roku zaradený medzi hasičské jednotky kategórie B. Stalo sa tak na základe výsledkov jeho činnosti ako aj zvýšenia počtu členov, ktorí absolvovali základný alebo špecializovaný výcvik. Náš zbor sa stal jednotkou s takými personálnymi a materiálnymi zdrojmi, ktoré umožňujú vykonávať aj náročnejšie druhy zásahovej činnosti. V prípade núdze sú naši hasiči profesionálne pripravení a spôsobilí vykonať samostatný zásah pri menších požiaroch v prírodnom prostredí, pri požiari objektov a tiež zasahovať pri živelných pohromách, povodniach a pod. Viac informácií

Rekonštrukcia školskej jedálne


8.6.2015
Školský rok sa chýli k záveru a deti už len pár dní budú obedovať v zrekonštruovanej školskej jedálni. Výmena stolov a stoličiek a nový výhrevný pult, spolu v hodnote 4451 eur, výrazne zlepšili podmienky stravovania detí. Jedlo dostávajú vďaka výhrevnému pultu v správnej teplote a nový nábytok - okrem toho, že je farebný a ľahký - zväčšil jednorazovú kapacitu stravníkov z 36 na 47. Skupiny sa tak vymenia rýchlejšie a deti na obed nečakajú príliš dlho. Spokojné detské tváre sú tým najkrajším poďakovaním.
Na rekonštrukciu školskej jedálne prispel Bratislavský samosprávny kraj finančnou čiastkou vo výške 2000 eur, zvyšok je z rozpočtu obce.

Modulárna základná a materská škola


2.6.2015
Rodičia škôlkárov už vedia, že žiadosť obce o dotáciu na výstavbu modulárnej MŠ bola úspešná a obec získala z vládnych zdrojov 185 tisíc eur. Práce na projektoch novej modulárnej materskej školy, ale aj základnej školy v Malinove sú v plnom prúde. Prinášame architektonické štúdie a vizualizácie, ktoré spracovala bratislavská spoločnosť M PRO.

Nové vozidlo - prejav uznania našim hasičom


16.4.2015
Vo štvrtok 16. apríla 2015 prevzala Obec Malinovo nové hasičské vozidlo IVECO s plnou výbavou pre Dobrovoľný hasičský zbor Malinovo. Odovzdal ho osobne Robert Kaliňák, podpredseda vlády SR a minister vnútra SR. Na slávnostnom akte sa zúčastnili ďalší významní hostia: Béla Bugár, poslanec NR SR, Alexander Nejedlý, prezident Hasičského a záchranného zboru, Vendelín Horváth, generálny sekretár Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR a Martin Blaha, riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Bratislave. Malinovskí hasiči si toto kvalitné vozidlo zaslúžili svojou aktivitou a výsledkami v posledných rokoch.


Aktivita občanov z lokality Tri vody


14.4.2015
Vážená pani starostka, chcem Vás informovať, že ako noví obyvatelia tejto obce (Tri vody) sme sa rozhodli neobťažovať Vás s niečím, čo sa nám nepáči (nakoľko chápeme, že toho máte určite veľa), ale sami sme prevzali iniciatívu. V sobotu, 11. apríla 2015 sme zorganizovali brigádu a vyčistili okolie popri betónovom plote, ktorý oddeľuje Tri vody a Most pri Bratislave.
Prikladám fotky. Prosíme zverejniť tú, na ktorej upratujeme. Možno budeme inšpiráciou pre ostatných.

Dôvod, prečo Vám píšem je, aby ste boli taká láskavá a informovali občanov na web stránke obce, aby nevytvárali nelegálne skládky na tomto mieste, nakoľko vieme, že práve toto miesto je vyhľadávané miestnymi občanmi a odpratávanie sa neustále opakuje. Pokračovanie

Nastal čas dôkladného upratovania


8.4.2015
„Ľudia odkladajú kartóny - a nielen kartóny - mimo kontajner a vietor ich roznáša po celej Višňovej. Dalo by sa s tým niečo urobiť?..."
„Kontajnery na triedený odpad na Višňovej ulici sú úplnou katastrofou.... Týždeň, čo týždeň, aj pri snahe zamestnancov obecného úradu, mi pripadá, že je to čoraz horšie..."

Takéto a podobné maily s pripojenými fotografiami prichádzajú starostke a na web stránku Malinova. Na jednej strane potešia tým, že občania nie sú k čistote ulíc ľahostajní, na druhej strane vytočia a nahnevajú, pretože časť ľudí jednoducho nechce službu na zber triedeného odpadu používať podľa pravidiel.

Obec rozmiestnila kontajnery na papier, sklo a textil na štyroch miestach, aby boli zberné miesta čo najbližšie k ľuďom. Zdalo sa, že nikomu netreba letáky, ktoré pripravila firma AVE o tom, ako papierové obaly rozrezať, aby sa ich zmestilo čo najviac, ktoré sklo do kontajnera patrí, ktoré nie a pod. Realita je však iná. Viac informácií

Hasičské branné preteky


4.4.2015
Úspešní účastníci pretekov z DHZ Malinovo
Úspešní účastníci pretekov z DHZ Malinovo
Dobrovoľný hasičský zbor v Malinove zorganizoval v sobotu 28. marca 2015 druhý ročník jarných branných pretekov vo veľkom parku. Napriek zlému počasiu sa súťaže zúčastnilo až 20 družstiev.
Súťažilo sa v 8-mich disciplínach a v dvoch kategóriách - starší a mladší žiaci. Za DHZ Malinovo štartovali dve družstvá, obe v kategórii mladších. Družstvo menších detí v zložení Jakub Haško, Matyáš Vyoral, Adam Kovács a Nino Václav sa umiestnilo na 5. mieste a družstvo väčších detí v zložení Nina Bystrianska, Rudolf Horváth, Richard Pavlikán a Tim Quirchmayr obhájilo minuloročné víťazstvo a znova vyhralo 1. miesto. Viac informácií

Lukostrelci z Malinova s medailami


31.3.2015
L. Liščik, I. Kovács, M. Machán
L. Liščik, I. Kovács, M. Machán
Na halových Majstrovstvách Slovenska v lukostreľbe v Liptovskom Mikuláši sa zúčastnili aj naši žiaci. V náročnej konkurencii takmer 100 strelcov z celého Slovenska sme sa nestratili: v kategórii mladších žiakov sme získali zlatú, striebornú a bronzovú medailu. Viac informácií

Zberný dvor otvorený štyri dni v týždni


26.3.2015
Od stredy, 25. marca 2015, je znovu otvorený zberný dvor v areáli Agro Malinovo. Vchod do zberného dvora je z Družstevnej ul. Verejnosti bude slúžiť až štyri dni v týždni: v pondelok, stredu a piatok od 14.00 do 18.00 a v sobotu od 9.00 do 18.00 hodiny s hodinovou obedňajšou prestávkou.  
Prevádzkový poriadok zberného dvora sa nezmenil, je umiestnený aj pri vchode. V areáli zberného dvora budú veľké kontajnery na separovaný odpad. Menšie kontajnery na papier, sklo, textil i kovy sú umiestnené na ďalších štyroch miestach v obci: na uliciach Cintorínska, Zátôňská, Bratislavská a Višňová. Žiadame občanov, aby do nich vkladali iba ten odpad, pre ktorý sú určené. Netriedený komunálny odpad patrí do zberných nádob pri domácnostiach.

Obec požiadala o dotáciu na výstavbu MŠ


15.3.2015
Na základe výzvy Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR predložila obec Malinovo žiadosť o poskytnutie dotácie na výstavbu novej materskej školy formou modulov s kapacitou 50 detí. Všetky žiadosti o dotáciu posúdi a vyhodnotí osobitná komisia na ministerstve. Obec podala aj žiadosť o poskytnutie dotácie na rozšírenie kapacity ZŠ, tiež formou modulov. O výsledku posúdenia oboch žiadostí budeme verejnosť informovať.

Uzavretý most spôsobuje problémy


26.2.2015
Starostovia obcí Malinovo a Zálesie zorganizovali v stredu, 25.2.2015 stretnutie s predstaviteľmi Okresného úradu odboru cestnej dopravy a pozemných komunikácií v Senci, Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ v Senci a spoločnosti Regionálne cesty Bratislava, a. s., aby spoločne preskúmali situáciu po úplnom uzatvorení mostu medzi Malinovom a Zálesím. Občania oboch obcí, ale aj mnohí ďalší telefonicky aj písomne protestujú, prečo nie je pre osobné autá vytvorená možnosť aspoň čiastočného prejazdu cez most a poukazujú na zvýšené dopravné náklady spojené s obchádzkou (cca 15 km). Navrhujú výstavbu náhradného premostenia – napr. pontónový most a skrátenie doby rekonštrukcie mostu. Viac informácií

Úplná uzávierka mosta z Malinova do Zálesia


24.2.2015
Regionálne cesty Bratislava, a.s., doručili včera obciam Malinovo a Zálesie oznámenie, že Okresný úrad v Senci povolil úplnú uzávierku cesty cez most z Malinova do Zálesia. Zaťažovacie skúšky mosta totiž preukázali, že nosná konštrukcia mosta je v zlom technickom stave a nezaručuje dostatočnú bezpečnosť súčasnej dopravnej premávky na moste. Most bude uzavretý do 31.12.2015. Obchádzková trasa do Zálesia vedie z Malinova cez Tomášov,  Novú Dedinku, Bernolákovo a Ivánku pri Dunaji v dĺžke 15 km. Viac informácií v priloženom dokumente.
fileDokumenty o uzávierke mosta (843 KB)

Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Nová materská škola
Cyklotrasy - móda alebo potreba?

SMS Rozhlas v Malinove


29.9.2014
Od 1. októbra 2014 si obyvatelia Malinova môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu. Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť, správu si každý prečíta, nech je kdekoľvek. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si nájdete v schránke, k dispozícii je aj na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť.
fileSMS Rozhlas - leták (1 372 KB)

Archív článkovOpýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Vazena obec,
Vasim rozhodnutim zamedziť vytváraniu skládok a predchádzať znečisťovaniu ulíc tak, že všetky kontajnery na triedený odpad sústredíte z ulíc na zberný dvor v areáli Agro Malinovo, ste s vanickou vyliali aj dieta. Silne mi to pripomina tresty kolektivnej viny s oblubou pouzivene najma v zakladnych skolach - vyrusovali ste - tak zostane cela trieda po skole. Vasim rozhodnutim sposobite taky stav, ze triedenie odpadu sa znacne znizi - vacsine ludom sa totiz neoplati chodit na opacny koniec obce kvoli troche odpadu a vyhodia to do svojich smetnych kontanjnerov. A to urcite neni cielom separacie- alebo je? Urcite by pomohlo castejsie vyprazdnovanie dnesnych verejnych kontajnerov na separovany zber - najme v tych lokalitach (napr. Visnova), kde sa odpad kopi viac. Co Vy nato? Je to len trochu viac namahy od obce a efekt zaruceny.
Dufam ze nejaky mravokarca moj prispevok (nesuhlasny so stanoviskom OBCE) nevymaze a zverejni ho na tejto staranke v plnom rozsahu aby sa mohli k danej problematike vyjadrit aj ini obcania.

Magal

Vážený pán Magal,
v tejto rubrike vždy uverejňujeme rozličné názory, aj ten váš. Kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore dovtedy, kým si ľudia neodvyknú hádzať do nich a k nim balíky netriedeného komunálneho odpadu. Kontajnery s triedeným papierom sa z obce vynášajú raz do týždňa, ale dva-trikrát týždenne pracovníci OcÚ zbierajú a vynášajú práve tú nahádzanú zmes odpadkov, hoci majú iné pracovné povinnosti. Zberný dvor, otvorený štyri dni v týždni, je plne vyťažený - občanom sa oplatí vyniesť tam triedený odpad najmä kvôli čistote a poriadku vo svojich domoch a v obci. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch (platiť bude od januára 2016) obec zvažuje aj umiestnenie nádob na triedený odpad do každej domácnosti.
bullet
Dobry den,
chcem sa opytat ci existuje moznost zasielania eletronickej posty na e-mail ohladom informacii tykajucich sa elektriny, plynu, vody, odpadu a mnoheho ineho, co sa hlasi aj v rozhlase? Pretoze byvame v lokalite Tri vody a ziadne info nemame, a prave tento tyzden bol oznam o zmene odvozu odpadu pre sviatky a ludia o tom nevedeli. Odvoz si platime a pred domami mame plne kose. Ako mame toto riesit?

Margareta H.
SMS Rozhlas - hlásenie informácií obecného rozhlasu do mobilu - sa využíva v Malinove od septembra 2014. Na obecnom úrade je o tom leták, informácia o službe SMS Rozhlas je aj na web stránke obce. Zmena termínu odvozu odpadu bola uverejnená na web stránke Malinova, roznášala sa formou letákov do domov, kde nie je obecný rozhlas a 1. apríla 2014 ju obec rozposlala aktivovaným obyvateľom cez SMS Rozhlas.
bullet
Dobry den,
nizsie pisete o oprave vytlkov behom marca, je april a obrovsky vytlk na Visnovej, oproti First Pubu, je neopraveny, preto by sme radi poprosili o zaplatanie diery.


Vo štvrtok a piatok (9. a 10. apríla) začínajú zamestnanci obce s opravou výtlkov na obecných komunikáciách.
bullet
Dobrý deň, neviete nám povedať, prečo včera (pondelok 23.3.) neoodniesli plasty a papier? Máme vrecia nechať pred domom? Odnesú ich dnes? Zajtra? Ďakujem za skorú odpoveď.

Pokazilo sa im auto, odvážali včera večer (pondelok 23.3.) a dnes ráno.
bullet
JEDNA OTAZKA"KEDY ZAČNETE OPRAVOVAŤ DIERY NA OBECNÍCH KOMUNIKÁCIACH.VTOMTO ROKU?

Vážený občan,
výtlky na miestnych komunikáciách bude obec riešiť v marci tohto roku.
bullet
Chcel by som vedieť, kedy sa otvorí zberný dvor.

Zberný dvor znovu otvoríme v apríli. Občanov budeme o tom v predstihu informovať.
bullet
Ako sa bude týkať obce Malinovo obchvat, ktorý sa má v blízkej budúcnosti začať stavať? Máte bližšie informácie o jeho presnejšej trase? Ďakujem.
Homolová
Na obecnej web stránke je uverejnená mapka s novými cestami, aj s obchvatom, ktorý vás zaujíma. Odklon dopravy pred Mostom pri Bratislave smerom od Dunajskej Lužnej zlepší dopravnú situáciu a zápchy v špičkách pre automobilistov smerom od Malinova a Tomášova.
bullet
Ako vyriešiť problém so psíčkármi, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich psíkoch? Bývame  na Hviezdnej ul. 56 a popri našom plote je obecný pozemok 2,5 x 30 m. Rozhodli sme sa, že ho vyčistíme, nanosili sme novú zem, položili trávny koberec, vysadili okrasné kríky a stromčeky. Investovali sme nemalé vlastné prostriedky a staráme sa oň, aj keď vieme, že pozemok je obecný. Niektorí ľudia si zrejme myslia, že to bolo vysadené pre ich miláčikov, kde môžu vykonávať svoju potrebu. Pre nás je to veľmi nepríjemné hlavne v letných mesiacoch, keďže sa nám šíri zápach na našu terasu a musíme to neustále upratovať, aj keď psíka nemáme. Ako je možné vyriešiť tento problém? Ďakujem.
Papes Jaroslav

Vážený pán Papes,
naozaj je medzi nami veľa psíčkárov, ktorí po svojich psoch nezbierajú výkaly. V zákone č.282/2002 Z.z je uvedené :"Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, ktorý psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť." Ak to neurobí, dopúšťa sa priestupku, ktorý sa môže prejednať s uložením sankcie až do 65 eur. Potrebné je nahlásiť majiteľa psa na obecný úrad a prípad sa môže riešiť.
Eva Godová, starostka
bullet
Opakovane upozorňujeme, že na Okružnej ul. svieti verejné osvetlenie len v jednej jej časti (vľavo od vstupu), celá pravá časť, až na jednu lampu, je v tme. Ďakujem, E.

Odstránenie poruchy verejného osvetlenia rieši pre obec externá firma. Podľa jej zistení poruchu spôsobuje porušenie kábla, uloženého v zemi. Po identifikovaní miesta porušenia sa porucha následne odstráni. Poprosíme o trpezlivosť a porozumenie.
bullet
Prečo aj tento rok zažívame problém s katastrofálnym stavom vedľajších ciest v dedine? Napadol sneh, cesty nie sú odhrnuté, ani nasolené, ani nakamienkované a sú jedno klzisko. Odporúčam kompetentným sa povoziť autom a prejsť sa peši či už po štvrti Višňová/Broskyňová alebo Adyho/Zátôňská, čisté klzisko. Je smutné, že máme v obci 2 ohňostroje, ale cesty v katastrofálnom stave.
Benková
Počas intenzívneho sneženia sa v menších obciach, ktoré nevlastnia odhŕňače snehu, podobne ako v Malinove, opakuje rovnaká situácia. Obec si objedná čistenie ciest od externej firmy, musí spravidla jeden deň počkať a kým sa sneh odhrnie, už je z neho na ceste utlačená či zľadovatená vrstva. Prednostne odhŕňame viac frekventované ulice, ostatné sa snažíme priebežne posypať a vyčistiť. Nevieme to urobiť za pár hodín k úplnej spokojnosti všetkých. Obec spolupracuje pri čistení ulíc s firmou JAMADOS a veríme, že sa nám spoločne podarí zvládnuť zložité zimné situácie.
bullet
Druhá otázka: V rámci pokročilej doby by sme naozaj uvítali, keby sme mali normálne fórum, kde by sa dalo diskutovať a prečítať si rôzne postrehy a reakcie ľudí, nielen tie, ktoré niekto uzná za "vhodné a podnetné pre širšiu verejnosť".
Benková
Vážená pani Benková,
chcem vás ubezpečiť, že sa dôkladne venujeme každej otázke a pripomienke, ktorú občania pošlú či už do tejto rubriky, alebo priamo mne ako starostke. Na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva sú vítaní všetci občania s akýmikoľvek otázkami a pripomienkami. Rovnako sú všetkým otvorené dvere na obecnom úrade a v mojej kancelárii počas úradných hodín. Obyvatelia majú na web stránke k dispozícii moje telefónne číslo a kedykoľvek mi môžu volať. Okrem toho, od januára 2015 budem každú poslednú stredu v mesiaci na úrade až do 19.00 hodiny pre tých, čo ma môžu navštíviť iba večer. Všetkým nám ide o to, aby mal v obci každý dostatok priestoru na komunikáciu so starostkou i s jednotlivými poslancami.
Eva Godová, starostka
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.