Deň obce 2015


Deň obce Malinovo, ktorý sa uskutočnil 5. septembra 2015, sa opäť perfektne vydaril. Napriek zlým predpovediam počasie nesklamalo. Guláš varilo rekordných 31 skupín a spoločne s ostatnými vytvárali pod agátmi neopakovateľnú a dobroprajnú atmosféru.

Lopár starostky zunovu raz získali gulášnici zo Zliechova, ale vynikajúci bol guláš vo všetkých kotlíkoch: tí, čo ochutnali, vedia svoje. Každý však chválil guláš z obecného kotla. Viac fotografií

Na dominujúcu speváčku programu, Lenku Filipovú, sa prišli pozrieť fanúšikovia všetkých vekových kategórií, ale páčili sa aj ostatní účinkujúci a každý divák si mohol prísť na svoje. Po 15. ročníku Dňa obce sa iste všetci zhodneme, že takýto sviatok má svoj hlboký zmysel. Ako povedala Helenka, obyvateľka z novej ulice: Kedy stretneš toľko Malinovčanov, keď nie dnes?
Sponzori Dňa obce 2015

Naša škola má 107 žiakov


2.9.2015
Školská brána sa otvorila i v malinovskej ZŠ. V školskom roku 2015/16 ju bude navštevovať spolu 107 žiakov. Do prvého ročníka nastúpilo 43 detí, preto boli otvorené dve prvé triedy. Hneď v prvý septembrový deň všetci žiaci zasadli do lavíc v pekne upravených a zariadených triedach, ale určite najväčšie prekvapenia čakali na prváčikov. Spolu s rodičmi sa na slávnostných triednických hodinách zoznámili so svojimi učiteľkami a vychovávateľkami. Všetci žiaci školy sa budú učiť v 5 kmeňových triedach a každá trieda bude mať samostatné oddelenie ŠKD.

Prispejte k stratégii miestneho rozvoja


17.8.2015
Naša obec ako člen združenia Malodunajsko sa chce uchádzať o štatút Miestnej akčnej skupiny. Miestna akčná skupina (MAS) združuje predstaviteľov verejného sektora, súkromných podnikateľov, predstaviteľov tretieho sektora a občanov s cieľom spoločne riešiť problémy. MAS musí mať vypracovanú stratégiu miestneho rozvoja s jasne formulovanými prioritami, opatreniami, ktoré budú prispievať k podpore miestneho rozvoja.
Za základnú metódu svojej činnosti si vybrali prístup Leader a procesom tvorby Integrovanej stratégie rozvoja územia (ďalej ISRU) sa rozhodli využitím miestneho potenciálu a inovatívnymi metódami pri aktívnej účasti verejnosti pomôcť k integrovanému rozvoju územia a skvalitneniu života na vidieku.
Chceme vás preto požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorý Vám nezaberie viac ako 10 minút. Svojimi názormi prispejete k tvorbe stratégie miestneho rozvoja.

Stretnutie troch obcí


9.8.2015
Obec Malinovo v spolupráci so svojimi družobnými obcami Hédervár (Maďarsko) a Idrifaia (Rumunsko) organizuje v dňoch 10.- 26. augusta 2015 stretnutie obcí vďaka získanej finančnej podpore v rámci programu Európa pre občanov (2014–2020). Program bol vytvorený pre budovanie partnerstiev medzi mestami, pre spoznávanie histórie Európy a jednotlivých regiónov.
Skupina detí a mládeže, ich rodiny, ako aj zástupcovia OZ partnerských obcí, miestnych spoločenských organizácií a ďalší dobrovoľníci sa podieľajú spoločne na organizovaní podujatia. Počas týždňového programu spoznávajú účastníci náš región - pozoruhodnosti, kultúrne a prírodné pamiatky, ako aj významné miesta a osobnosti z histórie. Predstavitelia jednotlivých obcí a spoločenských organizácií majú priestor na diskusiu, výmenu skúseností s partnerskými obcami pri riešení špecifických úloh, nájsť podobnosti, ktoré nás spájajú a zaväzujú v rámci Európskej únie. Na miestnych programoch sa zúčastní aj široká verejnosť, aby aj obyvatelia mali možnosť so zahraničnými priateľmi - hosťami nadviazať známosť, vybudovať nové priateľstvá, zdieľať znalosti a názory.
fileProgram stretnutia 2015 (4 633 KB)
eu-flag-400


  

Krok k prevencii kriminality


8.7.2015
Stalo sa už viackrát, že výtržníci vyvádzali priamo v centre obce - vytrhli odppadkový kôš aj s dlaždicami, zlomili okrasný stromček na začiatku pešej zóny, do omrzenia striekali na múr pri vchode do kaštieľa... Obec požiadala v roku 2014 o dotáciu na prevenciu kriminality a z Ministerstva vnútra SR získala 6 000 eur. Zo získaných prostriedkov sa vybudoval centrálny bod na obecnom úrade, pri vchode do parku a kaštieľa sa osadila otočná kamera, aby zaberala aj autobusovú zastávku a ďalšia statická kamera je namontovaná v parčíku pri zvonici. Je to prvý krok k zvýšeniu bezpečnosti v obci a k ochrane obecného majetku. Postupne sa zabezpečí monitorovanie aj ďalších kritických miest, aby vandali neostali v anonymite.
MV SRProjekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej republiky na prevenciu kriminality.

Malinovskí hasiči v kategórii B


18.6.2015
Dobrovoľný hasičský zbor obce Malinovo bol v tomto roku zaradený medzi hasičské jednotky kategórie B. Stalo sa tak na základe výsledkov jeho činnosti ako aj zvýšenia počtu členov, ktorí absolvovali základný alebo špecializovaný výcvik. Náš zbor sa stal jednotkou s takými personálnymi a materiálnymi zdrojmi, ktoré umožňujú vykonávať aj náročnejšie druhy zásahovej činnosti. V prípade núdze sú naši hasiči profesionálne pripravení a spôsobilí vykonať samostatný zásah pri menších požiaroch v prírodnom prostredí, pri požiari objektov a tiež zasahovať pri živelných pohromách, povodniach a pod. Viac informácií

Rekonštrukcia školskej jedálne


8.6.2015
Školský rok sa chýli k záveru a deti už len pár dní budú obedovať v zrekonštruovanej školskej jedálni. Výmena stolov a stoličiek a nový výhrevný pult, spolu v hodnote 4451 eur, výrazne zlepšili podmienky stravovania detí. Jedlo dostávajú vďaka výhrevnému pultu v správnej teplote a nový nábytok - okrem toho, že je farebný a ľahký - zväčšil jednorazovú kapacitu stravníkov z 36 na 47. Skupiny sa tak vymenia rýchlejšie a deti na obed nečakajú príliš dlho. Spokojné detské tváre sú tým najkrajším poďakovaním.
Na rekonštrukciu školskej jedálne prispel Bratislavský samosprávny kraj finančnou čiastkou vo výške 2000 eur, zvyšok je z rozpočtu obce.

Modulárna základná a materská škola


2.6.2015
Rodičia škôlkárov už vedia, že žiadosť obce o dotáciu na výstavbu modulárnej MŠ bola úspešná a obec získala z vládnych zdrojov 185 tisíc eur. Práce na projektoch novej modulárnej materskej školy, ale aj základnej školy v Malinove sú v plnom prúde. Prinášame architektonické štúdie a vizualizácie, ktoré spracovala bratislavská spoločnosť M PRO.

Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Nová materská škola
Cyklotrasy - móda alebo potreba?

SMS Rozhlas v Malinove


29.9.2014
Od 1. októbra 2014 si obyvatelia Malinova môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu. Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť, správu si každý prečíta, nech je kdekoľvek. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si nájdete v schránke, k dispozícii je aj na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť.
fileSMS Rozhlas - leták (1 372 KB)



Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Dobrý deň,
na obecnej webovej stránke som sa dočítala o získaní dotácie na rozšírenie materskej škôlky, preto by som sa rada informovala, aké deti budú prijaté do tejto MŠ, odkedy bude fungovať a v akej lokalite sa bude nachádzať. Za odpoveď vopred ďakujem.

Stanislava  Iróová

Dobrý deň pani Iróová,
áno, obec Malinovo dostala dotáciu na výstavbu modulárnej Materskej škôlky pre 50 detí, ktorá bude postavená na ulici Višňová (zelený pás). V súčasnosti prebieha spracovanie PD pre stavebné povolenie, nasleduje verejné obstarávanie pre výber dodávateľa a samotná výstavba, ktorá má byť ukončená v roku 2016. Otvorenie by malo byť v septembri 2016 za predpokladu, že všetko bude prebiehať tak, ako je plánované. Podmienky prijatia detí do MŠ budú rovnaké, aké platia v súčasnosti.   
Eva Godová
starostka obce
bullet
Prosím Vás kedy bude dokončená povrchová úprava cesty na Športovej ulici pri novej výstavbe?
Soňa Pavlíková

Úprava časti Športovej ulice bude definitívne daná do poriadku (položený asfalt) v mesiacoch september-október 2015.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Dobrý deń,
opakovane prosíme vedenie obce o pomoc pri riešení neupravených pozemkov na konci Hviezdnej ulice. Pozemky majú svojich majiteľov, napriek tomu je tam neuveriteľne vysoká burina a dokonca už aj náletové porasty. Je to semenište hlodavcov, ktorí sa potom voľne pohybujú po okolí. Za pomoc ďakujeme. Obyvatelia Hviezdnej ulice

Obec Malinovo 17.7.2015 vyzvala vlastníkov pozemkov na Hviezdnej ulici o odstránenie zaburinenia pozemkov s termínom do 31.7.2015. Po kontrole 7.8.2015 sme zistili, že až na troch vlastníkov boli pozemky pokosené a preto 10.8.2015 obec Malinovo požiadala Okresný úrad ŽP v Senci o doriešenie tejto situácie.
Eva Godová
starostka obce
bullet
Vazena obec,
Vasim rozhodnutim zamedziť vytváraniu skládok a predchádzať znečisťovaniu ulíc tak, že všetky kontajnery na triedený odpad sústredíte z ulíc na zberný dvor v areáli Agro Malinovo, ste s vanickou vyliali aj dieta. Silne mi to pripomina tresty kolektivnej viny s oblubou pouzivene najma v zakladnych skolach - vyrusovali ste - tak zostane cela trieda po skole. Vasim rozhodnutim sposobite taky stav, ze triedenie odpadu sa znacne znizi - vacsine ludom sa totiz neoplati chodit na opacny koniec obce kvoli troche odpadu a vyhodia to do svojich smetnych kontanjnerov. A to urcite neni cielom separacie- alebo je? Urcite by pomohlo castejsie vyprazdnovanie dnesnych verejnych kontajnerov na separovany zber - najme v tych lokalitach (napr. Visnova), kde sa odpad kopi viac. Co Vy nato? Je to len trochu viac namahy od obce a efekt zaruceny.
Dufam ze nejaky mravokarca moj prispevok (nesuhlasny so stanoviskom OBCE) nevymaze a zverejni ho na tejto staranke v plnom rozsahu aby sa mohli k danej problematike vyjadrit aj ini obcania.

Magal

Vážený pán Magal,
v tejto rubrike vždy uverejňujeme rozličné názory, aj ten váš. Kontajnery budú umiestnené na zbernom dvore dovtedy, kým si ľudia neodvyknú hádzať do nich a k nim balíky netriedeného komunálneho odpadu. Kontajnery s triedeným papierom sa z obce vynášajú raz do týždňa, ale dva-trikrát týždenne pracovníci OcÚ zbierajú a vynášajú práve tú nahádzanú zmes odpadkov, hoci majú iné pracovné povinnosti. Zberný dvor, otvorený štyri dni v týždni, je plne vyťažený - občanom sa oplatí vyniesť tam triedený odpad najmä kvôli čistote a poriadku vo svojich domoch a v obci. V súvislosti s novým zákonom o odpadoch (platiť bude od januára 2016) obec zvažuje aj umiestnenie nádob na triedený odpad do každej domácnosti.
bullet
Dobry den,
chcem sa opytat ci existuje moznost zasielania eletronickej posty na e-mail ohladom informacii tykajucich sa elektriny, plynu, vody, odpadu a mnoheho ineho, co sa hlasi aj v rozhlase? Pretoze byvame v lokalite Tri vody a ziadne info nemame, a prave tento tyzden bol oznam o zmene odvozu odpadu pre sviatky a ludia o tom nevedeli. Odvoz si platime a pred domami mame plne kose. Ako mame toto riesit?

Margareta H.
SMS Rozhlas - hlásenie informácií obecného rozhlasu do mobilu - sa využíva v Malinove od septembra 2014. Na obecnom úrade je o tom leták, informácia o službe SMS Rozhlas je aj na web stránke obce. Zmena termínu odvozu odpadu bola uverejnená na web stránke Malinova, roznášala sa formou letákov do domov, kde nie je obecný rozhlas a 1. apríla 2014 ju obec rozposlala aktivovaným obyvateľom cez SMS Rozhlas.
bullet
Dobry den,
nizsie pisete o oprave vytlkov behom marca, je april a obrovsky vytlk na Visnovej, oproti First Pubu, je neopraveny, preto by sme radi poprosili o zaplatanie diery.


Vo štvrtok a piatok (9. a 10. apríla) začínajú zamestnanci obce s opravou výtlkov na obecných komunikáciách.
bullet
Dobrý deň, neviete nám povedať, prečo včera (pondelok 23.3.) neoodniesli plasty a papier? Máme vrecia nechať pred domom? Odnesú ich dnes? Zajtra? Ďakujem za skorú odpoveď.

Pokazilo sa im auto, odvážali včera večer (pondelok 23.3.) a dnes ráno.
bullet
JEDNA OTAZKA"KEDY ZAČNETE OPRAVOVAŤ DIERY NA OBECNÍCH KOMUNIKÁCIACH.VTOMTO ROKU?

Vážený občan,
výtlky na miestnych komunikáciách bude obec riešiť v marci tohto roku.
bullet
Chcel by som vedieť, kedy sa otvorí zberný dvor.

Zberný dvor znovu otvoríme v apríli. Občanov budeme o tom v predstihu informovať.
bullet
Ako sa bude týkať obce Malinovo obchvat, ktorý sa má v blízkej budúcnosti začať stavať? Máte bližšie informácie o jeho presnejšej trase? Ďakujem.
Homolová
Na obecnej web stránke je uverejnená mapka s novými cestami, aj s obchvatom, ktorý vás zaujíma. Odklon dopravy pred Mostom pri Bratislave smerom od Dunajskej Lužnej zlepší dopravnú situáciu a zápchy v špičkách pre automobilistov smerom od Malinova a Tomášova.
bullet
Ako vyriešiť problém so psíčkármi, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich psíkoch? Bývame  na Hviezdnej ul. 56 a popri našom plote je obecný pozemok 2,5 x 30 m. Rozhodli sme sa, že ho vyčistíme, nanosili sme novú zem, položili trávny koberec, vysadili okrasné kríky a stromčeky. Investovali sme nemalé vlastné prostriedky a staráme sa oň, aj keď vieme, že pozemok je obecný. Niektorí ľudia si zrejme myslia, že to bolo vysadené pre ich miláčikov, kde môžu vykonávať svoju potrebu. Pre nás je to veľmi nepríjemné hlavne v letných mesiacoch, keďže sa nám šíri zápach na našu terasu a musíme to neustále upratovať, aj keď psíka nemáme. Ako je možné vyriešiť tento problém? Ďakujem.
Papes Jaroslav

Vážený pán Papes,
naozaj je medzi nami veľa psíčkárov, ktorí po svojich psoch nezbierajú výkaly. V zákone č.282/2002 Z.z je uvedené :"Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, ktorý psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť." Ak to neurobí, dopúšťa sa priestupku, ktorý sa môže prejednať s uložením sankcie až do 65 eur. Potrebné je nahlásiť majiteľa psa na obecný úrad a prípad sa môže riešiť.
Eva Godová, starostka
bullet
Opakovane upozorňujeme, že na Okružnej ul. svieti verejné osvetlenie len v jednej jej časti (vľavo od vstupu), celá pravá časť, až na jednu lampu, je v tme. Ďakujem, E.

Odstránenie poruchy verejného osvetlenia rieši pre obec externá firma. Podľa jej zistení poruchu spôsobuje porušenie kábla, uloženého v zemi. Po identifikovaní miesta porušenia sa porucha následne odstráni. Poprosíme o trpezlivosť a porozumenie.
bullet
Prečo aj tento rok zažívame problém s katastrofálnym stavom vedľajších ciest v dedine? Napadol sneh, cesty nie sú odhrnuté, ani nasolené, ani nakamienkované a sú jedno klzisko. Odporúčam kompetentným sa povoziť autom a prejsť sa peši či už po štvrti Višňová/Broskyňová alebo Adyho/Zátôňská, čisté klzisko. Je smutné, že máme v obci 2 ohňostroje, ale cesty v katastrofálnom stave.
Benková
Počas intenzívneho sneženia sa v menších obciach, ktoré nevlastnia odhŕňače snehu, podobne ako v Malinove, opakuje rovnaká situácia. Obec si objedná čistenie ciest od externej firmy, musí spravidla jeden deň počkať a kým sa sneh odhrnie, už je z neho na ceste utlačená či zľadovatená vrstva. Prednostne odhŕňame viac frekventované ulice, ostatné sa snažíme priebežne posypať a vyčistiť. Nevieme to urobiť za pár hodín k úplnej spokojnosti všetkých. Obec spolupracuje pri čistení ulíc s firmou JAMADOS a veríme, že sa nám spoločne podarí zvládnuť zložité zimné situácie.
bullet
Druhá otázka: V rámci pokročilej doby by sme naozaj uvítali, keby sme mali normálne fórum, kde by sa dalo diskutovať a prečítať si rôzne postrehy a reakcie ľudí, nielen tie, ktoré niekto uzná za "vhodné a podnetné pre širšiu verejnosť".
Benková
Vážená pani Benková,
chcem vás ubezpečiť, že sa dôkladne venujeme každej otázke a pripomienke, ktorú občania pošlú či už do tejto rubriky, alebo priamo mne ako starostke. Na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva sú vítaní všetci občania s akýmikoľvek otázkami a pripomienkami. Rovnako sú všetkým otvorené dvere na obecnom úrade a v mojej kancelárii počas úradných hodín. Obyvatelia majú na web stránke k dispozícii moje telefónne číslo a kedykoľvek mi môžu volať. Okrem toho, od januára 2015 budem každú poslednú stredu v mesiaci na úrade až do 19.00 hodiny pre tých, čo ma môžu navštíviť iba večer. Všetkým nám ide o to, aby mal v obci každý dostatok priestoru na komunikáciu so starostkou i s jednotlivými poslancami.
Eva Godová, starostka
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.