Darcovia krvi znovu v akcii


17.4.2014
Na jarnom odbere krvi 11. apríla 2014 sa stretli trinásti skalní darcovia krvi z Malinova:
Nagyová Iveta, Zsigmondová Gabriela, Bokrošová Mária, Sziglová Alžbeta, ml., Szigl Vincent, ml., Gubela Štefan, Oberhauser Richard, Peller Ján, Peler Juraj, Peller Marek (daroval krv 2x!), Csenkey Vendelín, Bartakovics Vladimír a Palaj Juraj.
V čase od od januára do apríla 2014 darovali krv aj ďalší šiesti občania Malinova:
Kollerová Andrea, Bokrosová Elvíra, Gubelová Eva, Nagy Peter, Šárközy Ján, ml. a Bodiš Dušan.
Všetkým darcom vyslovujeme obdiv a vrelé poďakovanie.


Margaréta s novým programom


17.4.2014
S tancami a piesňami zo Žitného ostrova vystúpil DTS Margaréta 13. apríla 2014 v Slovenskom Grobe na prehliadke hudobného folklóru detí Zahrajte mi muzikanti. Séta-polka, verbunk a detské hry a spevy v maďarčine a v slovenčine zaujali divákov. Malinovčania uvidia nový program našich tanečníkov a spevákov už 1. mája popoludní počas stavania mája.

Netradičný branný pretek hasičov


13.4.2014
V malinovskom parku bol v sobotu 12. apríla 2014 1. ročník netradičného jarného branného preteku. Zúčastnilo sa ho 6 družstiev z obcí Blatné, Kráľová p. Senci, Pezinok a družstvo z Malinova. Súťažné družstvo z Malinova - Rudolf Horváth, Tim Quirchmayr, Richard Pavlikán, Jakub Haško, Adam Kovács - sa umiestnilo na krásnom 1. mieste s výsledným časom 25 min 8 s. Viac informácií


Noc s Andersenom v Malinove


7.4.2014
Majstra Cipára naše deti prekvapili
Majstra Cipára naše deti prekvapili
V skutočnosti to bola Noc s Cipárom a Ďuríčkovou. Majster Miroslav Cipár a jeho manželka Vilma u nás už raz boli, pri oslavách 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci, ale s radosťou prišli zas. Deti ich chvíľu nechali rozprávať o tom, ako sa vyberajú postavy pre ilustráciu knižky, ako sa dostala Dunajská kráľovná od Márie Ďuríčkovej do rúk japonskej cisárovnej... Vďaka bezprostrednosti Cipárovcov sa klasická beseda rýchlo zmenila na tvorivý workshop. Majster najskôr nakreslil na želanie detí svoju jazvečíčku Lindu a jednu kráľovnú, potom deti pod taktovkou Martiny Pavlikánovej "zhudobnili" jeden jeho obraz a na záver samy maľovali podľa hudby. Pokračovanie

Vyčistili sme časť parku


22.3.2014
V sobotu 22. marca sa v priebehu dopoludnia pridalo k hrabaniu starého lístia viac ako 60 dobrovoľníkov. Presvetlila a skrášlila sa časť parku okolo detského ihriska a svah za chodníkom, na ktorom sa deti v zime sánkujú. V krásnom jarnom počasí s chuťou pracovali mladé mamy a otcovia s malými deťmi i školákmi, malinovskí zrelí muži i početná skupina seniorov. Všetkým patrí poďakovanie za ochotu a veľké pracovné nasadenie. Pokračovanie

Brezy na Zátôňskej nahradia iné stromy


24.3.2014
Konáre ohrozujú elektrické vedenie
Konáre ohrozujú elektrické vedenie
Prerastené brezy spôsobujú obyvateľom Zátôňskej ulice rok čo rok vážne problémy. Peľ brezy ako silný alergén vyvoláva chronickú nádchu až astmu, opadávajúce jahňady a neskôr plody zasýpajú dvory, strechy a dažďové zvody, konáre prerastajú do elektrického a telefónneho vedenia a poškodzujú ho. Prerezávanie konárov nepomáha, občania preto požiadali o odstránenie stromov. Po prerokovaní ich žiadosti na obecnom zastupiteľstve a po súhlasnom  stanovisku odboru starostlivosti o životné prostredie OÚ v Senci vydala obec rozhodnutie o výrube časti briez na Zátôňskej ulici. Výrub vykonajú v týždni od 24. marca 2014 kvalifikovaní odborníci. Následne vysadí obec na ulici nové vzrastlé stromy, ktoré nahradia nepríjemné brezy.

Zberný dvor opäť otvorený


10.3.2014
Od 12. marca 2014 (od stredy) bude otvorený zberný dvor na nám. 1.mája oproti zvonici. Vyzývame občanov, aby sa pri ukladaní odpadu riadili prevádzkovým poriadkom zberného dvora. Konáre a vinič porežte na metrové kusy pred ich vložením do kontajnera. Kontajnery na papier, sklo a textil sú umiestnené na Družstevnej ul., ďalšie na papier a sklo sú na Višňovej, Zátôňskej a Bratislavskej ulici. Na Bratislavskej je aj nový kontajner na zber kovového odpadu. Pripomíname, že ostatný komunálny odpad nepatrí na zem vedľa týchto kontajnerov. Udržiavajme si svoju obec čistú a upravenú.

Otváracie hodiny na zbernom dvore:   
Streda15.00  - 18.00
Sobota9.00 – 12.0013.00 – 18.00.

Rodinné centrum pozýva


23.1.2014
Verejnosť už pozná aktivity Rodinného centra v Malinove a mnohé sú veľmi obľúbené. V roku 2014 chce nové vedenie naďalej vytvárať príležitosti pre aktívne stretávanie sa malých aj veľkých, a najmä pritiahnuť do centra aj tie mamičky na materskej, ktoré o ňom zatiaľ nevedia. Oslovuje a pozýva k spolupráci aj seniorov a všetkých, ktorí majú chuť niečo sa naučiť, dozvedieť, ale aj príjemne sa zabaviť.
Program Rodinného centra v roku 2014


Cintorín na internete


16.1.2014
Na celoslovenskom portáli cintoríny.sk je vo virtuálnej podobe spracovaný už aj malinovský cintorín. Môžete sa po ňom prechádzať, prehliadnuť si na obrázkoch jednotlivé hrobové miesta, ba dokonca aj zapáliť virtuálnu sviečku. Službu ocenia najmä tí, čo nebývajú v obci a v spomienkach občas zájdu k svojim predkom a známym.

Koľko nás bolo v roku 2013?


Zaujímavé čísla z evidencie obyvateľov Malinova k 31. decembru 2013 potvrdzujú, že obec sa dynamicky rozvíja.
Počet obyvateľov k 31.12.20132412
Prihlásení k trvalému pobytu v roku 2013198
Počet sobášov v roku 20138 (z toho 4 civilné, 4 cirkevné)
Počet narodených detí25
Počet zomrelých občanov 17

Nech je nastupujúci rok 2014 pre Malinovo a jeho obyvateľov vyrovnaný a úspešný, aby sme ho prežili v zdraví a spokojnosti!

Komponenty z parku prešli na školský dvor


Na školskom dvore pribudli nové komponenty, ktoré majú slúžiť rozvoju pohybových aktivít detí. Preložili sa z priestoru parku na žiadosť vedenia školy - 78 školákov ich bude využívať nielen počas popoludňajších aktivít na dvore, ale aj v rámci hodín telesnej výchovy. Po zabetónovaní komponentov tam deti pár dní nemohli, ale už si preliezky na svoju veľkú radosť otestovali. Park pri kaštieli čaká na revitalizáciu a v rámci nej sa uvažuje aj s vybudovaním priestorov na rôzne športové aktivity. K nim sa zakomponujú nové - podobné prvky na posilňovanie i relaxáciu, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.  

Upravený vchod do parku


14.11.2013
Po ukončení prvej časti sa upraví aj parkovisko
Po ukončení prvej časti sa upraví aj parkovisko
Obnovené priestranstvo pred hlavným vchodom do historického parku pri kaštieli v Malinove je ďalším krokom obce k vyššiemu štandardu celkového vzhľadu ulíc. Cestujúci už nemusia pri vystupovaní z autobusu obchádzať mláky. Nová dlažba ladí s náučným chodníkom na druhej strane komunikácie a tmavé línie z kociek funkčne delia priestor na časť vymedzenú odpočinku a lavičkám, na prístupový pás k obytnému domu a časť pre cestujúcich. Celok ozvláštňujú dva vyvýšené ostrovčeky s vysadenou zeleňou. Autorkou architektonického riešenia je Ing. arch. Andrea Urbán z Malinova. Návrh revitalizácie zahŕňa aj parkovisko a časť vyhradenú pre zberové kontajnery. Tieto úpravy sú súčasťou ďalšej etapy prác, ktorá na krátky čas obmedzí parkovanie áut tesne pri vchode do parku. Výsledok však určite ocenia tak domáci obyvatelia, ako aj návštevníci obce a parku.
Projekt je financovaný z prostriedkov obce a s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 3 000 eur.


Rodinné centrum


Vzniklo na pôde Materského centra Pinocchio v Malinove a pokračuje v jeho dobrých tradíciách. V roku 2014 pripravuje zaujímavé podujatia pre deti a mamy a chce pritiahnuť k spolupráci aj tretiu generáciu seniorov. V polovici januára sa stretli maminy so záujmom uháčkovať svojim maličkým slečnám jarné čiapočky a pre veľký záujem sa kurz šikovných rúk ešte párkrát zopakuje v priestoroch knižnice, vždy v piatok po 18.00 hodine. Mladé mamičky sa chcú naučiť variť tradičné jedlá a chutné domáce koláče. Recepty a návody poskytnú skúsené kuchárky - babičky z Malinova.
Pozrite si podrobnosti o programe na rok 2014.

Právne rady


Ocitli ste sa v zložitej situácii a neviete si rady?
Už od apríla môžete využiť bezplatné poradenstvo JUDr. Evy Krištofiakovej, advokátky so sídlom v Malinove. K dispozícii bude vždy v stredu od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu na ul. L. Svobodu č. 17.
Bezplatné poradenstvo z občianskeho a rodinného práva sa nevzťahuje na samotnú tvorbu právnych dokumentov (napr. vyhotovenie zmlúv, dohôd a právnych analýz).
Svoju otázku môžete poslať aj na email, odpoveď bude uverejnená na podstránke Právne rady.

Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Keďže na niektorých uliciach nemáme rozhlas a ani nedostávame do schránky oznam o vypnutí dodávok vody, nemáme sa ako dozvedieť, keď sme bez vody. Je to dosť problematické o 7 hod ráno, keď máte malé deti. Ak dostaneme do schránky oznámenie Csemadok o fašiangovom sprievode, a minule aj oznámenie o prerušení dodávky elektriny, poprosim o to aj ohľadne dodávok vody. Alebo prosím na Višňovej konečne zriadiť rozhlas. Ďakujem.
Lubica Hromá

Za prevádzku rozvodu vody alebo elektriny zodpovedajú príslušné firmy, obec vždy na ich požiadanie všetkými dostupnými kanálmi oznamuje občanom plánované odstávky. Keďže havária vody 3.3.2014 nebola plánovaná, obec ani dodávateľ o nej nemohli v predstihu informovať. Dôsledky havárie znášali rovnako všetci obyvatelia.
bullet
Nebolo by možné inštalovať koše na psie exkrementy aj v lokalite Tri vody? V súčasnosti je tu už pomerne veľa psov, avšak už menej majiteľov, ktorí po svojich miláčikoch upratujú. Ocenila by som osadenie spomínaných košov aspoň na vstupe do tejto lokality (niekde v blízkosti prvej križovatky alebo kruhového objazdu). Vďaka za ústretový a verím, že promptný prístup.
Dana Šebestová

Obec už v najbližších dňoch plánuje zahustiť sieť košov na psie exkrementy v uliciach a aj Tri vody budú mať svoje koše. Mnohí majitelia psov však napriek tomu po svojich miláčikoch neupratujú, znečisťujú pásy pri chodníkoch a mnoho košov ostáva prázdnych. Vítame preto iniciatívu všetkých, ktorým na čistote obce záleží.
bullet
Chcela by som sa spýtať, či sa dá niekde dopátrať, čo všetko obec separuje. Napr. či do plastov môžme dávať aj kelímky od jogurtov, krabice od mlieka, igelitové sáčky a pod... Ďakujem.
Janka Keseruová

Informácie o zbere separovaných odpadov sú na web stránke obce, v prevádzkovom poriadku zberného dvora sa detailne píše o každej položke, ktorú občan môže priniesť. Podrobné informácie o triedených plastoch, ako aj o druhoch skla a papiera, sú na letákoch spoločnosti AVE, ktoré poskytovala na požiadanie pracovníčka obecného úradu pri úhrade za zber TKO (má ich doteraz). K triedeným plastovým odpadom patria PET fľaše (stlačené), kelímky - čisté, sáčky, fólie, plastové obaly od čistiacich prostriedkov, tekutých mydiel a šampónov.
bullet
Dobrý deň,
pýtal som sa na plán vybudovania cyklochodníka, ktorý je výhľadovo spomínaný v zápise zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.5.2013. Táto téma zaujíma dosť ľudí z môjho okolia, aj keď sa v Malinove zatiaľ málo o nej diskutuje. Môžete sa k tomu ešte vrátiť? Ďakujem.
FM


Cyklochodníky sú trendom v celej Európe a aj naša obec ich bude mať. Geodeti už preskúmali viacero možných trás, pretože stavať chodník je možné iba na pozemkoch vo vlastníctve obce, resp. vo vlastníctve SPF. Ako prioritná sa javí trasa, ktorá by spájala Malinovo s Vrakuňou cez Most pri Bratislave. Viedla by popri Malom Dunaji na mieste bývalej hrádze a mohla by byť bezpečnou dopravnou alternatívou preplnenej hlavnej cesty. Uvažujeme aj o viacerých cykloturistických chodníkoch popri ramenách Malého Dunaja. Výstavba cyklochodníkov si však vyžaduje značné finančné prostriedky. Už od roku 2014 sa budú môcť aj obce z BSK uchádzať o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka a do diskusie o cyklochodníkoch zapojíme širokú verejnosť.
bullet
Informácia o upravenom vchode do parku na stránke Malinova ma zaujala.  V rámci tejto informácie je uvedené, že existuje návrh revitalizácie parku, ktorý je v súčasnosti v realizácii, ktorý má architektonické riešenie, má plán, má etapy - nasleduje etapa úpravy parkoviska, má financovanie – z časti obec, z časti BSK.
Rada by som sa o projekte revitalizácie parku dozvedela viac na stránke Malinova. Hoc som prehľadala všetky časti stránky Malinova, v žiadnej som nenašla informácie, ktoré by som tu rada videla - projekt revitalizácie parku, časový plán, finančný plán, zrealizované aktivity, blízke aktivity/plány/postupy ako aj objednávky a faktúry... a sa domnievam, že tieto informácie na stránke Malinova určite ocenia tak domáci obyvatelia, ako aj návštevníci obce a parku. Prosím pani starostku o vyjadrenie stanoviska ku návrhu, tiež na stránke Malinova.
Ďakujem, Alena


Obec Malinovo je spoluvlastníkom parku (jednej tretiny) spolu s BSK (vlastník dvoch tretín). Na revitalizáciu parku - zapísaného spolu s kaštieľom v zozname národných kultúrnych pamiatok, ešte v roku 2012 spracovala projekt širšia skupina odborníkov a na jeho základe sa župa pokúsila získať potrebné finančné prostriedky z európskych zdrojov. Žiaľ, vlani to nevyšlo. Základné informácie o jednotlivých aktivitách župy a príprave projektov záchrany a obnovy sú na stránke Park v Malinove. Podrobnú dokumentáciu rozsiahlych projektov spolu s časovým a finančným plánom, ako o nej píšete, nie je obvyklé uverejňovať na webe, ale je možné kedykoľvek požiadať BSK, odbor regionálneho rozvoja, o nahliadnutie do projektu. Úprava priestranstva pred vchodom do parku nie je súčasťou spomínaného projektu, je to aktivita obce, finančne podporená príspevkom BSK.
bullet
Dobrý deň, prosím Vás, pani starostka, o informáciu, prečo "zmizli" z parku stanovištia s náradím na cvičenie. Budú nainštalované naspäť? Ak áno, v akom časovom horizonte? Podľa môjho názoru je škoda, že to tam už nie je, pretože, hoci je park krásny, toto náčinie rozširovalo jeho možnosti využitia pre širšiu verejnosť, nie len na prechádzky. Ďakujem.

Komponenty na posilňovacie a uvoľňovacie cvičenia z parku nezmizli, len sa premiestnili na školský dvor. Po celkovej revitalizácii parku a úprave priestorov na športovanie sa v parku nainštalujú podobné komponenty s robustnejšou konštrukciou, aby vydržali využívanie širokou verejnosťou. Viaceré premiestnené prvky už bolo treba opravovať.
bullet
Dobrý deň prajem,
chcem sa informovať, či umiestnenie kontajnerov na fľaše/šaty sú umiestnené v zákrute na Dunajskej natrvalo. Daná zákruta je neprehľadná a vodiči často chodia v tejto časti stredom cesty, čo nie raz spôsobí nebezpečné situácie. Umiestnením týchto kontajnerov je to ešte horšie, pretože sa úplne zamedzil akýkoľvek výhľad do tejto zákruty (poukazujem na to, že ide nielen o autá, ale najmä o chodcov a cyklistov prechádzajúcich cez cestu, ktorých teraz nie je možné vôbec vidieť). Chápem, že nebolo šťastným riešením ani umiestnenie  pred starou školou, ale ak aktuálne  skúsite autom prejsť toto miesto (pričom touto cestou chodí pomerne veľa tak osobných, ako aj zásobovacích áut), tak naozaj potvrdíte, že toto umiestnenie je pre vodičov/chodcov/cyklistov veľmi nebezpečné. Preto prosím o zváženie preloženia týchto kontajnerov. Ďakujem za odpoveď.


Kontajnery spred starej školy boli odstránené pre výstavbu chodníka, ktorým sa podstatne zvýši bezpečnosť chodcov na tejto ulici. Definitívne umiestnenie zberných kontajnerov sa vyrieši po úprave centra obce tak, aby boli na dosah obyvateľom a aby ich zároveň nerušili po estetickej i dopravnej stránke. Uvítame všetky návrhy na vhodné miesta.
bullet
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala na možnosť rozšírenia škôlky a na kritériá prijatia detí do MŠ v Malinove. Viem, že aj tento rok pribudla nová trieda, avšak kapacitne to stále nie je postačujúce a počet rodín s malými detičkami rastie. Zároveň sa mi zdá trošku nelogické, aby sa uprednostňoval príjem detí do škôlky v prípade, že mamička je na rodičovskej dovolenke s iným dieťaťom. Veď škôlku potrebujú hlavne matky, ktoré idú do práce, a nie mamičky, čo sa môžu starať o deti a sú doma... Ďakujem za odpoveď.


Kritériá pre prijímanie detí do materskej školy sú dané zákonom a iba ním sa riaditeľka materskej školy riadi pri prijímaní detí v každom školskom roku. Kritériá sú zverejnené na stránke MŠ. Obec sa snaží v rámci možností rozširovať kapacitu materskej školy, ale nemôže prekročiť hranice dané hygienickými a pedagogickými predpismi. Podobná situácia s kapacitou škôlok ťaží aj iné obce a bratislavské mestské časti. V malinovskej lokalite Tri vody sa však plánuje výstavba nových priestorov MŠ pre deti od 3 rokov.  
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.