Deň obce Malinovo 2014


Veľká spoločenská udalosť, na ktorú sa všetci Malinovčania vždy tešia, bola v sobotu, 6. septembra 2014. Prišli všetky generácie, najmä nových obyvateľov bolo veľa. Počasie a program sa vydarili, atmosféra bola perfektná.


Zo všetkých gulášov najlepší navarili tento rok dôchodkyne, najviac ochutnávačov mal ako vždy guláš z obecnej dielne od Grétky Rigáňovej, hasiči mali najviac obdivovateľov medzi deťmi a na ohňostroj si asi počkal každý. Z takmer 300 obrázkov, ktoré sú na CD u starostky, si pozrite malý výber.

Viac žiakov i viac priestoru v škole


Nový školský rok sa slávnostne začal aj v malinovskej ZŠ pre 89 žiakov. V škole je spolu 6 tried a 4 oddelenia v školskej družine. V spolupráci so zriaďovateľom, pod vedením starostky obce Evy Godovej, boli kompletne zrekonštruované priestory učiteľského bytu, v ktorých sa mohla zriadiť nová trieda, počítačová miestnosť i zborovňa pre rozrastajúci sa pedagogický kolektív. Zásluhu na tom, aby všetci žiaci školy mohli na začiatku roka zasadnúť do školských lavíc, majú aj rodičia, s ktorými škola spolupracuje na veľmi dobrej úrovni. Žiaci sa po vstupe do školy potešili novým šatňovým skrinkám, pani učiteľky zasa vynovenej zborovni.

Súkromná ZUŠ v Malinove


ponúka malinovským deťom vo veku od 5 do 11 rokov možnosť učiť sa hre na zobcovú flautu a na trúbku. Súkromná ZUŠ v Senci, ktorá je zaradená do siete škôl MŠ SR, otvorí v Malinove detašované pracovisko, kde okrem základov hry poskytne aj základy hudobnej teórie. Hodiny budú 2-krát týždenne po 45 minút, poplatok 20 eur za mesiac. Prihlásiť sa možno osobne v obecnej knižnici v dňoch 5. a 8. septembra od 15.00 do 18.00 hod. Informácie o škole na www.szus-senec.sk.

Oznámenie


21.8.2014
V súvislosti s prípravou volieb do orgánov samosprávy obcí podľa Zákona č.346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí (§16 ods. 9) zverejňujeme, že v obci Malinovo má k 21.08.2014 trvalý pobyt 2583 obyvateľov.
Eva Godová
starostka obce

Oprava mostu do Zálesia


V rámci plánovanej generálnej opravy mostu medzi Malinovom a Zálesím, ktoré je v kompetencii a investorstve Bratislavského samosprávneho kraja, prebieha v súčasnosti povoľovacie konanie opravy mosta a súbežne sa prekladajú inžinierske siete prechádzajúce telesom mosta. Vzhľadom na závažné statické nedostatky mosta bolo nevyhnutné obmedziť z bezpečnostných dôvodov premávku najmä ťažkých vozidiel, vrátane zrušenia hromadnej osobnej dopravy (autobusové linky). Maximálne zaťaženie mosta je statikmi stanovené na 10 t, resp. jediné vozidlo na moste 15 t, čo je vyznačené aj dopravnými značkami.
Z uvedených dôvodov sa od 15. 8. 2014 mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú v prílohách.
fileNový cestovný poriadok (215 KB)
fileČiastkové zmeny cestovného poriadku (93 KB)


5. výročie futbalovej prípravky


Talenty z futbalovej prípravky
Talenty z futbalovej prípravky
Malinovská futbalová prípravka oslavuje tento rok 5.výročie svojho vzniku. Je súčasťou veľkej futbalovej rodiny TJ Malinovo a úspešne reprezentuje našu obec v celom bratislavskom kraji. V súčasnosti je v prípravke registrovaných 52 žiakov, ktorí sú zaradení do troch vekových kategórií. Najstarší chlapci hrajú v týždennom cykle majstrovskú futbalovú súťaž Bratislavského futbalového zväzu a v sezóne 2013/2014 odohrali 24 majstrovských zápasov a umiestnili sa na 3. mieste z 13. družstiev. Stredná kategória pripravky sa zúčastňuje v dvojtýždňovom cykle súťaže pod názvom Dunajský pohár a Pusinky hrajú turnaj MAMATAMI. Viac informácií

Sadili sme stromy


Plody jarabiny sú jedléNa ceste k Malému Dunaju pribudlo desať nových stromčekov. Posadili ich deti z miestnej ZŠ a v druhom kole aj ich rodičia. Nákup stromčekov sponzorsky podporilo Záhradné centrum Petra Holocsyho a akciu zorganizovalo OZ Pro Eberhard. Stromy pre potešenie ľudí i vtákov sú súčasťou nového projektu s názvom Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji. Tento projekt sa uskutoční vďaka finančnej podpore Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, a.s. v rámci programu Zelené oázy. Už v priebehu najbližších mesiacov skrášli historicky zaujímavé miesto, kde bol kedysi brod cez rieku. Viac o projekte

Naši hasiči oslavovali


28.5.2014
V sobotu 24. mája popoludní boli ulice Malinova plné hasičských áut, slávnostných hasičských uniforiem, krásnych starých strojov - takýto zaujímavý sprievod sme asi ešte nevideli. Za zvukov dychovej hudby z českého Hronova sa pomaly presúval od zbrojnice až ku kostolu a potom na tréningové ihrisko, kde prebiehal program k 130. výročiu založenia DHZ v obci. Fotografie a informácie z priebehu osláv zatiaľ hasiči triedia a spracúvajú, ale aby sme na tú krásu nezabudli, pripomeňme si ju niekoľkými obrázkami.Zberný dvor opäť otvorený


10.3.2014
Od 12. marca 2014 (od stredy) bude otvorený zberný dvor na nám. 1.mája oproti zvonici. Vyzývame občanov, aby sa pri ukladaní odpadu riadili prevádzkovým poriadkom zberného dvora. Konáre a vinič porežte na metrové kusy pred ich vložením do kontajnera. Kontajnery na papier, sklo a textil sú umiestnené na Družstevnej ul., ďalšie na papier a sklo sú na Višňovej, Zátôňskej a Bratislavskej ulici. Na Bratislavskej je aj nový kontajner na zber kovového odpadu. Pripomíname, že ostatný komunálny odpad nepatrí na zem vedľa týchto kontajnerov. Udržiavajme si svoju obec čistú a upravenú.

Otváracie hodiny na zbernom dvore:   
Streda15.00  - 18.00
Sobota9.00 – 12.0013.00 – 18.00.

Cintorín na internete


Na celoslovenskom portáli cintoríny.sk je vo virtuálnej podobe spracovaný už aj malinovský cintorín. Môžete sa po ňom prechádzať, prehliadnuť si na obrázkoch jednotlivé hrobové miesta, ba dokonca aj zapáliť virtuálnu sviečku. Službu ocenia najmä tí, čo nebývajú v obci a v spomienkach občas zájdu k svojim predkom a známym.

Komponenty z parku prešli na školský dvor


Na školskom dvore pribudli nové komponenty, ktoré majú slúžiť rozvoju pohybových aktivít detí. Preložili sa z priestoru parku na žiadosť vedenia školy - 78 školákov ich bude využívať nielen počas popoludňajších aktivít na dvore, ale aj v rámci hodín telesnej výchovy. Po zabetónovaní komponentov tam deti pár dní nemohli, ale už si preliezky na svoju veľkú radosť otestovali. Park pri kaštieli čaká na revitalizáciu a v rámci nej sa uvažuje aj s vybudovaním priestorov na rôzne športové aktivity. K nim sa zakomponujú nové - podobné prvky na posilňovanie i relaxáciu, ktoré budú slúžiť širokej verejnosti.  


Rodinné centrum


Vzniklo na pôde Materského centra Pinocchio v Malinove a pokračuje v jeho dobrých tradíciách. V roku 2014 pripravuje zaujímavé podujatia pre deti a mamy a chce pritiahnuť k spolupráci aj tretiu generáciu seniorov. V polovici januára sa stretli maminy so záujmom uháčkovať svojim maličkým slečnám jarné čiapočky a pre veľký záujem sa kurz šikovných rúk ešte párkrát zopakuje v priestoroch knižnice, vždy v piatok po 18.00 hodine. Mladé mamičky sa chcú naučiť variť tradičné jedlá a chutné domáce koláče. Recepty a návody poskytnú skúsené kuchárky - babičky z Malinova.
Pozrite si podrobnosti o programe na rok 2014.

Právne rady


Ocitli ste sa v zložitej situácii a neviete si rady?
Už od apríla môžete využiť bezplatné poradenstvo JUDr. Evy Krištofiakovej, advokátky so sídlom v Malinove. K dispozícii bude vždy v stredu od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu na ul. L. Svobodu č. 17.
Bezplatné poradenstvo z občianskeho a rodinného práva sa nevzťahuje na samotnú tvorbu právnych dokumentov (napr. vyhotovenie zmlúv, dohôd a právnych analýz).
Svoju otázku môžete poslať aj na email, odpoveď bude uverejnená na podstránke Právne rady.

Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Na Okružnej ul. každý rok je problém  s niektorými neudržiavanými pozemkami, ktoré sa len raz horko-ťažko pokosia, zrejme až na upozornenie obyvateľov a následnú výzvu obce. Dva najväčšie pozemky sú nepokosené, zarastené do dvoch metrov vysokou  burinou, ktorá škodí zdraviu alergikov, zadržuje prach,...

Do pol septembra sa nič nezmenilo, z buriny je dvojmetrový  zaprášený prales, ktorý prerastá až na cestu. Celé leto nám veľký neupravený pozemok špatil ulicu. Všimli sme si podobný aj na začiatku novej Bratislavskej, priamo na hlavnej ulici. Naozaj obec nemá páky na to, aby takúto vec riešila? Nemohla by pozemky dať pokosiť a od majiteľov náklady platobným príkazom vymáhať? Dokedy to takto bude vyzerať? Nie je to aj nefér - takáto vizitka pre obec, ktorá do kultivácie verejného priestoru už investovala nemálo prostriedkov?


Obec Malinovo na základe zákona č.220/2004 Z.z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy písomne vyzvala všetkých vlastníkov na odstránenie buriny na svojich pozemkoch  už v mesiaci máj 2014 s termínom odstránenia buriny do 30.6.2014. Dňa 14.7.2014 bolo zo strany obce zisťované, či vlastníci pozemkov našu výzvu splnili. Nakoľko viacerí vlastníci pozemkov (medzi nimi i z Okružnej ulice) tak neurobili, obec Malinovo  požiadala  Okresný úrad životného prostredia Senec o riešenie tohto problému. Obecní pracovníci nemôžu bez vedomia a súhlasu majiteľa vstupovať na tieto pozemky, ani ich nijako upravovať, keďže je to súkromné vlastníctvo.
bullet
Rada by som sa opýtala za obyvateľov Hviezdnej ulice, či sa niečo bude riešiť s ostrovčekom na konci ulice a či by bolo možné vybudovanie detského ihriska. Mnohé mamičky a hlavne detičky by takéto ihrisko v ich okolí určite uvítali. Ďakujem za info.
Hviezdna ul.

Ostrovček nachádzajúci sa na konci Hviezdnej ulice nie je vo vlastníctve obce Malinovo. Obec má niekoľko detských ihrísk, v tejto časti neplánuje vybudovanie detského ihriska. Ale napríklad v jednej lokalite si obyvatelia svojpomocne vybudovali na nepoužívanom pozemku detské ihrisko - osadili komponenty, mobiliár, starajú sa oň a  využívajú ho.
bullet
Keďže na niektorých uliciach nemáme rozhlas a ani nedostávame do schránky oznam o vypnutí dodávok vody, nemáme sa ako dozvedieť, keď sme bez vody. Je to dosť problematické o 7 hod ráno, keď máte malé deti. Ak dostaneme do schránky oznámenie Csemadok o fašiangovom sprievode, a minule aj oznámenie o prerušení dodávky elektriny, poprosim o to aj ohľadne dodávok vody. Alebo prosím na Višňovej konečne zriadiť rozhlas. Ďakujem.
Lubica Hromá

Za prevádzku rozvodu vody alebo elektriny zodpovedajú príslušné firmy, obec vždy na ich požiadanie všetkými dostupnými kanálmi oznamuje občanom plánované odstávky. Keďže havária vody 3.3.2014 nebola plánovaná, obec ani dodávateľ o nej nemohli v predstihu informovať. Dôsledky havárie znášali rovnako všetci obyvatelia.
bullet
Nebolo by možné inštalovať koše na psie exkrementy aj v lokalite Tri vody? V súčasnosti je tu už pomerne veľa psov, avšak už menej majiteľov, ktorí po svojich miláčikoch upratujú. Ocenila by som osadenie spomínaných košov aspoň na vstupe do tejto lokality (niekde v blízkosti prvej križovatky alebo kruhového objazdu). Vďaka za ústretový a verím, že promptný prístup.
Dana Šebestová

Obec už v najbližších dňoch plánuje zahustiť sieť košov na psie exkrementy v uliciach a aj Tri vody budú mať svoje koše. Mnohí majitelia psov však napriek tomu po svojich miláčikoch neupratujú, znečisťujú pásy pri chodníkoch a mnoho košov ostáva prázdnych. Vítame preto iniciatívu všetkých, ktorým na čistote obce záleží.
bullet
Chcela by som sa spýtať, či sa dá niekde dopátrať, čo všetko obec separuje. Napr. či do plastov môžme dávať aj kelímky od jogurtov, krabice od mlieka, igelitové sáčky a pod... Ďakujem.
Janka Keseruová

Informácie o zbere separovaných odpadov sú na web stránke obce, v prevádzkovom poriadku zberného dvora sa detailne píše o každej položke, ktorú občan môže priniesť. Podrobné informácie o triedených plastoch, ako aj o druhoch skla a papiera, sú na letákoch spoločnosti AVE, ktoré poskytovala na požiadanie pracovníčka obecného úradu pri úhrade za zber TKO (má ich doteraz). K triedeným plastovým odpadom patria PET fľaše (stlačené), kelímky - čisté, sáčky, fólie, plastové obaly od čistiacich prostriedkov, tekutých mydiel a šampónov.
bullet
Dobrý deň,
pýtal som sa na plán vybudovania cyklochodníka, ktorý je výhľadovo spomínaný v zápise zo zasadnutia obecného zastupiteľstva dňa 30.5.2013. Táto téma zaujíma dosť ľudí z môjho okolia, aj keď sa v Malinove zatiaľ málo o nej diskutuje. Môžete sa k tomu ešte vrátiť? Ďakujem.
FM


Cyklochodníky sú trendom v celej Európe a aj naša obec ich bude mať. Geodeti už preskúmali viacero možných trás, pretože stavať chodník je možné iba na pozemkoch vo vlastníctve obce, resp. vo vlastníctve SPF. Ako prioritná sa javí trasa, ktorá by spájala Malinovo s Vrakuňou cez Most pri Bratislave. Viedla by popri Malom Dunaji na mieste bývalej hrádze a mohla by byť bezpečnou dopravnou alternatívou preplnenej hlavnej cesty. Uvažujeme aj o viacerých cykloturistických chodníkoch popri ramenách Malého Dunaja. Výstavba cyklochodníkov si však vyžaduje značné finančné prostriedky. Už od roku 2014 sa budú môcť aj obce z BSK uchádzať o nenávratné finančné prostriedky z Programu rozvoja vidieka a do diskusie o cyklochodníkoch zapojíme širokú verejnosť.
bullet
Informácia o upravenom vchode do parku na stránke Malinova ma zaujala.  V rámci tejto informácie je uvedené, že existuje návrh revitalizácie parku, ktorý je v súčasnosti v realizácii, ktorý má architektonické riešenie, má plán, má etapy - nasleduje etapa úpravy parkoviska, má financovanie – z časti obec, z časti BSK.
Rada by som sa o projekte revitalizácie parku dozvedela viac na stránke Malinova. Hoc som prehľadala všetky časti stránky Malinova, v žiadnej som nenašla informácie, ktoré by som tu rada videla - projekt revitalizácie parku, časový plán, finančný plán, zrealizované aktivity, blízke aktivity/plány/postupy ako aj objednávky a faktúry... a sa domnievam, že tieto informácie na stránke Malinova určite ocenia tak domáci obyvatelia, ako aj návštevníci obce a parku. Prosím pani starostku o vyjadrenie stanoviska ku návrhu, tiež na stránke Malinova.
Ďakujem, Alena


Obec Malinovo je spoluvlastníkom parku (jednej tretiny) spolu s BSK (vlastník dvoch tretín). Na revitalizáciu parku - zapísaného spolu s kaštieľom v zozname národných kultúrnych pamiatok, ešte v roku 2012 spracovala projekt širšia skupina odborníkov a na jeho základe sa župa pokúsila získať potrebné finančné prostriedky z európskych zdrojov. Žiaľ, vlani to nevyšlo. Základné informácie o jednotlivých aktivitách župy a príprave projektov záchrany a obnovy sú na stránke Park v Malinove. Podrobnú dokumentáciu rozsiahlych projektov spolu s časovým a finančným plánom, ako o nej píšete, nie je obvyklé uverejňovať na webe, ale je možné kedykoľvek požiadať BSK, odbor regionálneho rozvoja, o nahliadnutie do projektu. Úprava priestranstva pred vchodom do parku nie je súčasťou spomínaného projektu, je to aktivita obce, finančne podporená príspevkom BSK.
bullet
Dobrý deň, prosím Vás, pani starostka, o informáciu, prečo "zmizli" z parku stanovištia s náradím na cvičenie. Budú nainštalované naspäť? Ak áno, v akom časovom horizonte? Podľa môjho názoru je škoda, že to tam už nie je, pretože, hoci je park krásny, toto náčinie rozširovalo jeho možnosti využitia pre širšiu verejnosť, nie len na prechádzky. Ďakujem.

Komponenty na posilňovacie a uvoľňovacie cvičenia z parku nezmizli, len sa premiestnili na školský dvor. Po celkovej revitalizácii parku a úprave priestorov na športovanie sa v parku nainštalujú podobné komponenty s robustnejšou konštrukciou, aby vydržali využívanie širokou verejnosťou. Viaceré premiestnené prvky už bolo treba opravovať.
bullet
Dobrý deň prajem,
chcem sa informovať, či umiestnenie kontajnerov na fľaše/šaty sú umiestnené v zákrute na Dunajskej natrvalo. Daná zákruta je neprehľadná a vodiči často chodia v tejto časti stredom cesty, čo nie raz spôsobí nebezpečné situácie. Umiestnením týchto kontajnerov je to ešte horšie, pretože sa úplne zamedzil akýkoľvek výhľad do tejto zákruty (poukazujem na to, že ide nielen o autá, ale najmä o chodcov a cyklistov prechádzajúcich cez cestu, ktorých teraz nie je možné vôbec vidieť). Chápem, že nebolo šťastným riešením ani umiestnenie  pred starou školou, ale ak aktuálne  skúsite autom prejsť toto miesto (pričom touto cestou chodí pomerne veľa tak osobných, ako aj zásobovacích áut), tak naozaj potvrdíte, že toto umiestnenie je pre vodičov/chodcov/cyklistov veľmi nebezpečné. Preto prosím o zváženie preloženia týchto kontajnerov. Ďakujem za odpoveď.


Kontajnery spred starej školy boli odstránené pre výstavbu chodníka, ktorým sa podstatne zvýši bezpečnosť chodcov na tejto ulici. Definitívne umiestnenie zberných kontajnerov sa vyrieši po úprave centra obce tak, aby boli na dosah obyvateľom a aby ich zároveň nerušili po estetickej i dopravnej stránke. Uvítame všetky návrhy na vhodné miesta.
bullet
Dobrý deň,
rada by som sa spýtala na možnosť rozšírenia škôlky a na kritériá prijatia detí do MŠ v Malinove. Viem, že aj tento rok pribudla nová trieda, avšak kapacitne to stále nie je postačujúce a počet rodín s malými detičkami rastie. Zároveň sa mi zdá trošku nelogické, aby sa uprednostňoval príjem detí do škôlky v prípade, že mamička je na rodičovskej dovolenke s iným dieťaťom. Veď škôlku potrebujú hlavne matky, ktoré idú do práce, a nie mamičky, čo sa môžu starať o deti a sú doma... Ďakujem za odpoveď.


Kritériá pre prijímanie detí do materskej školy sú dané zákonom a iba ním sa riaditeľka materskej školy riadi pri prijímaní detí v každom školskom roku. Kritériá sú zverejnené na stránke MŠ. Obec sa snaží v rámci možností rozširovať kapacitu materskej školy, ale nemôže prekročiť hranice dané hygienickými a pedagogickými predpismi. Podobná situácia s kapacitou škôlok ťaží aj iné obce a bratislavské mestské časti. V malinovskej lokalite Tri vody sa však plánuje výstavba nových priestorov MŠ pre deti od 3 rokov.  
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.