Úspešní malinovskí lukostrelci


30.1.2015
Naši lukostrelci na štarte
Naši lukostrelci na štarte
V nedeľu 25. januára 2015 sa členovia Lukostreleckého oddielu v Malinove zúčastnili druhého kola Slovenského pohára, ktorý sa konal v lukostreleckej hale v obci Viničné. Na pretekoch sa prezentovalo takmer 200 strelcov z celého Slovenska.
Malinovskí lukostrelci súťažili v troch žiackych a jednej seniorskej kategórii. V základnej časti podali veľmi presvedčivé výkony a do finálových rozstrelov postupovali z vedúcich pozícií. Viac informácií

Oznam o čase a mieste konania referenda


5.1.2015
Prezident Slovenskej republiky rozhodnutím č. 320/2014 Z. z. na základe petície občanov, prijatej 27. augusta 2014, vyhlásil referendum a určil deň jeho konania na sobotu 7. februára 2015.
V súlade s § 4 zák. č.564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov je v obci Malinovo určený čas jeho konania
v sobotu, 7. februára 2015 v čase od 07.00 do 22.00 hodiny.
Ďalšie informácie o referende

Eva Godová
starostka obce

Záhradkári v Malinove


27.1.2015
Prof. Hričovský radí jesť dve jablká denne
Prof. Hričovský radí jesť dve jablká denne
Po stretnutí s prof. Ivanom Hričovským 23. januára 2015, na ktoré prišlo okolo 40 záujemcov, vznikne aj v Malinove spolok záhradkárov. Potvrdilo sa, že ľudia túžia dopestovať vo svojej záhradke vlastné zdravé ovocie a zeleninu, ale aj bylinky a kvety, že zháňajú nové informácie a vážia si odborníkov, ktorí vedia ukázať, ako na to. Okrem toho chcú spoznať v obci ľudí s podobnými záľubami, chodiť s nimi na odborné exkurzie a výstavy, ale aj na neformálne susedské ochutnávky ovocia či vínka. Viac informácií

Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode


13.12.2014
Začiatkom decembra sa skončili práce na stavbe rozhľadne a projekt Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji vstupuje do novej etapy. Ocenia ho milovníci prírody a lužných lesov a najmä deti. Budú sa učiť pozorovať život zvierat a vtákov pri mokradi a pri rieke. Zaujímavé fotografie z prírody a zážitky budeme uverejňovať na web stránke pre potešenie všetkých Malinovčanov. Obrázky sú z krstu, ktorý bol 13. decembra 2014. Viac informácií
Projekt Rozhľadňa Hniezdo pri starom brode na Malom Dunaji sa mohol uskutočniť vďaka pomoci a finančnej podpore Nadácie Ekopolis z programu Zelené oázy a spoločnosti Slovnaft, a.s.


Ďalšie kroky pri úprave malého parku


15.12.2014
Nebezpečne naklonené konáre invazívneho javorovca jaseňolistého prerastali ponad cestu až do elektrického vedenia. Pri silných vetroch sa lámali a ohrozovali autá i chodcov. Obec ich po konzultáciách s Okresným úradom životného prostredia v Senci odstránila a už sú v malom parku vysadené nové vhodné druhy podľa odporúčaní dendrológov. Spolu so stromami sa vysadili aj kríky a park získal nový vzhľad. Úprava a presvetlenie malého parku je v súlade s dlhodobými plánmi obce na rekonštrukciu tohto priestranstva. Postupnými krokmi sa centrálna rekreačná zóna v obci upraví a zmení na nepoznanie.
Na projekt sadovníckych úprav malého parku získala obec podporu a finančný príspevok Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 2 500 eur.

Bezpečná zábrana pre deti


Múrik s bránkou pred škôlkou
Múrik s bránkou pred škôlkou
Pred Materskou školou v Malinove je síce cez ulicu prechod pre chodcov, autá tade prechádzajú pomaly, ale ochrana detí vychádzajúcich zo škôlky nebola stopercentná. Výstavbou bráničky a okrasného múrika sa vytvorila bezpečná zábrana, aby rozbehnuté dieťa nevyletelo až na cestu. Múrik je primerane vysoký, nevytvára optickú bariéru pri pohľade na vstupný areál s okrasnými rastlinami, ale deti spoľahlivo pribrzdí. Obec spolu s okresnými dopravnými odborníkmi ďalej rieši toto exponované miesto s cieľom zvýšiť bezpečnosť chodcov i automobilistov.
Projekt okrasného múrika a bránky bol realizovaný s finančným príspevkom Bratislavského samosprávneho kraja vo výške 4 500 eur.

Na aktuálnu tému:

Kanalizácia musí slúžiť ďalej


13.11.2014
Keď sa koncom leta objavilo v uliciach obce špeciálne auto na čistenie kanalizačného potrubia a pracovníci vyťahovali páchnuce zvyšky handier, plienok a iných neidentifikovateľných vecí, okoloidúci sa s odporom odvracali. Mohli sa radšej dobre prizrieť, čo všetko ľudia nezodpovedne splachujú do kanalizačnej siete v naivnej viere, že sa to niekde stratí...
Dôkladné čistenie potrubia, ktoré v obci zabezpečila Vodohospodárska výstavba, a. s., (ďalej VV) ako majiteľ kanalizačnej siete a ČOV v Malinove a v Moste pri Bratislave, bolo jedným z krokov, smerujúcich k zásadnej zmene: VV ešte na jar ponúkla obom obciam, aby celú sieť s 12-imi prečerpávacími stanicami a čističkou odpadových vôd (ČOV) v Moste prevzali do vlastníctva za symbolické euro. Čo s tým urobia obce? Ako to bude ďalej fungovať?

Predchádzajúce témy:
Nová materská škola
Cyklotrasy - móda alebo potreba?

SMS Rozhlas v Malinove


29.9.2014
Od 1. októbra 2014 si obyvatelia Malinova môžu objednať posielanie dôležitých správ a hlásení obecného rozhlasu priamo do svojho mobilu. Výhody tejto služby sú zrejmé - nič dôležitého už nikomu nemôže ujsť, správu si každý prečíta, nech je kdekoľvek. Prihlásenie sa na odber správ SMS rozhlasu je jednoduché, stačí v mobile vyťukať text aktivačnej správy: 90045 a poslať na číslo: 4488. Zákazníci O2 Slovakia majú aktivačný text SMS trochu pozmenený: ROZ 90045 a posielajú ho na číslo: 7003. Všetky ostatné pokyny sú na letáku SMS Rozhlas, ktorý si nájdete v schránke, k dispozícii je aj na obecnom úrade alebo si ho môžete stiahnuť.
fileSMS Rozhlas - leták (1 372 KB)

Oprava mostu do Zálesia


V rámci plánovanej generálnej opravy mostu medzi Malinovom a Zálesím, ktoré je v kompetencii a investorstve Bratislavského samosprávneho kraja, prebieha v súčasnosti povoľovacie konanie opravy mosta a súbežne sa prekladajú inžinierske siete prechádzajúce telesom mosta. Vzhľadom na závažné statické nedostatky mosta bolo nevyhnutné obmedziť z bezpečnostných dôvodov premávku najmä ťažkých vozidiel, vrátane zrušenia hromadnej osobnej dopravy (autobusové linky). Maximálne zaťaženie mosta je statikmi stanovené na 10 t, resp. jediné vozidlo na moste 15 t, čo je vyznačené aj dopravnými značkami.
Z uvedených dôvodov sa od 15. 8. 2014 mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú na stránke dopravné spojenie.

Cintorín na internete


Na celoslovenskom portáli cintoríny.sk je vo virtuálnej podobe spracovaný už aj malinovský cintorín. Môžete sa po ňom prechádzať, prehliadnuť si na obrázkoch jednotlivé hrobové miesta, ba dokonca aj zapáliť virtuálnu sviečku. Službu ocenia najmä tí, čo nebývajú v obci a v spomienkach občas zájdu k svojim predkom a známym.

Archív článkov


Rodinné centrum


Vzniklo na pôde Materského centra Pinocchio v Malinove a pokračuje v jeho dobrých tradíciách. V roku 2014 pripravuje zaujímavé podujatia pre deti a mamy a chce pritiahnuť k spolupráci aj tretiu generáciu seniorov. V polovici januára sa stretli maminy so záujmom uháčkovať svojim maličkým slečnám jarné čiapočky a pre veľký záujem sa kurz šikovných rúk ešte párkrát zopakuje v priestoroch knižnice, vždy v piatok po 18.00 hodine. Mladé mamičky sa chcú naučiť variť tradičné jedlá a chutné domáce koláče. Recepty a návody poskytnú skúsené kuchárky - babičky z Malinova.
Pozrite si podrobnosti o programe na rok 2014.

Právne rady


Ocitli ste sa v zložitej situácii a neviete si rady?
Už od apríla môžete využiť bezplatné poradenstvo JUDr. Evy Krištofiakovej, advokátky so sídlom v Malinove. K dispozícii bude vždy v stredu od 15.00 do 17.00 hod. v priestoroch Obecného úradu na ul. L. Svobodu č. 17.
Bezplatné poradenstvo z občianskeho a rodinného práva sa nevzťahuje na samotnú tvorbu právnych dokumentov (napr. vyhotovenie zmlúv, dohôd a právnych analýz).
Svoju otázku môžete poslať aj na email, odpoveď bude uverejnená na podstránke Právne rady.

Opýtajte sa / Napíšte nám

Vážení priatelia, z tohto miesta môžete odoslať starostke a poslancom OZ svoj nápad, názor alebo otázku. Na všetky budeme priebežne odpovedať. Témy, zaujímavé a podnetné pre širokú verejnosť, budeme sprístupňovať v rubrike Z vašej pošty.

Z vašej pošty

bullet
Ako vyriešiť problém so psíčkármi, ktorí nezbierajú exkrementy po svojich psíkoch? Bývame  na Hviezdnej ul. 56 a popri našom plote je obecný pozemok 2,5 x 30 m. Rozhodli sme sa, že ho vyčistíme, nanosili sme novú zem, položili trávny koberec, vysadili okrasné kríky a stromčeky. Investovali sme nemalé vlastné prostriedky a staráme sa oň, aj keď vieme, že pozemok je obecný. Niektorí ľudia si zrejme myslia, že to bolo vysadené pre ich miláčikov, kde môžu vykonávať svoju potrebu. Pre nás je to veľmi nepríjemné hlavne v letných mesiacoch, keďže sa nám šíri zápach na našu terasu a musíme to neustále upratovať, aj keď psíka nemáme. Ako je možné vyriešiť tento problém? Ďakujem.
Papes Jaroslav

Vážený pán Papes,
naozaj je medzi nami veľa psíčkárov, ktorí po svojich psoch nezbierajú výkaly. V zákone č.282/2002 Z.z je uvedené :"Ak pes znečistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, ktorý psa vedie, povinný výkaly bezprostredne odstrániť." Ak to neurobí, dopúšťa sa priestupku, ktorý sa môže prejednať s uložením sankcie až do 65 eur. Potrebné je nahlásiť majiteľa psa na obecný úrad a prípad sa môže riešiť.
Eva Godová, starostka
bullet
Opakovane upozorňujeme, že na Okružnej ul. svieti verejné osvetlenie len v jednej jej časti (vľavo od vstupu), celá pravá časť, až na jednu lampu, je v tme. Ďakujem, E.

Odstránenie poruchy verejného osvetlenia rieši pre obec externá firma. Podľa jej zistení poruchu spôsobuje porušenie kábla, uloženého v zemi. Po identifikovaní miesta porušenia sa porucha následne odstráni. Poprosíme o trpezlivosť a porozumenie.
bullet
Prečo aj tento rok zažívame problém s katastrofálnym stavom vedľajších ciest v dedine? Napadol sneh, cesty nie sú odhrnuté, ani nasolené, ani nakamienkované a sú jedno klzisko. Odporúčam kompetentným sa povoziť autom a prejsť sa peši či už po štvrti Višňová/Broskyňová alebo Adyho/Zátôňská, čisté klzisko. Je smutné, že máme v obci 2 ohňostroje, ale cesty v katastrofálnom stave.
Benková
Počas intenzívneho sneženia sa v menších obciach, ktoré nevlastnia odhŕňače snehu, podobne ako v Malinove, opakuje rovnaká situácia. Obec si objedná čistenie ciest od externej firmy, musí spravidla jeden deň počkať a kým sa sneh odhrnie, už je z neho na ceste utlačená či zľadovatená vrstva. Prednostne odhŕňame viac frekventované ulice, ostatné sa snažíme priebežne posypať a vyčistiť. Nevieme to urobiť za pár hodín k úplnej spokojnosti všetkých. Obec spolupracuje pri čistení ulíc s firmou JAMADOS a veríme, že sa nám spoločne podarí zvládnuť zložité zimné situácie.
bullet
Druhá otázka: V rámci pokročilej doby by sme naozaj uvítali, keby sme mali normálne fórum, kde by sa dalo diskutovať a prečítať si rôzne postrehy a reakcie ľudí, nielen tie, ktoré niekto uzná za "vhodné a podnetné pre širšiu verejnosť".
Benková
Vážená pani Benková,
chcem vás ubezpečiť, že sa dôkladne venujeme každej otázke a pripomienke, ktorú občania pošlú či už do tejto rubriky, alebo priamo mne ako starostke. Na každom zasadnutí obecného zastupiteľstva sú vítaní všetci občania s akýmikoľvek otázkami a pripomienkami. Rovnako sú všetkým otvorené dvere na obecnom úrade a v mojej kancelárii počas úradných hodín. Obyvatelia majú na web stránke k dispozícii moje telefónne číslo a kedykoľvek mi môžu volať. Okrem toho, od januára 2015 budem každú poslednú stredu v mesiaci na úrade až do 19.00 hodiny pre tých, čo ma môžu navštíviť iba večer. Všetkým nám ide o to, aby mal v obci každý dostatok priestoru na komunikáciu so starostkou i s jednotlivými poslancami.
Eva Godová, starostka
bullet
Rád by som sa informoval, kto aktuálne zodpovedá za údržbu ciest v lokalite Tri vody (celej) a na koho sa teda prípadne obracať.  Ďakujem.
Tomáš Antonič
Obec Malinovo a Most pri Bratislave nie sú vlastníkmi inžinierskych sietí a miestnych komunikácií na Troch vodách, údržbu preto zabezpečuje vlastník, firma C.E.T. Bratislava. Táto firma požiadala koncom decembra obec o zabezpečenie zimnej údržby; zrealizuje sa prostredníctvom firmy JAMADOS.
bullet
Rada by som sa opýtala, či bude obec riešiť neupravené zľadovatené chodníky. Bohužiaľ je ich stále veľa neupravených a je tam veľké riziko úrazu. Ďakujem. M.

V zmysle VZN č. 3/2005 o dodržiavaní čistoty a poriadku v obci Malinovo je každý majiteľ nehnuteľnosti povinný čistiť chodník (tzn. aj odstrániť sneh a ľad) pred svojím domom. Obec zabezpečuje údržbu verejných priestranstiev a chodníkov pred svojimi nehnuteľnosťami (zastávky autobusov, škola, škôlka a pod.) a v rámci svojich možností zasahuje na ostatných frekventovaných miestach, ktoré nie sú upravené majiteľmi. Uvítame, ak nás upozorníte na konkrétne rizikové miesta.
bullet
Chcela by som sa spýtať kedy bude zasadať komisia ohľadom nájomných bytov. Počula som, že sú tam aj neplatiči. Kedy sa to bude riesiť? Za odpoveď vopred ďakujem. K.

O prideľovaní nájomných bytov záujemcom rozhodujú podľa schválených kritérií poslanci obecného zastupiteľstva. Áno, niektorí z nájomcov obecných bytov sú aj "neplatičmi", obec však uplatňuje plnenie ich záväzkov zo zábezpeky, ktorá bola poskytnutá z ich strany pri uzavretí nájomnej zmluvy. V prípade, že niektorí z nájomcov aj naďalej nebudú schopní plniť svoje záväzky, vyplývajúce z nájomnej zmluvy (platenie nájomného a poskytovaných služieb), obec pristúpi k vypovedaniu nájomných zmlúv.
bullet
Dobrý deň, práve som sa na www.malinovo.sk dozvedel, že 13.11. nebude vyše 8 hodín elektrina na určených uliciach. Keďže mať vyše 8-hodinovú odstávku je dosť nepríjemné, nebolo by možné z úrovne obce intervenovať u ZSE, aby plánované práce rozdelili napr. na 2 dni po 4 hodiny? Ďakujem.
Magal

Na základe Vašej otázky si obec vyžiada stanovisko od Západoslovenskej distribučnej, a.s., vzápätí ho zverejníme na našej webstránke.
Ďakujem za podnet,
Eva Godová, starostka   
bullet
Dobrý deň,
plánuje obec riešiť dopravnú situáciu pred potravinami v centre obce? Autá tam parkujú ako chcú, je tam dopravný chaos, auto patriace majiteľovi prevádzky s vínom parkuje v podstate na cestnej komunikácií, keď sa tam stretnú dve oproti idúce autá, jedno musí zastať a pustiť druhé. Jeho auto tam každý deň blokuje dopravu. Mal by tam byť zákaz zastavenia. V mieste, kde má auto dať prednosť protiidúcemu, pri bývalej požiarnej zbrojnici, by na zemi mohlo byt značenie, lebo autá sa tam vytláčajú a nie je jasné, koho je ktorý jazdný prúd. Je to tam nebezpečné aj vzhľadom na skutočnosť, že materská škôlka je hneď v blízkosti. Ďakujem za vyjadrenie.

Kosíková Anna

Spoločne s dopravným inšpektorátom OR PZ SR sa rieši situácia a úprava dopravného značenia aj na tomto nebezpečnom mieste. Len čo bude projekt dokončený a schválený, pristúpime k jeho realizácii a budeme informovať občanov na obecnej web stránke.
Eva Godová, starostka
bullet
Vážení priatelia, v tejto rubrike uverejňujeme - tak ako je to uvedené v záhlaví - otázky a podnety, ktoré sú zaujímavé pre širokú verejnosť. Všetky číta starostka obce a poslanci. Odpovedať priamo pisateľovi je možné, ak uvedie svoju spiatočnú adresu.

Reklama

Na tomto mieste môže byť logo a reklama Vašej firmy. Informácie na email.