Dopravné spojenie


Z Malinova do Bratislavy:

Dátum:
Čas:Z Bratislavy do Malinova:

Dátum:
Čas:
Viac na www.cp.sk

Cestovné poriadky


Čiastkové zmeny platné od 1.07.2017 do 9.12.2017
fileLinka 102408 Bratislava – Tomášov – Nový Život – Čenkovce (105 KB)

Spoje č.123, 89 – úprava jazdnej doby, doplnená zastávka Bratislava,Cintorín, Vrakuňa
Spoj č.84(X10) – s odchodom Vlky o 14:30 hod. s príchodom Bratislava,AS o 15:10 hod. zmena znamienka „X10“ na „X25“
Nový spoj č.17(X35) – s odchodom Bratislava,AS o 5:40 hod. s príchodom Malinovo,kaštiel o 6:05 hod.

platné od 15.02.2016 do 10.02.2016
fileBratislava-Tomášov-Nový Život-Čenkovce (103 KB)

platné od 15.12.2013
fileBratislava-Rovinka-Dunajská Lužná-Tomášov-Senec (197 KB)
fileBratislava-Ivanka pri Dunaji-Malinovo-Tomášov (257 KB)
fileBratislava-Tomášov-Nový Život-Čenkovce (456 KB)

platné od 14.12.2014
fileBratislava-Rovinka-Dunajská Lužná-Tomášov-Senec (19 KB)
fileBratislava-Ivanka pri Dunaji-Malinovo-Tomášov (46 KB)
fileBratislava-Tomášov-Nový Život-Čenkovce (89 KB)

Od 15. 8. 2014 sa mení trasovanie spojov medzi Malinovom a Zálesím po obchádzkovej trase s vychádzaním z Malinova cez Tomášov, smerom na Novú Dedinku, Bernolákovo, Ivánku pri Dunaji a Zálesie.
Bližšie informácie o trasovaní a zmenených cestovných poriadkoch sú v prílohách:
fileBratislava-Ivanka pri Dunaji-Malinovo-Tomášov (215 KB)
fileČiastkové zmeny cestovného poriadku (93 KB)

Zmeny v cestovných poriadkochSlovak Lines oznamuje, že od 2.3.2015 (pondelok) budú čiastkové zmeny cestovných poriadkov na týchto linkách :

Linka 102407 Bratislava – Ivanka pri Dunaji – Malinovo – Tomášov
Spoj č.3(X10) – s odchodom Bratislava, AS o 6:10 hod. s príchodom Ivanka pri Dunaji, nám. o 6:30 hod. zmenený na čas s odchodom Bratislava,AS o 6:15 hod. s príchodom Ivanka pri Dunaji, nám. o 6:35 hod.
Spoj č.68(X10) – s odchodom Malinovo, kaštieľ o 17:05 hod. zmenený na odchod Tomášov, mlyn  o 17:05 hod.

Linka 102408 Bratislava – Tomášov – Nový Život – Čenkovce
Spoj č.39(X) – s odchodom Bratislava, AS o 10:10 hod. s príchodom Nový Život, Vojtechovce o 11:15 hod. zrušené zastavovanie na zastávkach Tomášov, osada; Tomášov, pri kríži, Tomášov, most  a  Vlky
Spoj č.43(X) – s odchodom Bratislava, AS o 10:40 hod. s príchodom Nový Život, Vojtechovce o 12:00 hod. zapracované zastavovanie na zastávkach Tomášov, osada; Tomášov, pri kríži a Tomášov, most
Spoj č.64(25) – s odchodom Nový Život, Vojtechovce  o 8:35 hod. s príchodom Bratislava, AS o 9:45 hod. úprava jazdnej doby po trase od zastávky Tomášov, Malý Madaras s príchodom Bratislava, AS o 9:50 hod.

fileZmeny v cestovných poriadkoch od 2.3.2015 (39 KB)