Archív článkov 2016Šťastný a úspešný rok 2017Vážení a milí spoluobčania,

dovoľte mi, aby som Vám zaželala šťastný a úspešný rok 2017, veľa lásky, zdravia a pohody v osobnom živote, úspechy a spokojnosť v práci. Verím, že aj v tomto roku sa nám spolu s poslancami obecného zastupiteľstva a s vaším prispením podarí vytvoriť v Malinove dobrú susedskú atmosféru, príjemné a pekné miesto pre život.

Eva Godová, starostka obce

Cena SR za krajinu 2016


10.11.2016
sa odovzdávala 9. novembra 2016 v Banskej Bystrici. Túto cenu raz za dva roky udeľuje Ministerstvo životného prostredia SR a Slovenská agentúra pre životné prostredie. Spomedzi 10 nominovaných projektov získalo občianske združenie Pro Eberhard z Malinova osobitné uznanie „za výnimočný rozvoj komunitných a medzigeneračných vzťahov a vytvorenie rekreačno-oddychovej zóny pre zmysluplné trávenie voľného času miestnych obyvateľov, preukázaný projektom Zelená oáza pri Malom Dunaji s rozhľadňou Hniezdo“. Viac informácií

Otvorenie novej budovy ZŠ


7.11.2016

V novej budove školy na Višňovej ulici v Malinove sa konala milá slávnosť strihania pásky a oficiálneho otvorenia školy. Hostí na čele so štátnym tajomníkom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Petrom Krajňákom privítala starostka obce Eva Godová, riaditeľka školy Dajana Csóková a s veľkým očakávaním aj školáci. Po príhovoroch pripravili deti pod vedením pani učiteľky Jany Smažákovej pekný a vtipný program a radi ukázali všetkým svoje pracovisko - počítačovú učebňu, interaktívne tabule v triedach a vlastné práce ako zaujímavú výzdobu školy. Svojou bezprostrednosťou všetkých presvedčili, že majú školu radi a že sa im v nových triedach naozaj páči.
Viac informácií    

Lampiónový sprievod


2.11.2016
je v Malinove obľúbenou akciou a 9. novembra 2016 o 17.30 h si ho deti a rodičia môžu znovu zopakovať. Sprievod organizuje RC Família a prechádza od kultúrneho domu k poľovníckej chatke. Lampióny sa dajú kúpiť priamo na štarte, pre účastníkov je pripravené občerstvenie.
Vstupné je 2 eurá.
filePlagátik o sprievode (1,88 MB)

Dni otvorených dverí 2016


23.10.2016

Výstavy a aktivity SOŠ záhradníckej počas DOD 2016 svojou atmosférou a najmä súťažami v aranžovaní aj tento rok pritiahli desiatky záujemcov. Na návštevu prišli školáci z Bratislavy, ba aj z Vajnor, ale najviac ich bolo z malinovskej ZŠ. Nová budova školy od septembra susedí s komplexom záhradníckej školy a internátu, časť školákov sa stravuje v jedálni SOŠ a vzťahy medzi školami získavajú nové perspektívne rozmery. Viaceré deti tu stretli svojich rodičov či starých rodičov, ktorí vystavovali v škole za Malinovských záhradkárov.

Riziká požiarov vo vykurovacej sezóne


20.10.2016
Najčastejšími príčinami vzniku požiarov v rodinných domoch a bytoch počas vykurovacej sezóny sú nevyhovujúci technický stav dymovodov a komínov, vyhorenie sadzí v komíne, nesprávna alebo neodborná inštalácia palivových spotrebičov a ich  nesprávne prevádzkovanie, resp. zlý technický stav vykurovacích telies a nesprávna manipulácia so žeravým popolom.
Pre bezpečnosť je nutné dodržiavať niekoľko zásad.

Výlet dôchodcov do Kroměříža


12.10.2016

Začiatok októbra - mesiaca úcty k starším - bol v znamení obľúbeného výletu dôchodcov, ktorý im pravidelne pripravuje obec Malinovo a starostka. Cieľom bol tentoraz arcibiskupský palác a záhrady v Kroměříži a na spiatočnej ceste pamätník bitky troch cisárov pri Slavkove.

Najmladší hasiči súťažili


4.10.2016
V sobotu 1. októbra 2016 sa najmladší hasiči z DHZ Malinovo zúčastnili 9. ročníka branných pretekov v Blatnom. Zúčastnilo sa celkom 45 družstiev z dvadsiatich DHZ. Z Malinova sme na  štart postavili tri družstvá - jedno v mladšej a dve v staršej kategórii a vďaka nim sme získali 3., 5. a 8. miesto. Viac informácií

Deň obce pomaly doznieva


16.9.2016
Ešte sa vraciame k zážitkom, vymieňame si fotografie, ale Deň obce 2016 je definitívne za nami. Tých 25 skupín, ktoré sa podujali variť svoj guláš, zažili čarovnú atmosféru s vôňou dymu, cibule a mäsa, okorenenú priateľskými návštevami susedov a dobroprajnosťou. O výhru sa nikto veľmi netriasol, vychutnala si ju mládež so svojimi vtipnými nápadmi.

Na tréningovom ihrisku sa medzitým konala veľká súťaž 11 hasičských družstiev a fotografi sa kochali fešnými hasičkami. Ľudia sa bavili všade: väčšina sledovala popoludňajší zábavný program a tešila sa najmä z vitálnej Jany Kocianovej, ďalší posedávali až do večera medzi gulášnikmi a deti obdivovali hasičov a ich techniku. V tej pohode si málokto spomenul na obrovský kus prípravnej práce, ktorú odviedol tím pracovníkov z obecného úradu, poslanci obecného zastupiteľstva so starostkou obce; ešte aj guláš všetkým navarili. Srdečná vďaka za všetkých návštevníkov.
A kto nebol, nech ľutuje a nech si pozrie aspoň zopár fotografií.

Veľké poďakovanie


patrí všetkým firmám a jednotlivcom, ktorí sponzorsky podporili Deň obce:

Agro Malinovo, s.r.o.Malinovo
Mgr. Mészáros GabrielBratislava
First Cafe &PubMalinovo
FLORIL, s.r.o.Malinovo
Hamax, s.r.o.Malinovo
Chemstar, a.s.Bratislava
Insuria consulting, spol.s.r.o.Malinovo
LIESKO-STAV, s.r.o.Malinovo
Mäso-údeninyMalinovo
TERNO real estate, s.r.o.Bratislava
Pohostinstvo FüleMalinovo
Majerčáková Silvia – BYTREALTureň
Slovakia Auto, s.r.o.Malinovo
Stavebniny Horváth, s.r.o.Malinovo
Wiky, s.r.o.Malinovo
Nagyová BeátaMalinovo

5. ročník pohárovej súťaže hasičov


20.9.2016
o putovný pohár starostky obce Malinovo sa uskutočnil 10.9.2016. Súťaže sa zúčastnilo 16 družstiev – 5 ženských a 11 mužských. Muži z domáceho družstva získali druhé miesto s vynikajúcim časom 18,86 s. Prvé miesto získalo družstvo z Pezinka s výsledným časom 17,40 s.
Po skončení pohárovej súťaže prebehol aj 2. ročník Retro súťaže, domáce družstvo sa umiestnilo na druhom mieste s výsledným časom 58,49 s.  Prvé miesto získalo družstvo z Gabčíkova s výsledným časom 49,80 s. V kategórii žien vyhralo prvé miesto družstvo z Dulova s výsledným časom 19,88 s.

Na Žilíp sa vrátili farby


14.9.2016
Modrá loďka zažila ďalšiu opravu
Modrá loďka zažila ďalšiu opravu
Nadácia Ekopolis a Slovenská sporiteľňa ponúkli Malinovu a Zálesiu neobyčajnú pomoc pri obnove a čistení okolia Zelenej oázy a majáka. V piatok,  9. septembra, takmer 50-ti manažéri vymenili kanceláriu a počítač za pracovné rukavice, hrable či štetce a strávili poldeň pri skrášľovaní areálov na Malom Dunaji. Viac informácií

Školský rok naštartoval  


7.9.2016

"Malinovo rapídne rastie a zároveň mladne, detí do 15 rokov je stále viac. V tomto roku otvárame novú budovu školy a až tri triedy prvákov," uviedla vo svojom príhovore na otvorení školského roku starostka obce Eva Godová. Riaditeľka ZŠ PaedDr. Dajana Csóková doplnila presné údaje: "Na 138 žiakov, ktorí sa budú učiť v 7 triedach a popoludní pracovať v 7 oddeleniach ŠKD, tu čaká 16 pedagógov a 4 prevádzkoví zamestnanci". Rodičov zaujímali najmä organizačné zmeny v súvislosti s rozdelením žiakov do dvoch budov a deti si pritom nerušene šumeli s kamarátmi. Školský rytmus sa pomaly rozbieha.
Z prejavu starostky obce a riaditeľky ZŠ

Program na Deň obce


6.9.2016
Predpovede počasia na sobotu sú priaznivé, môžeme sa tešiť na tradičný Deň obce bez dažďa. Od rána bude variť guláš cca 25 družstiev a priebežne ho môžeme ovoniavať a ochutnávať. Popoludní bude vyhodnotenie súťažiacich a pestrý zábavný program so stálicou našej populárnej hudby Janou Kociánovou. Potešia aj ďalšie tanečné a spevácke skupiny (nájdete ich v programe), večerný ohňostroj o 21.00 a diskotéka Fera Argaláša a DJ Heňa z Rádia Si Ty. Programom sprevádza náš Tuli - Ivan Vojtek. Všetci sme srdečne pozvaní.
fileDeň obce (2,98 MB)
fileFalunap (1,71 MB)

Súťaž vo varení guláša


3.8.2016
Deň obce Malinovo bude v tomto roku 10. septembra a k tomuto sviatku neodmysliteľne patrí súťaž vo varení guláša o lopár starostky obce. Do konca augusta treba poslať záväznú prihlášku a zaplatiť štartovné vo výške 10 eur. Tvorivosti sa medze nekladú, autori najlepších gulášov a najlepších nápadov pri stolovaní získajú aj finančnú odmenu vo výške 100, 70 a 40 eur. Nalaďte sa na dobrú zábavu a skvelé pochúťky.
filePozvánka na 16. ročník súťaže vo varení guláša (399 KB)
fileZáväzná prihláška (27 KB)

Mini ihrisko opäť v perfektnom stave


19.6.2016
Športovci a návštevníci areálu TJ Malinovo už od skorej jari sledovali, ako sa postupne mení vzhľad miniihriska s umelou trávou. Po rokoch užívania bolo treba opraviť nielen samotnú hraciu plochu, ale aj vymeniť dotrhané nefunkčné siete v bránkach a ochranné siete okolo celého ihriska, vymeniť poškodené mantinely a stĺpiky a podobne.

Dobrovoľníci z TJ Malinovo sa s vervou venovali aj kultivácii okolia ihriska - sfunkčnili osvetlenie, vyčistili a opravili chodník okolo plochy a ponatierali aj krytú lavičku na prezliekanie a odpočinok. Ihrisko už naplno využívajú deti pri futbalových tréningoch a tiež obyvatelia a návštevníci obce Malinovo.
Projekt revitalizácie mini ihriska spracovalo a spolu s tímom dobrovoľníkov zrealizovalo občianske združenie TJ Malinovo, finančne ho podporila ČSOB nadácia.

Hasiči zahájili súťažnú sezónu


19.6.2016
Malinovskí hasiči si úvod svojej súťažnej sezóny nemohli predstaviť lepšie. V sobotu 11.6.2016 sa zúčastnili na 1. ročníku hasičskej súťaže o Pohár starostu obce Veľký Biel, ktorú po sľubnom výkone v konkurencii ôsmich družstiev aj vyhrali. Veríme, že ich športový duch a dobré výkony budú sprevádzať počas celého roka 2016.

Malinovské leto 2016


2.6.2016
Základná organizácia Csemadoku v Malinove s podporou Oblastného výboru Csemadoku v Senci a Obce Malinovo pripravila kultúrny program Malinovské leto, ktorý sa uskutoční 18. júna 2016 o 16.30 pri poľovníckej chate v Malinove. Účinkovať bude Komorný folklórny súbor Szőttes, kabaretní umelci z Maďarska Beregi Péter a Heller Tamás, spevácky talent z roku 2011 László Attila a deti z MŠ v Tomášove. Sprievodné slovo bude v dvoch jazykoch. Vstupné pre dospelých 3 eurá, deti vstup zadarmo.

Rozprávkový deň detí


7.6.2016
Rodinné centrum Família, obec Malinovo a spoločenské organizácie obce pripravili v sobotu 4.júna deťom k sviatku krásne podujatie - Rozprávkový les. Desať rozprávok doslova ožilo a vtiahlo našich najmenších do deja. Mladí dobrovoľníci si pripravili perfektné kostýmy a zabávali sa spolu s deťmi. Deti si užili aj sprievodné atrakcie - skákací hrad, prehliadku hasičských áut, ale asi najviac kúzelníka s balónovou šou. Zabával ich pod strieškou aj v daždi.
Ďakujeme všetkým, ktorí s láskou prispeli k zábavnému popoludniu, či už koláčikom alebo svojím osobným vkladom. Desiatky detí si odniesli krásny zážitok.
Viac fotografií Riša Gážiho na http://richardgazi.com/albums/dendeti/

Naša Slovenka roka 2016


1.6.2016
Mária Šustrová
Mária Šustrová
Čitateľská anketa SLOVENKA ROKA 2016 zviditeľňuje výnimočné a vo svojom povolaní úspešné dámy. Medzi 28 nominantiek sa do kategórie zdravotníctvo dostala aj obyvateľka Malinova, Prof. MUDr. Mária Šustrová, CSc. Stretávame ju na ulici či na obecných akciách spolu so synom Jurkom a manželom a málokto vie o jej úspechoch v profesii a o jej úžasnom vzťahu k pacientom s Downovým syndrómom. Viac o nej sa dozviete na www.slovenkaroka.sk.

Územné kolo hry Plameň


1.6.2016
Súťažné družstvo z Malinova sa dňa 28. mája 2016 zúčastnilo územného kola hry Plameň, ktoré sa konalo po prvýkrát v Senci. A keďže počasie nám prialo, dohromady sa na disciplíny požiarny útok s prekážkami – CTIF a štafetu zozbieralo 12 kolektívov.
Detské družstvo Plameň z Malinova na čele s veliteľom Jakubom Haškom v zložení Matyáš Vyoral, Richard Pavlikán, Lucka a Kaja Zikmundové, Rudi Horváth, Nina Bystrianska, Tim Quirchmayr, Timo Šteffek, doplnení o náhradníkov Simonu Královú a Sama Beniána sa umiestnilo na nádhernom 2. mieste! Viac informácií

Program pre mamy


10.5.2016
pripravili deti zo základnej školy a zo súboru Margaréta a v krásnom májovom počasí ho predstavili všetkým mamičkám a babičkám na Deň matiek. Podľa účasti mamičiek a ich spokojnosti sa program pre mamy určite v obci ujme.

Rodinné centrum Família zorganizovalo pre všetkých občerstvenie - mamy napiekli koláčiky, pripravili nátierky, pekáreň Kvetoslavov ako sponzor poskytla chlebíky, FCSP Malinovo prispel džúsikmi pre deti a krásny darček - koláčik v tvare srdiečka pripravila pre maminy a babičky firma Floril. Akciu podporila starostka a obec Malinovo, ďalej firma Sign Consulting, s.r.o. a predajňa Bio Rio.

Zápis budúcich prváčikov


26.4.2016
Dňa 15. apríla 2016 sa uskutočnil v Základnej škole v Malinove zápis detí do 1. ročníka pre budúci školský rok 2016/17. O tom, že záujem o tunajšiu školu z roka na rok stúpa, svedčí aj počet zapísaných detí. Celkovo nastúpi do školy 52 žiakov, ktorí sa budú učiť v dvoch prvých triedach.

Malinovský pohár Nordic Walking


25.4.2016
Nordic Walking 2016Prvé podujatie, organizované samostatne pre Nordic Walkerov v roku 2016 - Malinovský pohár sa uskutočnil 16.4.2016. Malinovský pretek v severskej chôdzi na 5, 10 a 21,1 km si užilo spolu 126 pretekárov. Podujatie je druhým zo šiestich pretekov celoročnej bodovanej Nordic Walking súťaže. Celý deň sa niesol v znamení zdravého pohybu, výživy a zábavy. Úroveň preteku bola vysoká, zúčastnili sa takmer všetci úradujúci majstri Slovenska a viacerí majstri Európy. Na trati nechýbal ani Slovák Andrej Végh, ocenený z Majstrovstiev sveta. Viac informácií a výsledky

Hasiči na pretekoch v Gáni


25.4.2016
Najmladší hasiči znovu s medailami
Najmladší hasiči znovu s medailami
Dňa 23. apríla 2016 sa uskutočnil v Gáni 2.ročník branného preteku, pozostávajúci z desiatich disciplín, ktoré museli deti zvládnuť. Na brannom preteku sa zúčastnilo 26 družstiev, 12 v mladšej kategórii a 14 v staršej kategórii. DHZ Malinovo postavilo tri družstvá, v každej kategórii jedno a plus ešte družstvo našich najmenších – mini družstvo. Obe naše družstvá vyhrali prvé miesto. Viac informácií

Súťažná sezóna hasičov začala úspešne


6.4.2016
Súťažiaci so svojou trénerkou M. Tanczerovou
Súťažiaci so svojou trénerkou M. Tanczerovou
V sobotu 2.4.2016 sa v Malinove konal 3. ročník jarného branného preteku detí – hasičov. Ukážkové počasie sa postaralo o veľký záujem zo strany súťažiacich. Ich počet totiž prekročil všetky očakávania. Z 12 obcí sa zúčastnilo 26 súťažných družstiev. Svoje zastúpenie mali obce zo Seneckého, Pezinského, i Galantského okresu. Malinovo reprezentovali dve družstvá v kategórii starších detí a jedno družstvo v kategórii mladších detí. Celoročná práca mladých malinovských hasičských nádejí a ich trénerky M. Tanczerovej sa pretavila do dvoch prvých miest a jedného druhého miesta. Viac informácií

Noc s Andersenom


5.4.2016
Malinovskú Noc s Andersenom, na ktorú sa prihlásilo 61 detí, očarili dvaja živí autori a jeden klasik. Branislav Jobus prišiel k nám v deň svojich narodenín a zaujal deti svojou láskavosťou, humorom i spevom. Deti si šuškali, že je to Čech, ale záhoráčtine dobre rozumeli. Jeho knižky s obrázkami maliara Igora Derevenca išli na dračku. Majster Derevenec deti fascinoval, keď pred ich očami namaľoval muflóna Ancijáša ako živého (teda ako v knižke). Viac informácií

Výsledky turnaja v stolnom tenise 2016


28.3.2016
Stolný tenis je v Malinove populárny a pravidelné turnaje majú vysoký štandard. Vďaka patrí hlavnému organizátorovi Ing. Ladislavovi Fazekasovi za perfektnú organizáciu turnajov a tiež sponzorom a podporovateľom za materiálnu pomoc.
V tomto roku bolo na turnaji 16 dospelých účastníkov, medzi nimi dôchodcovia z Bratislavy, ale aj účastník z Francúzka. V mládežníckej kategórii do 15 rokov sa do súťaží zapojili deviati borci. Nálada bola dobrá, bojovalo sa ako o život. Finále dospelých malo vysokú úroveň, dvíhalo obecenstvo zo sedadiel.
Viac informácií

Návraty na pekné miesta II.


21.3.2016
Prvý jarný deň na Žilípe sme privítali malými modrými fialkami a opravenými zariadeniami, ktoré všetci môžeme využívať.

Opravy previedla firma Jána Pilinského z prostriedkov, ktoré získalo OZ Pro Eberhard ako odmenu z Nadácie Ekopolis za najlepší projekt roka. Celkový dojem môžu ešte vylepšiť nové nátery altánku, lavičiek a ostatných komponentov. Po sviatkoch pozývame na brigádu všetky ochotné ruky; ak sa nám spoločne podarí uchrániť miesto pred vandalmi, po celý rok sa budeme tešiť z pekných miest pri rieke.

Jarný stolnotenisový turnaj 2016


9.3.2016
o putovný pohár starostky obce Malinovo bude 19. marca 2016 od 9.00 do 17.00 v obecnej telocvični. Klub stolného tenisu v Malinove pozýva všetkých záujemcov o turnaj neregistrovaných hráčov. Súťažiť sa bude v dvoch kategóriách - mládež do 15 rokov a dospelí. Viac informácií v priloženom letáku.
fileJarný stolnotenisový turnaj (712 KB)

Voľby do NR SR 2016


6.3.2016
Uverejňujeme výsledky volieb vo volebnom okrsku č. 1 a č. 2 v obci Malinovo.
fileVýsledky volieb do NR SR v obci Malinovo (784 KB)

Návraty na pekné miesta


15.2.2016
Jarné počasie vyťahuje zo zeme prvé snežienky a láka ľudí von. V Malinove máme pekné miesta na prechádzky, vlastne boli by pekné, keby... Chodníkom popri ramene Malého Dunaja je blízko k Zelenej oáze, kde radi chodíme s deťmi i so psíkmi. Ako to tam vyzerá?

Z lode pre deti niekto starostlivo povylamoval drevené dosky i kormidlá so stožiarmi a poodnášal (spálil?). Konštrukcia altánku zatiaľ odoláva, ale čiesi ruky už vyryli do dreva svedectvo o mentálnej úrovni svojho pána. Kolesá na detskom hasičskom autíčku sú neustále vylamované, iba tak - pre radosť. Dvere na drevenej latríne, ktorá sa výletníkom vždy hodí, vytrhnuté z pántov obhoreli nad plameňmi ohniska. Lavičky z guľatiny sú rozvláčené od ohniska po okolí, niektoré skončili v bahne pred hrádzou. Z lávky pri rozhľadni Hniezdo vkročíte do močiara, drevené schodíky z paliet niekto odniesol.
V týchto dňoch sa občianskym združeniam znovu ponúkajú granty na skrášlenie obcí a skultúrnenie ich okolia. Škoda, že nevieme nájsť spôsob, ako skrášliť a skultúrniť myslenie a konanie niektorých našich spoluobčanov.
P.S. Občianske združenie Pro Eberhard pripravuje v týždni od 14. do 19. marca 2016 obnovu a úpravu Zelenej oázy pri Žilípe. Uvítame každú pomocnú ruku pri natieraní drevených komponentov, zbieraní odpadkov, hrabaní a pod.  

Fašiangy pre veľkých i malých


31.1.2016
Tradičné malinovské masky
Tradičné malinovské masky
Fašiangy sú krátke a treba si ich užiť naplno. Malinovský veselý fašiangový sprievod bol v sobotu, 6. februára 2016, doplnila ho fašiangová zabíjačka a popoludní detský karneval. Pochovávanie basy bude v utorok 9. februára 2016 o 18.00 hod.
Užívajte si fašiangové radovánky!

fileFašiangový sprievod masiek (272 KB)